Hur kan jag erhålla ett säkerhetsdatablad?För att få ett säkerhetsdatablad för en Briggs & Stratton produkt, fyll i vårt Kontakta oss-formulär. Vänligen ge information om vilka produkter ansökan gäller i fältet "Frågor/kommentarer". Vårt stödteam arbetar för att svara på din förfrågan inom 3 arbetsdagar.

I händelse av en nödsituation, kontakta Giftinformationscentralen eller ring 112 för att få medicinsk hjälp.