Sekretesspolicy

Uppdaterad senast 25 maj 2018


Briggs & Stratton, LLC (”Briggs & Stratton,” ”vi” eller ”oss”) ser allvarligt på din integritet och vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder, vidareförmedlar och skyddar dina personuppgifter.

I denna Sekretesspolicy får du veta:

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. Vad vi använder de insamlade uppgifterna till
 3. Hur vi delar uppgifterna
 4. Hur vi skyddar dina uppgifter
 5. Hur länge vi sparar dina uppgifter
 6. Dina val gällande dina personuppgifter
 7. Uppgifter som är specifika för ditt område

Denna Sekretesspolicy gäller för personuppgifter som Briggs & Stratton, LLC och våra märken, inkluderande utan begränsning till Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco och Victa (gemensamt ”Briggs & Stratton, LLC”) samlar in.

Personlig information som samlas in via webbplatsen överförs till en server i USA som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton använder dina personuppgifter och kan överföra dem till tredje parter i USA och i tredje länder för syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dessa tredje länder kan ha dataskyddsbestämmelser som skiljer sig från de som gäller i ditt hemland. Genom att lämna dina personuppgifter till webbplatsen och/eller bekräftar ditt medgivande genom den processen, medger du att dina personuppgifter används, vidareförmedlas och överförs enligt vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Personuppgifter är uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

1. Uppgifter som vi samlar in

a. Uppgifter som du lämnar

Vi samlar in uppgifter som du lämnar på vår webbplats. Vi samlar exempelvis in uppgifter från dig när du gör en beställning, öppnar ett konto, skickar en fråga till oss med e-post, skapar en önskelista, skriver en recension eller använder någon av våra tjänster. De uppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Ditt namn
 • Dina inloggningsuppgifter för ditt konto
 • Din postadress
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina beställningar, kreditkortsnummer och andra betalningsuppgifter
 • Dina kommentarer på bloggar och forum på webbplatsen
 • Demografiska och livsstilsrelaterade uppgifter som ålder, personliga intressen och produktpreferenser
 • Uppgifter som du lämnar om din användning av våra produkter eller tjänster.

b. Uppgifter från tredje parter

Vi kan motta uppgifter om dig från tredje parter som hjälper oss att uppdatera, utöka och analysera våra register och förbättra vår webbplats. Vi använder inte dessa uppgifter för att identifiera dig personligen men de återspeglar en del av dina aktiviteter på Internet, exempelvis vilka webbplatser du besökte närmast före besöket på vår webbplats eller länkar tillgängliga på andra webbplatser som dirigerade dig till webbplatsen.

c. Uppgifter som samlas in med tekniska hjälpmedel

Använder vi cookies?

Ja. Cookiefiler är små filer som en hemsida eller dess operatör för över till hårddisken på din dator via din webbläsare. De gör att hemsidans eller operatörens system kan känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg vissa uppgifter.

Vi använder cookiefiler för att registrera och behandla artiklar i din varukorg, tolka och spara dina preferenser för framtida besök på webbplatsen och sammanställa data om webbplatstrafiken och interaktion med webbplatsen för att kunna erbjuda en bättre upplevelse av webbplats och verktyg. Vi kan anlita tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att förbättra tolkningen av våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer har endast tillåtelse att använda insamlade uppgifter på vårt uppdrag för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om du föredrar det, kan du välja att din dator ska varna dig varje gång en cookiefil skickas, eller att blockera alla cookiefiler genom inställningarna i din webbläsare. Som på de flesta webbplatser, kan våra tjänsters funktion påverkas om du blockerar cookiefiler. Du kan dock fortfarande göra beställningar via telefon eller genom att kontakta kundtjänst.

Vi tillåter inte tredje parter att samla in personidentifierande uppgifter om dig eller dina aktiviteter på nätet på denna webbplats eller på andra webbplatser över tid genom att använda cookiefiler eller andra metoder.

Mer information om hur vi använder cookiefiler finns i vår Policy om cookiefiler.

Loggfiler

För webbplatsen utnyttjas Internetprotokolladresser (”IP-adresser”) för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarrörelser och samla bred demografiska uppgifter i sammanställd form. En Internettjänstleverantör (Internet Service Provider, "ISP") tilldelar vanligen en slumpmässig dynamisk IP-adress när du kopplar upp datorn eller mobilenheten. För de som använder lokala nätverk (Local Area Network, "LAN"), kan en statisk IP-adress tilldelas permanent till en viss dator. Vi kan registrera besökarnas IP-adresser till webbplatsen. En IP-adress kan visa din internetleverantör eller det geografiska område där du befinner dig, men vi kan inte avgöra din identitet baserat enbart på din IP-adress. Vi kan dock koppla IP-adresser till personidentifierande uppgifter som du lämnar genom webbplatsen.

d. Uppgifter som du lämnar till en tredje part

På webbplatsen finns länkar och tillägg (t.ex. Twitter-knappar) som länkar från webbplatsen till platser eller applikationer som drivs av tredje parter (”Tredjepartswebbplatser”). Briggs & Stratton kontrollerar inte Tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för uppgifter som de kan samla in. Tredjepartswebbplatsers insamling av uppgifter styrs av deras integritetspolicy. Det är ditt val att besöka en Tredjepartswebbplats. Om du väljer att göra det, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy. Det betyder inte att vi inte försöker skydda integriteten för vår webbplats, och vi är tacksamma för feedback om dessa Tredjepartswebbplatser.

