*Regelbundet underhåll krävs fortfarande. Se bruksanvisning för fullständig information. Villkor och bestämmelser i Briggs & Stratton standardgaranti gäller.

Enbart Check & Add förlänger inte garantiperioden.
Se vår garantiinformation för information.