Hur gör jag för att felsöka och reparera vanliga problem hos små motorer?Har du motorproblem? Använd denna omfattande guide vid felsökning på gräsklippare, snöslunga eller annan kraftutrustning för utomhusbruk - oavsett om produkten inte startar, har motorstopp, rusar eller går ojämnt.

Gräsklippar-/utrustningsmotorn startar inte
Den lilla motorn går dåligt
Underhålls- och reparationsschema

VARNING!: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Gräsklippar-/utrustningsmotorn startar inte[

Startproblem med motorn har några gemensamma orsaker, speciellt om du använder din gräsklippare eller utomhus kraftprodukt efter att den varit i förvar över vintern eller lågsäsongen.

Säkerhetstips: Ta ALLTID ur eller koppla bort tändstiftet innan du genomför en motorreparation.

Steg 1: Kontrollera ditt bränsle

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Har du färskt, rent bränsle i tanken? Om den är tom, fyll upp och sätt igång! Om den är full, kontrollera att bränslets avstängningsventil är öppen och att den är ren.

Gammalt bränsle, smuts och skräp är de vanligaste orsakerna till att kraftutrustning för utomhusbruk inte startar korrekt. Om du förvarar utrustning med obehandlad bensin i tanken, kan det leda till skador på motorn.

Förhindra detta problem i förväg genom korrekt förvaring av gräsklippare och kraftutrustning för utomhusbruk. Att använda bränslestabilisator kommer att förhindra att din bensin skapar motorproblem.

Steg 2: Rengör förgasaren

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Förgasarproblem leder till att motorer i klippare inte startar. Förgasaren reglerar hur luft och bränsle går igenom motorn för att driva din utrustning. Om den är smutsig, kan det orsaka dålig motorprestanda eller startproblem.

>> Följ dessa steg för rengöring av förgasare

>> Följ dessa steg för återmontering av förgasare

Steg 3: Kontrollera tändstiftet och möjliga tändningsproblem

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Frånkopplade, smutsiga, sotiga eller förorenade tändstift är vanliga orsaker för motorer som inte startar. Tändstift behöver normalt bytas varje säsong eller efter var 25:e driftstimme. Du bör också kontrollera att tändstiftsgapet är rätt inställt.

>> Följ denna vägledning om hur man kontrollerar och byter tändstift

Om dina tändstift ser bra ut, kan problem med ditt tändsystem också förhindra en gnista. Dessa kan variera från en defekt tändstiftskabel, kortsluten nödströmbrytare eller skada på svänghjulskilen.

För att testa och åtgärda, se Tändsystem för små motorer, Vanliga frågor eller kontakta din lokala Briggs & Stratton återförsäljare för avancerad reparationshjälp.

Steg 4: Kontrollera ventiler och kompressionssystem

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Luft-bränsle kompression är av avgörande betydelse för motorer som driver gräsklippare och kraftutrustning för utomhusbruk. Kompressionssystemet består av ventiler, kolvar, cylindrar och ringar som styr hur luft och bränsleångor går igenom motorn. Ventiler släpper in luft (insugsventilen) och ut (avgasventilen), kolvar rör sig fram och tillbaka och leder luftbränsleblandningen till tändsystemet, och kolvringarna håller det hela tätt förseglat.

Om ventilspelet inte är korrekt eller om det finns en läcka, kan detta orsaka kompressionsproblem som förhindrar en motor från att starta. Du kan utföra en kompressionstest av systemet med en läcktestare. Om du inte har en av dessa, rekommenderar vi dig att besöka din Briggs & Stratton återförsäljare som utför reparationer för att utföra testet och kontrollera att dessa delar är i bra form.

Den lilla motorn går dåligt

Använd denna lista av frågor (frågor och svar) för att utföra felsökning på små motorer, för fel som kan inträffa på gräsklippare, snöslungor eller annan kraftutrustning.

Motorn stannar, rusar eller går ojämnt

Om motorn startar och sedan direkt stannar, beror det ofta på vanliga underhållsfaktorer. Undvik problem med motorstopp innan de inträffar, med hjälp av en justeringssats. Se avsnittet ”Varför motorn inte startar” ovan eller använd Vanliga frågor nedan.