2. Syften för vår användning av insamlade uppgifter

Vi använder insamlade uppgifter för att betjäna våra kunder och förbättra webbplatsens funktion och kvalitet. Här är några exempel:

 • Att uppfylla beställningar och förfrågningar om produkter, tjänster och information
 • Att spåra och bekräfta beställningar på nätet
 • Att förbättra vår kundtjänst
 • Att marknadsföra och göra reklam för produkter och tjänster
 • Att bedriva forskning och analys
 • Att öppna och hantera dina konton hos oss
 • Att meddela om speciella händelser, lotterier, kampanjer och undersökningar
 • Att identifiera dig på vår webbplats och specialanpassa meddelanden och erbjudanden till dig baserat på din interaktion med oss på nätet
 • Att underlätta interaktion med Briggs & Stratton och andra, exempelvis att ge dig möjlighet att e-posta en länk till en vän eller lägga in en länk på Facebook
 • Att fortlöpande utvärdera och förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen

Undersökningar och tävlingar

Ibland ber vi på vår webbplats om uppgifter från användare via undersökningar och tävlingar. Deltagande i dessa undersökningar och tävlingar är helt frivilligt och du kan därför välja att lämna dessa uppgifter eller inte. Uppgifter som efterfrågas kan innefatta kontaktuppgifter (t.ex. namn och leveransadress) och demografiska uppgifter (t.ex. postnummer eller ålder). Kontaktuppgifter används för att meddela vinnare och dela ut priser. Undersökningsuppgifter används för syftena att följa upp eller förbättra användningen av och din nöjdhet med webbplatsen.

Tillägg av information

För att förbättra webbplatsens förmåga att specialanpassa innehållet efter en persons preferenser kan vi kombinera uppgifter om användares köpvanor med liknande uppgifter från våra handelspartners för att skapa en personanpassad användarprofil. Om en användare gör ett köp från vår handelspartner samlar företagen in och vidareförmedlar köpuppgifterna till oss för att vi ska kunna specialanpassa webbplatsen efter våra användares preferenser.

3. Hur vi vidareförmedlar uppgifter som vi samlar in

Vi säljer inte, eller hyr ut eller handlar med, dina personuppgifter till tredje part. I det följande anges några sätt som vi vidareförmedlar dina uppgifter på:

 • Aktörer inom Briggs & Stratton: Briggs & Stratton, dess dotterbolag eller samarbetsparter äger relaterade varumärken, inklusive utan begränsning till Snapper, Simplicity, Brute, Murray och Victa. Om du lämnar uppgifter på någon av de webbplatser som ägs eller drivs av Briggs & Stratton, dess dotterbolag eller samarbetsparter, kan dessa uppgifter kombineras med eller vidarebefordras till andra nuvarande eller framtida aktörer inom Briggs & Stratton, inklusive dotterbolag och samarbetsparter.
 • Tredje parts tjänsteleverantörer: Vi kan även vidareförmedla dina uppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer enligt avtal med Briggs & Stratton eller dess dotterbolag eller samarbetsparter, för att vi ska kunna leverera tjänster till dig. Sådana tredje parts tjänsteleverantörer innefattar exempelvis betalningsförmedlare för kreditkort, e-postmarknadsförare, webbplatsanalysleverantörer och chattmeddelandeleverantörer.
 • Samarbetsparter: Vi kan även vidareförmedla dina uppgifter till tredje parter som säljer produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, exempelvis oberoende återförsäljare av våra produkter och tjänster och handelsparter som levererar anknytande produkter och tjänster, till exempel trdgårdsutrustning eller trädgårdsprodukter.
 • Obligatoriska offentliggöranden: Vi kan vara skyldiga att vidareförmedla personuppgifter i svar på domstolsbeslut, stämning, begäran om civilrättslig utredning, annat juridiskt förfarande eller enligt andra krav enligt lag.
 • Laglig efterlevnad och skydd: Vi kan lämna ut kontouppgifter och andra personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lagen, anmäla misstänkta brott eller skydda Briggs & Stratton:s, våra användares och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar vidareförmedling av personuppgifter till andra företag och organisationer för skydd mot bedrägeri och för att minska kreditrisken.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra dina uppgifter, inklusive personuppgifter:
  • Till en efterföljande ägare, delägare eller förvaltare av webbplatsen eller efterföljande databas.
  • I samband med samgående mellan företags sammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av väsentligen alla våra medlemskapsintressen och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring, inklusive till potentiella köpare.

