Hur kontrollerar jag om min motors svänghjulskil behöver bytas ut?



Om du vill veta hur du byter ut eller kontrollerar ett svänghjul, finns en guide om Briggs & Stratton svänghjulskil nedan.

Läs igenom alla Vanliga frågor eller gå till de mest relevanta avsnitten:

Vad är en liten motors svänghjul?
Hur gör jag för att ta bort svänghjulskilen?
Hur kontrollerar jag om svänghjulskilen behöver bytas?
Hur gör jag för att montera mitt nya svänghjul?

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor.
Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Innan du börjar: se till att du har rätt verktyg för detta reparationsarbete på din lilla motor:

Krav för svänghjulsbyte och kontroll

Vad är en liten motors svänghjul?

Svänghjulet på din lilla motor konstruerades ursprungligen för att lagra momentet från förbränningen för att hjälpa vevaxeln rotera mellan motorns arbetstakter.

Svänghjulen på dagens små motorer tjänar flera andra syften. Flänsarna hjälper till att kyla av motorn genom att fördela luften runt motorblocket. Flänsarna blåser också luft över luftvingen på en pneumatisk regulator, och upprätthåller önskad motorhastighet (se "Regulatorsystem"). Magneter som är monterade på svänghjulets yttre yta krävs för tändning. På motorer med startmotorer, belysning eller andra anordningar, utgör magneter, monterade på svänghjulets in- och utsida, hjärtat i det elektriska systemet.

Till sist, om bladet på en gräsklippare slår i en sten eller en trottoarkant, kan svänghjulskilen absorbera skadan och minska kostnaden för reparation avsevärt. Kontrollera alltid eventuella skador genom att ta bort svänghjulet och kontrollera kilen och kilspåret. Den mjuka metallkilen måste eliminera rotationsspelet mellan svänghjulet och vevaxeln.

Hur gör jag för att ta bort svänghjulskilen?

  • Steg 1: Koppla bort tändstiftskabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet. Lossa sedan bultarna som håller fast fläktkåpan och ta bort den.
  •  Steg 2: Om motorn har en svänghjulsbroms, ta bort kåpan och haka av den yttre änden av bromsfjädern 
Att koppla bort svänghjulbromsens fjäder
  • Steg 3: Om motorn har en svänghjulskoppling tas den bort samtidigt som svänghjulet hålls med en svänghjulshållare eller en bandnyckel. Om kopplingen är fäst med en mutter kan svänghjulshållaren användas som stöd vid lossning av låsmuttern med passande hylsa
Att ta bort svänghjulet från motorn
  • Steg 4: Med svänghjulsmuttern fastgängad på vevaxeln, installera en svänghjulsavdragare så att dess bultar hakar i hålen som sitter bredvid svänghjulets nav. Om hålen inte är gängade, använd en självgängande svänghjulsavdragare eller gänga hålen med en 1/4 x 20 gängtapp.
Installera svänghjulsavdragare

FÖRSIKTIGHET! Slå aldrig på svänghjulet. Även ett lätt skadat svänghjul utgör en säkerhetsrisk och måste bytas ut.

  • Steg 5: Vrid svänghjulets avdragsmuttrar jämnt tills svänghjulet lossnar. Ta sedan bort svänghjulet och kilen.

Hur kontrollerar jag om svänghjulskilen behöver bytas? Kontrollera svänghjul och kilspår

Kontrollera svänghjul och kilspår

Steg 1: Kontrollera att vevaxeln eller inte har några sprickor och att inga flänsar är brutna. Byt ut dem om du upptäcker sådana skador. De koniska delarna måste vara rena och jämna, utan något spel mellan dem.
Steg 2: Kontrollera att kilspåret och svänghjulet inte har några skador. Mindre ojämnheter kan tas bort med en fil. Se sedan till att det inte finns något spel eller något vinkelfel när svänghjulet placeras på vevaxeln.
Steg 3: Kontrollera svänghjulets kil. But ut den om några tecken finns på skjuvning eller om du har några tvivel om dess skick. Det är enkelt och billigt.

Hur monterar jag ett nytt svänghjul eller en kil?

Först ska du skaffa dig en ny svänghjulskil som konstruerats för ditt märke och din motormodell från din auktoriserade Briggs & Stratton återförsäljare.

Placera svänghjulet på vevaxeln och se igenom svänghjulets nav för att rikta in kilspåret i linje med svänghjulet och vevaxeln.
Med svänghjulet på plats, ska du sätta in kilen i kilspåret. Den ska passa in korrekt. Om du känner ett glapp, kontrollera om kilen är upp och ned. Skräp kan också förhindra att kilen passar i kilspåret.
När kilen och svänghjulet är säkert på plats ska du återmontera svänghjulets mutter eller koppling. Rådfråga din auktoriserade återförsäljare angående vridmomentsspecifikationerna för ditt märke och modell.