Är bränslet färskt?
Obehandlad bensin börjar brytas ner efter cirka en månad. Töm ur bensinen från gräsklipparen eller kraftutrustningen för utomhusbruk, och fyll på färsk bensin och bränslestabilisator för att förlänga bränslets varaktighet.

Är luftfiltret smutsigt eller täppt?
Rengör eller byt ut luftfiltret.

Är tändstiftet sotigt eller förorenat?
Rengör tändstiftet där så är tillämpligt (följ instruktionerna i Kontrollera och byta tändstift).

Är oljan färsk?
Kontrollera oljenivån och oljans utseende medan motorn är kall inför varje användning. Oljan behöver bytas var 25:e driftstimme eller varje säsong. (Se Kontrollera och byta olja på gräsklipparen)

Ryker motorn?

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Avger motorn vit/blå rök?
Detta innebär att din motor bränner olja. (se Motorn ger ifrån sig blåvit rök under drift).

Avger motorn svart rök?
Du behöver göra en justering av förgasaren.

Är luftfiltret smutsigt eller täppt?
Rengör eller byt ut luftfiltret.

Motorn överhettas

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Är motorn smutsig?
Följ instruktioner för säker rengöring och borttagning av skräp från små motorer.

Är oljenivån låg?
Tillsätt olja till motorn. ANM.: Sätt aldrig till olja till bensinen för en fyra-takts motor (se Kontroll och byte av olja).

Finns det några kåpor eller kylflänsar som saknas eller är trasiga?
Installera nya delar vid behov. Se i din reparationshandbok, tillgänglig för köp.

Är bränsleblandningen för mager?
Du kan avgöra om din luftbränsleblandning är avstängd genom att kontrollera din förgasares tillstånd. Använd denna förgasarjusterings-FAQ Vanliga frågor som en guide.

Finns det en läckande packning?
Detta är ett annat vanligt förgasarproblem associerat med överhettande motorer. Lär dig att kontrollera och byta packningen (se Återmontera gräsklipparens förgasare Vanliga frågor).

Är bränsletankens ventilator eller filter tilltäppt?
Rengör bränsletankens ventilator och filter.

Motorknackning

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Är det för mycket sot i förbränningskammaren?
Kolavlagringar kan bildas i förbränningskammaren. Om du ser detta bör du rengöra sotet från kolv och topplock (se Ta bort sotavlagringar i motorn).

Sitter svänghjulet löst?
Kontrollera svänghjulet och kilen, byt vid behov (se Kontrollera svänghjul och kil).

Är tändstiftskabeln defekt?
Testa kabeln med en gnisttestare och sedan motorn (se Underhåll av tändstift).

Tändstiftet misständer under körning

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

Är tändstiftet sotigt eller förorenat?
Rengör tändstift i förekommande fall (Följ instruktionerna för kontrollera och byta tändstift).

Är tändstiftet defekt eller gapet inte korrekt?
Byt tändstiftet eller justera tändstiftsgapet (se Tändstiftsgap Vanliga frågor).

Är brytarpunkterna defekta?
Kontrollera tändsystemets brytarpunkter. Om de är defekta, installera ett halvledartändsystem (se Felsökning tändningsproblem).

Är dina förgasarinställningar korrekta?
Kontrollera din lilla motors förgasarinställningar. Hitta de rätta förgasarinställningarna och steg-för-steg anvisningar för justering av förgasaren.

Är ventilfjädern svag?

Felsökning av problem på små motorer från Briggs & Stratton

kontrollera att ventilfjädern fortfarande är spänd.

För att komma åt måste ljuddämparen, vevhuset och andra delar som blockerar ventilkammaren tas bort. Ta sedan bort topplocksbultarna (märk för enkel återmontering)
Justera ventilfjäderspännarens käftar tills de vidrör toppen och botten av ventilkammaren
Tryck in verktyget så att fjädern trycks ihop och dra åt käftarna
Ta bort hållarna och lyft ur ventiler, spännare och fjädrar
Om du hittar svaga fjädrar, byt ut dem baserat på specifikationerna för din lilla motor. Dessa finns i din bruksanvisning.

Är ventilspelet felaktigt inställt?
Om ventilfjädern fortfarande fungerar väl, ska spelet kontolleras. Ventiler som fastnar eller läcker kan orsaka att en motor slutar fungera. Justera ventilspelet till rekommenderade inställningar (se bruksanvisningen).