Allmänna forum

Vår webbplats erbjuder allmänt tillgängliga bloggar eller diskussionsforum. Du skall vara medveten om att alla uppgifter du lämnar i dessa funktioner kan läsas, samlas in och användas av andra användare. Användarvillkoren gäller för de inlägg du gör på någon blogg eller diskussionsforum genom webbplatsen.

Skydd av barns integritet på nätet

Vi samlar inte in personuppgifter från någon som är yngre än 13 år. Vår webbplats och alla våra produkter och tjänster riktar sig till personer som är minst 13 år. Om du är under 13 är du inte berättigad att använda webbplatsen. Om en högre ålder för skydd av barns integritet på nätet gäller i ett land kommer vi inte att samla in uppgifter från minderåriga yngre än minimiålderskravet i det landet.

4. Hur vi skyddar uppgifter som vi samlar in

Vi verkar för att skydda skerheten för dina personuppgifter. Under överföring av personuppgifter mellan dig och vår webbplats använder vi speciell mjukvara (security Sockets Layer, ”SSL”) för att kryptera dina uppgifter. Under orderprocessen lämnar vi endast ut de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer vid bekräftande av en beställning. Hela kreditkortsnumret lämnas naturligtvis till aktuellt kreditkortsföretag under orderprocessen, men vi lagrar inte dina kreditkortsuppgifter på våra servrar.

Alla uppgifter från våra användare är begränsade i våra kontor. Endast anställda som behöver personuppgifter för att utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personuppgifter. Anställda med tillgång till personuppgifter ges regelbunden utbildning och uppdaterad information om vår säkerhets- och integritetspraxis. När en ny policy har lagts till meddelas och påminns dessa medarbetare om vikten av att tilllämpa hög integritet och vad de kan göra för att förstärka skyddet av våra kunders uppgifter. Avslutningsvis är servrarna där vi lagrar personidentifierande uppgifter placerade i ett säkra, tillträdesbegränsade lokaler.

Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina personuppgifter är säkra.

5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller som behövs för att kunna erbjuda dig tjänster, uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och driva igenom våra avtal.

6. Dina val gällande dina personuppgifter

Du kan välja att:

 • Inte längre ta emot e-postutskick för marknadsföring eller kampanjer genom att klicka på länken för att avstå i e-postmeddelandet
 • Uppdatera, radera och korrigera personuppgifter på ditt konto eller genom att kontakta oss. Vi uppdaterar, raderar och korrigerar dina personuppgifter enligt vad som krävs i gällande lag.

7. Upgifter som är specifika för ditt område

Läs informationen nedan för delstaten Kalifornien.

Uppfyllande av Kaliforniens lag om integritetsskydd på Internet/Din integritetsrätt i Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien som använder webbplatsen kan begära att vi ger viss information om vårt utlämnande av användares personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföring. Du kan lämna in en sådan begäran via e-post eller brev till:
Briggs & Stratton Corporate Headquarters
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

Webbläsarinställningen ”Spåra inte”

Webbplatsen samlar in personidentifierande uppgifter om dina aktiviteter på Internet över tid och på tredje parters webbplatser eller tjänster via nätet.

Vi stöder inte webbläsarinställningen ”Spåra inte” (DNT). DNT är en inställning som kan göras i webbläsaren och som talar om för webbplatser som du besöker att du inte vill att de ska samla in dina personidentifierande uppgifter.

Läs informationen nedan för platser utanför USA.

Personuppgifter som samlas in via webbplatsen laddas ner på en server som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton:s adress är: 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 i USA. Briggs & Stratton kan använda dina personuppgifter i de syften som beskrivs i avsnittet ovan med rubriken ”Vad vi använder insamlade personuppgifter till” och lämna ut dem till tredje part i enlighet med ovanstående avsnitt ”Hur vi vidareförmedlar insamlade uppgifter”.

Briggs & Stratton kommer att besvara förfrågningar om verkställande av personliga datarättigheter enligt med gällande lag. Du kan kontakta oss och begära verkställande av dina datarättigheter.

Läs informationen nedan för EEG-området.

Personer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”enskilda EU-medborgare”) är inte skyldiga enligt lag att lämna några personuppgifter till webbplatsen. Briggs & Stratton använder inte enskilda EU-medborgares personuppgifter som skickas via webbplatsen för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Briggs & Stratton överför personuppgifter som samlats in via webbplatsen till USA. Briggs & Stratton arbetar med sin certifiering enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield och ramverket Swiss-U.S. Privacy Shield för dataöverföring till USA. Mer information finns i vår policy om Privacy Shield.

Briggs & Stratton behandlar dina personuppgifter med ditt godkännande och för sina legitima intressen, inklusive följande:

 • Intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • Förhindrande av bedrägeri
 • Anmälan av misstänkta brottsliga aktiviteter
 • Efterlevnad av lag eller för att skydda Briggs & Stratton:s, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Notera att Briggs & Stratton inte säljer produkter eller tjänster via webbplatsen till personer i EEG. Webbplatsen samlar därför inte in beställningar, kreditkortsnummer eller andra betalningsuppgifter från användare i EU.

