Briggs & Strattons Starting Promise™

Briggs & Stratton Corporation garanterar ursprunglig köpare att valda motormodeller* utrustade med ReadyStart® alltid startar vid första eller andra dragningen och valda motormodeller** utrustade med InStart® alltid startar vid första eller andra startförsöket, och att vi annars åtgärdar felet gratis.

ReadyStart® Motorer

Denna garanti gäller i två år från det ursprungliga inköpsdatumet och täcker defekter i motormaterial och tillverkning som kan förhindra att motorn startar på första eller andra draget eller startförsöket. Den inkluderar kostnader för reservdelar och arbete i samband med reparationer på startsystemet. Transportkostnader till och från verkstad som utför reparationen är ägarens ansvar.

Reservdelar och arbetskostnader för  löpande underhåll av delar som luftfilter, tändstift, oljebyte, bränslefilter och bränslesystem, täcks inte av denna garanti. Användning av servicedelar som inte är originaldelar från Briggs & Stratton kan leda till att garantin inte gäller om det gäller startproblemen. Användning av Briggs & Stratton Fuel Fit bränslebehandling och stabilisator är ett effektivt sätt att stoppa de skadliga effekter som speciellt kan förknippas med etanolinblandningar.

Garantin utesluter speciella driftsförhållanden som kan kräva mer än två drag eller försök, bland annat:

  • Den första starten efter en längre period av inaktivitet eller efter säsongsförvaring
  • En låg omgivande temperatur vid start, t.ex. tidigt på våren eller sent på hösten
  • Att inte följa rekommenderade riktlinjer för bränsle- och oljeanvändning i bruksanvisningen

Denna bestämmelse gäller inte motorer som används för kommersiellt bruk. Alla övriga garantivillkor och undantag som finns i din bruksanvisning under "Om din garanti" gäller.

Garantiservice finns tillgänglig endast via auktoriserade återförsäljare av Briggs & Stratton Corporation. För service på din Briggs & Stratton motor kan du hitta din närmaste auktoriserade serviceverkstad i vår Hitta en återförsäljare. För service på din Briggs & Stratton högtryckstvätt, elverk, snöslunga eller vattenpump, kontakta din lokala distributör.

Snö-motorer

Briggs & Stratton Corporation garanterar den ursprungliga ägaren att utvalda Snow-motorer, utrustade med elstart, startar inom två elstartsförsök***, ner till -29 °C.

Denna garanti gäller under två år från det ursprungliga inköpsdatumet och omfattar fel i motormaterial eller utförande som kan hindra motorn från att starta vid det första eller andra elstartsförsöket. Detta inkluderar kostnader för delar och reparationsarbete relaterade till startproblemet.

Transportkostnader till och från återförsäljaren som utför reparationen är ägarens ansvar. Delar och arbetskostnader för regelbundet underhåll, t.ex. tändstift, oljebyte, bränslefilter och underhåll av bränslesystemet omfattas inte av denna bestämmelse.

Användning av servicedelar som inte är originaldelar från Briggs & Stratton kan leda till att garantin inte gäller om det gäller startproblemen.

Garantin utesluter speciella driftsförhållanden som kan kräva mer än två elstartsförsök, bland annat:

  • Den första starten efter en längre period av inaktivitet eller efter säsongsförvaring
  • Omgivningstemperatur vid start under -29 °C
  • Underlåtenhet att följa bruksanvisningens rekommenderade riktlinjer för användning av bränsle och olja

Briggs & Stratton rekommenderar bränsle med minst 87 oktan. Använd inte bränsle med mer än 10 procent etanol, t.ex. E15 eller E85-bränsle. E15 bränsle är olagligt att använda i små bensindrivna motorer. Skador på motorn på grund av etanolblandade bränslen täcks inte av motorgarantin.

Denna bestämmelse gäller inte motorer som används för kommersiellt bruk. Alla andra undantag från garantin, som finns i motorns bruksanvisning under ”Om din garanti”, gäller. Garantiarbeten är enbart tillgängliga via återförsäljare som är auktoriserade av Briggs & Stratton Corporation. För Service av din Briggs & Stratton motor kan du hitta närmaste auktoriserade serviceverkstad i vår Hitta en återförsäljare. För service av Briggs & Stratton högtryckstvätt, elverk, snöslunga eller vattenpump, vänligen kontakta din lokala distributör.

*The Starting Promise™ gäller följande modeller från 2015 med ReadyStart®: 550ex Series™ modell 09P7, 625ex Series™ modell 093J, 675ex Series™ modell 126, 675 EXi Series™ modell 103M, 725ex Series™ modell 128M, 725 EXi Series™ modell 104M, och Professional Series™ - modeller 110P, 111P, 121R, 121Q, 121S.

**Starting Promise™ gäller följande modeller från 2015 med ReadyStart®: 111P och 121S.

Ett startförsök anses vara en fem sekunder lång kontinuerlig runtdragning av startmotorn med ett batteri som har laddats i minst 10 minuter.

***Två elstartsförsök med korrekta startförfaranden, och med bränsle- och oljespecifikationer enligt bruksanvisningen.