Enskilda EU-medborgare har rätten att komma åt sina personuppgifter som har samlats in av webbplatsen och begära att Briggs & Stratton uppdaterar, korrigerar eller raderar uppgifterna enligt gällande lagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätt att invända mot, eller begränsa, Briggs & Stratton:s behandling av deras personuppgifter.

Rätt att invända mot bearbetning för direktmarknadsföring eller legitima intressen:

Enskilda EU-medborgare har också rätt att invända mot bearbetning av deras personuppgifter för Briggs & Strattons direktmarknadsföring eller legitima intressen.

Enskilda EU-medborgare har också rätten till dataportabilitet gällande deras personuppgifter. Med vissa begränsningar innebär rätten till dataportabilitet att EU-medborgare kan begära ut från Briggs & Stratton, eller begära att Briggs & Stratton skickar en digital kopia av, uppgifterna som har vidarebefordrats till en tredje part. EU-medborgares åtkomst av sina personuppgifter inkluderar rätten att få en kopia av alla, eller delar av, personuppgifter som Briggs & Stratton förfogar över, förutsatt att Briggs & Strattons utlämnande av dessa uppgifter inte inverkar negativt på andras rättigheter och friheter.

EU-medborgare kan verkställa dessa rättigheter genom att kontakta oss. Briggs & Stratton besvarar sådan begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätt att lämna in klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet, om de anser att deras personuppgifter har bearbetats i stid mot gällande dataskyddslag.

Enskilda EU-medborgare kan, när som helst, använda ovanstående kontaktuppgifter för att återkalla sitt samtycke till behandling av deras personuppgifter när Briggs & Stratton kräver deras medgivande som rättslig grund för behandling av personuppgifter. Varje tillbakadragande sker endast med framtida verkan, och Briggs & Stratton kommer fortsatt att behålla de uppgifter som enskilda EU-medborgare uppger innan de drar tillbaka sitt samtycke så länge som det tillåts i gällande lagstiftning.

Se regionsspecifik information nedan för Australien.

Utlämnande av personuppgifter mellan länder

Briggs & Stratton överför personuppgifter som samlats in via webbplatsen eller appen till USA.

Briggs & Stratton vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagare utanför Australien inte bryter mot Australiens sekretessprinciper (annan än ”Australian Privacy Principle 1”) som ingår i ”Privacy Act 1988”, beträffande personuppgifterna.

Direktmarknadsföring

Du kan begära att inte bli tillsänd direktmarknadsföringsutskick från Briggs & Stratton. Du kan göra det genom att klicka på länken ”Avbryt prenumeration” i ett kampanjmeddelande eller genom att kontakta oss.

Kontakt och invändningar

Du kan få tillgång till personuppgifter om dig som Briggs & Stratton förfogar över enligt Australiensisk lag. Vi kommer inte att kräva någon avgift för din begäran om tillgång, men vi kan ta ut en avgift för rimliga kostnader för att tillhandahålla tillgången till uppgifterna.

Briggs & Stratton verkar för att säkerställa att personuppgifter om dig som vi förfogar över är riktiga, fullständiga, aktuella, relevanta och inte är missvisande. Om du misstänker att personuppgifter om dig som Briggs & Stratton förfogar över inte är riktiga, fullständiga eller aktuella eller är missvisande, kan du begära korrigering av uppgifterna.

Om vi av någon orsak inte kan ge tillgång till eller korrigera uppgifterna, förklarar vi orsakerna till nekandet.

Om du har en invändning om integritet hos Briggs & Stratton, kan du lämna en invändning till oss genom att kontakta oss, eller till vår adress eller enligt kontaktuppgifter nedan. Ge en tydlig beskrivning av dina invändningar och ange hur du vill bli kontaktad. Vi gör allt vi kan för att svara så snart som möjligt. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du även kontakta en tillsynsmyndighet, exempelvis den Australiensiska informationskommissionären. På utgivningsdatumet för denna Integritetspolicy är kontaktuppgifterna:

Australiensiska informationskommissionärens kontor
Postadress: GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Telefon: 1300 363 992
E-post: enquiries@oaic.gov.au
Internet: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

Frågor?

Om du har frågor om vår integritetspolicy gör vi vad vi kan för att besvara dem. Så här kontaktar du oss:

Internet: https://www.briggsandstratton.com/eu/sv_se/support/contact.html

Postadress:
Briggs & Stratton, LLC
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att informera om det på denna sida och uppdatera datumet för ändring av policyn ovan. Om vi gör betydande ändringar i denna integritetspolicy på ett sätt som kan påverka hur vi använder eller offentliggör dina personuppgifter kommer vi på förhand att meddela dig genom att lägga upp ett framträdande meddelande om sådana ändringar och ange det datum då ändringarna blir giltiga.

Firmwide:149844599.7 052740.1000
UTKAST 24 februari 2018

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 1 november 2020

Briggs & Stratton, LLC och dess närstående bolag (”Briggs & Stratton,” ”vi” eller ”oss”) tar din integritet på allvar och vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

I denna Sekretesspolicy får du veta:

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. De ändamål för vilka vi använder uppgifterna
 3. Hur vi delar uppgifterna
 4. Hur vi skyddar dina uppgifter
 5. Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 6. Dina val gällande dina personuppgifter
 7. Uppgifter som är specifika för ditt område
 8. Frågor och uppdateringar

Bortsett från avsnittet om Kalifornien nedan, gäller den här Policyn för personuppgifter som Briggs & Stratton och våra varumärken, som inkluderar men inte är begränsat till Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco och Victa (gemensamt benämnda, ”Briggs & Stratton”) samlat in via vår webbplatser och appar (”Appar”) (gemensamt benämnda, ”Webbplatsen”).

Personuppgifter som samlas in via Webbplatsen överförs till en server i USA som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton använder dina personuppgifter och kan överföra dem till tredje parter i USA och i tredje länder för syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dessa tredje länder kan ha dataskyddsbestämmelser som skiljer sig från de som gäller i ditt hemland. Genom att lämna dina personuppgifter till webbplatsen och/eller bekräftar ditt medgivande genom den processen, medger du att dina personuppgifter används, vidareförmedlas och överförs enligt vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Personuppgifter är uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

1. Uppgifter som vi samlar in

a. Uppgifter som du lämnar

Vi samlar in uppgifter som du lämnar på vår Webbplats. Vi samlar exempelvis in uppgifter från dig när du gör en beställning, öppnar ett konto, skickar en fråga till oss med e-post, skapar en önskelista, skriver en recension, hämtar och använder en av våra appar eller använder någon av våra tjänster. De uppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Ditt namn
 • Dina inloggningsuppgifter för ditt konto
 • Din postadress
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina beställningar, kreditkortsnummer och andra betalningsuppgifter
 • Dina kommentarer på bloggar och forum på Webbplatsen
 • Demografiska och livsstilsrelaterade uppgifter som ålder, personliga intressen och produktpreferenser
 • Uppgifter som du lämnar om din användning av våra produkter eller tjänster

b. Uppgifter som du lämnar om tredje parter

Om du lämnar ut personuppgifter om tredje parter till Webbplatsen kommer de att behandlas i enlighet med denna Sekretesspolicy. Du är ansvarig för att meddela tredje parter och få deras samtycke till att dela deras personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

c. Uppgifter från tredje parter

Vi kan motta uppgifter om dig från tredje parter som hjälper oss att uppdatera, utöka och analysera våra register och förbättra vår webbplats. Vi använder inte dessa uppgifter för att identifiera dig personligen men de återspeglar en del av dina aktiviteter på internet, exempelvis vilka webbplatser du besökte närmast före besöket på vår Webbplats eller länkar som var tillgängliga på de webbplatser som tog dig till Webbplatsen. För att förbättra Webbplatsens förmåga att anpassa innehållet efter en persons preferenser kan vi dessutom kombinera uppgifter om användares köpvanor med liknande uppgifter från våra handelspartner för att skapa en personanpassad användarprofil. Om en användare gör ett köp från vår handelspartner samlar företagen in och delar köpuppgifterna med oss för att vi ska kunna anpassa Webbplatsen efter våra användares preferenser.

d. Uppgifter som samlas in med tekniska hjälpmedel

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en hemsida eller dess operatör för över till hårddisken på din dator via din webbläsare (om du tillåter det). De gör att hemsidans eller operatörens system kan känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg vissa uppgifter.

Vi använder cookies för att registrera och behandla artiklarna i din varukorg, tolka och spara dina preferenser för framtida besök på Webbplatsen och sammanställa data om Webbplatstrafiken och interaktion med Webbplatsen för att kunna erbjuda en bättre upplevelse av Webbplats och verktyg i framtiden. Vi kan anlita tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att förbättra tolkningen av våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer har endast tillåtelse att använda insamlade uppgifter på vårt uppdrag för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om du föredrar det, kan du välja att din dator ska varna dig varje gång en cookie skickas, eller blockera alla cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Som på de flesta webbplatser, kan våra tjänsters funktion påverkas om du blockerar cookiefiler. Du kan dock fortfarande göra beställningar via telefon eller genom att kontakta kundtjänst.

Vi tillåter inte tredje parter att samla in personidentifierande uppgifter om dig eller dina aktiviteter på nätet på denna Webbplats eller på andra webbplatser över tid genom att använda cookies eller andra metoder.

Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie-policy.

Loggfiler

För Webbplatsen utnyttjas internetprotokolladresser (”IP-adresser”) för att analysera trender, administrera Webbplatsen, spåra användarrörelser och samla bred demografisk information i sammanställd form. En Internettjänstleverantör (”ISP”) tilldelar vanligen en slumpmässig dynamisk IP-adress när du kopplar upp datorn eller mobilenheten. För de som använder lokala nätverk (”LAN”), kan en statisk IP-adress tilldelas permanent till en viss dator. Vi kan registrera besökarnas IP-adresser till webbplatsen. En IP-adress kan visa din internetleverantör eller det geografiska område där du befinner dig, men vi kan inte avgöra din identitet baserat enbart på din IP-adress. Vi kan dock koppla IP-adresser till personidentifierande uppgifter som du lämnar genom Webbplatsen.

e. Uppgifter som du lämnar till en tredje part

På Webbplatsen finns länkar och tillägg (t.ex. Twitter-knappar) som länkar från Webbplatsen till platser eller applikationer som drivs av tredje parter (”Tredje parters webbplatser”). Briggs & Stratton kontrollerar inte Tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för uppgifter som de kan samla in. Tredjepartswebbplatsers insamling av uppgifter styrs av deras integritetspolicy. Det är ditt val att besöka en Tredjepartswebbplats. Om du väljer att göra det, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy. Vi försöker ändå att skydda vår Webbplats integritet och tar tacksamt emot feedback om dessa Tredje parters webbplatser.

f. Uppgifter som samlas in från produktövervakningsappar

Briggs & Stratton erbjuder appar som samlar in och visar uppgifter om internet-anslutna Briggs & Stratton produkter (”Produktövervakningsappar”). Briggs & Stratton kan till exempel erbjuda en Produktövervakningsapp som samlar in uppgifter från ett internetanslutet elverk som köpts från Briggs & Stratton. Om du laddar ner en Produktövervakningsapp och registrerar en internetansluten Briggs & Stratton-produkt som du använder eller som du har köpt, kan Produktövervakningsappen samla in uppgifter om den produkten, till exempel användningsuppgifter. Om det till exempel gäller ett internetanslutet elverk, kan appen samla in uppgifter om hur många timmar per vecka elverket körs.  Om du också registrerar personuppgifter i Produktövervakningsappen, t.ex. ditt namn eller din adress, kan appen länka uppgifter som samlats in från produkten med dina personuppgifter. Om uppgifterna från produkten är länkade till personuppgifter kommer vi också att behandla dessa uppgifter som personuppgifter.

Vissa Produktövervakningsappar kan samla in uppgifter om den fysiska platsen för dina internetanslutna Briggs & Stratton-produkter.  Briggs & Stratton kommer inte att kombinera platsdata med personuppgifter utan att informera dig enligt en separat policy eller ett meddelande.  Briggs & Stratton kommer inte att behandla platsdata som personuppgifter om inte sådana platsdata kombineras med personuppgifter eller om det inte krävs enligt tillämplig lag.  

Utöver de skäl som beskrivs nedan är ändamålet för vilket vi samlar in uppgifter genom Produktövervakningsapparna att ge dig information om dina internetanslutna Briggs & Stratton-produkter, och så att vi kan förbättra sådana produkter och relaterade tjänster.  Briggs & Stratton är den enda och exklusiva ägaren av alla uppgifter, som inte är personuppgifter, som de samlar in, tar emot eller skapar i samband med sina appar (t.ex. tekniska uppgifter och analysdata), och de kommer att använda, lagra, behandla, dela och avslöja sådana uppgifter för alla ändamål, med förbehåll för tillämplig lag.  

Information om hur en Produktövervakningsapp hanterar uppgifter kan beskrivas mer specifikt i policyer eller användningsvillkor som är specifika för den appen.  Om appen eller Briggs & Stratton-produkten som du använder har en separat sekretesspolicy eller separata användarvillkor som är tillämpliga på den, ska den sekretesspolicyn eller de användarvillkoren råda över villkoren i denna Sekretesspolicy.

2. De ändamål för vilka vi använder de personuppgifter vi samlar in

Vi använder insamlade uppgifter för att betjäna våra kunder och förbättra deras upplevelse av Webbplatsen. Här är några exempel:

 • Att uppfylla beställningar och förfrågningar om produkter, tjänster och information
 • Att spåra och bekräfta beställningar på nätet
 • Att förbättra vår kundtjänst
 • Att marknadsföra och göra reklam för produkter och tjänster
 • Att bedriva forskning och analys
 • Att öppna och hantera dina konton hos oss
 • Att meddela om speciella händelser, lotterier, kampanjer och undersökningar
 • Att identifiera dig på vår Webbplats och anpassa meddelanden och erbjudanden till dig baserat på din interaktion med oss på nätet
 • Att underlätta interaktion med Briggs & Stratton och andra, exempelvis att ge dig möjlighet att e-posta en länk till en vän eller lägga in en länk på Facebook
 • Att fortlöpande utvärdera och förbättra våra online-användares upplevelse
 • Att förebygga, upptäcka och undersöka överträdelser av denna Sekretesspolicy eller tillämplig sekretesspolicy eller servicevillkor eller användarvillkor och utreda bedrägerier, återkrav eller andra frågor
 • Att följa lagen eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Briggs & Stratton, våra användare, eller andra, inklusive för att upprätthålla nätverks- och informationssäkerhet, för att förebygga bedrägerier och för att rapportera misstänkta brott

Förutom vad som medges i tillämplig lag, kommer Briggs & Stratton endast att använda personuppgifter som du tillhandahåller oss enligt vad som anges vid tidpunkten för utlämnandet (eller var uppenbart vid tidpunkten för utlämnandet), utöver de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. 

Undersökningar och tävlingar

Ibland ber vi på vår Webbplats om uppgifter från användare via undersökningar och tävlingar. Deltagande i dessa undersökningar och tävlingar är helt frivilligt och du kan därför välja att lämna dessa uppgifter eller inte. Uppgifter som efterfrågas kan innefatta kontaktuppgifter (t.ex. namn och leveransadress) och demografiska uppgifter (t.ex. postnummer eller ålder). Kontaktuppgifter används för att meddela vinnare och dela ut priser. Undersökningsuppgifter används för ändamålen att följa upp eller förbättra användningen av och din nöjdhet med Webbplatsen.

3. Hur vi delar de uppgifter som vi samlar in

Vi säljer inte, hyr inte ut eller handlar med, dina personuppgifter till/med tredje parter. I det följande anges några sätt som vi delar dina uppgifter på:

 • Briggs & Stratton-enheter: Briggs & Stratton, eller dess dotterbolag eller samarbetsparter äger relaterade varumärken, inklusive utan begränsning, Snapper, Simplicity, Brute, Murray och Victa. Om du lämnar uppgifter på någon av de webbplatser som ägs eller drivs av Briggs & Stratton, dess dotterbolag eller samarbetsparter, kan dessa uppgifter kombineras med eller delas med andra nuvarande eller framtida aktörer inom Briggs & Stratton, inklusive dotterbolag och samarbetsparter.
 • Tredje parts tjänsteleverantörer: Vi kan även dela dina uppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer enligt avtal med Briggs & Stratton eller dess dotterbolag eller samarbetsparter, för att vi ska kunna leverera tjänster till dig. Sådana tredje parts tjänsteleverantörer innefattar exempelvis leverantörer av betaltjänster för kreditkort, e-postmarknadsförare, webbplatsanalysleverantörer och chattmeddelandeleverantörer.
 • Partner: Vi kan även dela dina uppgifter med tredje parter som säljer produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, exempelvis oberoende återförsäljare av våra produkter och tjänster, distributörer som distribuerar våra produkter till återförsäljare och andra handelspartner som levererar relaterade produkter och tjänster, till exempel trädgårdsutrustning eller trädgårdsprodukter.
 • Samtycke: Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om du begär eller samtycker till det, eller om uppgifterna används i ett format där du inte identifieras.
 • Obligatoriska upplysningar: Ibland kan det krävas av oss att vi lämnar ut personuppgifter i ett domstolsförfarande eller i svar på domstolsbeslut, stämning, begäran om civilrättslig bevisupptagning, annat juridiskt förfarande eller enligt andra lagstadgade krav.
 • Uppfylla lag och skydda: Vi kan lämna ut kontouppgifter och andra personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lagen eller skydda Briggs & Strattons, dess dotterbolags eller samarbetsparters, våra användares och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar informationsutbyte med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisken.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra dina uppgifter, inklusive personuppgifter:
  • Till en efterföljande ägare, delägare eller förvaltare av Webbplatsen eller efterföljande databas.
  • I samband med en företagssammanslagning, konsolidering, försäljning av väsentligen alla våra medlemskapsintressen och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring, inklusive till potentiella köpare.

Allmänna forum

Vår Webbplats erbjuder allmänt tillgängliga bloggar eller diskussionsforum. Du skall vara medveten om att alla uppgifter du lämnar i dessa funktioner kan läsas, samlas in och användas av andra användare. Användarvillkoren gäller för de inlägg du gör på någon blogg eller diskussionsforum genom Webbplatsen.

Skydd av barns integritet på nätet

Vi samlar inte in personuppgifter från någon som är yngre än 13 år. Vår webbplats och alla våra produkter och tjänster riktar sig till personer som är minst 13 år. Om du är under 13 är du inte berättigad att använda webbplatsen. Om en högre ålder för skydd av barns integritet på nätet gäller i ett land kommer vi inte att samla in uppgifter från minderåriga yngre än minimiålderskravet i det landet.

4. Hur vi skyddar uppgifter som vi samlar in

Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter från att försvinna, kommas åt, användas, modifieras eller avslöjas av/till obehöriga personer. Under överföring av personuppgifter mellan dig och vår webbplats använder vi speciell mjukvara (”SSL”) för att kryptera dina uppgifter. Under orderprocessen lämnar vi endast ut de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer vid bekräftande av en beställning. Hela kreditkortsnumret lämnas naturligtvis ut till aktuellt kreditkortsföretag under orderprocessen, men vi lagrar inte dina kreditkortsuppgifter på våra servrar.

Tillgång till uppgifter från våra användare är begränsade till vissa medarbetare på våra kontor. Endast anställda som behöver personuppgifter för att utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personuppgifter. Anställda med tillgång till personuppgifter ges regelbunden utbildning och uppdaterad information om vår säkerhets- och integritetspraxis. När en ny policy har lagts till meddelas och påminns dessa medarbetare om vikten av att tillämpa hög integritet och vad de kan göra för att förstärka skyddet av våra kunders uppgifter. Avslutningsvis är servrarna där vi lagrar personidentifierande uppgifter placerade i säkra, tillträdesbegränsade lokaler.

Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst av ditt lösenord och din dator. Var noga med att stänga din webbläsare när du har avslutat ditt besök på Webbplatsen. 

Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina personuppgifter är säkra.

5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att kunna erbjuda dig tjänster, uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtalsvillkor.

6. Dina val gällande dina personuppgifter

Du kan välja att:

 • Inte längre ta emot e-postutskick för marknadsföring eller kampanjer genom att klicka på länken för att avstå i e-postmeddelandet
 • Uppdatera, radera och korrigera personuppgifter på ditt konto eller genom att kontakta oss. Vi uppdaterar, raderar och korrigerar dina personuppgifter enligt vad som krävs i gällande lag.

7. Uppgifter som är specifika för ditt område

Läs informationen nedan för delstaten Kalifornien.

Hjälp för funktionshindrade

Alternativa format av denna Sekretesspolicy är tillgängliga för personer med funktionshinder. Kontakta oss per e-post om du vill ha hjälp.

Omfattning:

Vems personuppgifter omfattas av detta avsnitt om Kalifornien?

Det här avsnittet om Kalifornien gäller endast personuppgifter för invånare i den amerikanska delstaten Kalifornien i deras egenskap av konsumenter (”Konsumenter i Kalifornien”). 

”Konsument” omfattar inte Briggs & Strattons anställda, arbetssökande, ägare, styrelseledamöter, tjänstemän, medicinsk personal eller kontraktsanställda (kollektivt ”HR-individer”) eller nödkontakter till HR-individer eller de anhöriga eller makar som erhåller Briggs & Strattons förmåner på grund av deras förhållande till en HR-individ, i sin egenskap av HR-individ eller nödkontakt, anhörig eller make/maka.  

”Konsument” omfattar inte heller anställda eller andra ombud för ett företag som är involverat i en transaktion med Briggs & Stratton i sin egenskap av anställd eller ombud för det företaget.

Vad avses med personuppgifter vid tillämpningen av detta avsnitt om Kalifornien?  

Vid tillämpningen av detta avsnitt om Kalifornien innebär ”personuppgifter” uppgifter som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med, eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller ett visst hushåll i Kalifornien. 

Vilka personuppgifter omfattas av detta avsnitt om Kalifornien?

Detta avsnitt om Kalifornien gäller alla personuppgifter om Konsumenter i Kalifornien som samlas in av Briggs & Stratton, lämnas ut av Briggs & Stratton för affärsändamål eller som Briggs & Stratton säljer, oavsett om personuppgifterna samlas in, lämnas ut eller säljs genom Briggs & Strattons webbplats eller inte. 

A. Hur vi samlar in personuppgifter om Konsumenter i Kalifornien

Kategorier av personuppgifter som samlats in under de senaste 12 månaderna

Källor till de personuppgifterna

Affärsändamål och kommersiella ändamål för att samla in de personuppgifterna

Identifierare, inklusive: namn, adress, e-postadress, IP-adress för användare av webbplatsen och onlinetjänster.

 

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien 
 • Återförsäljare och distributörer av Briggs & Strattons produkter och andra handelspartner. Till exempel kan en återförsäljare ange namnet på en tekniker på Briggs & Strattons webbplats för online-utbildning eller tillhandahålla en konsuments inköpsuppgifter
 • Utbildningsinstitutioner, till exempel, när de anmäler en deltagare till en kurs på Briggs & Strattons webbplats för online-utbildning

 

   

 1. Granskning relaterad till en aktuell interaktion med konsumenten och samtidiga transaktioner, inklusive men inte begränsat till, att räkna visningar för unika besökare, verifiera positionering och kvalitet på visningar och granska efterlevnad av lagen.
 2. Upptäcka säkerhetsöverträdelser, skydda mot uppsåtlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet och åtala dem som är ansvariga för sådana aktiviteter.
 3. Utföra felsökning för att identifiera och reparera fel som försämrar produktens avsedda funktionalitet.
 4. Kortsiktig, tillfällig användning.
 5. Utföra tjänster, inklusive att underhålla eller serva konton, tillhandahålla kundtjänst, behandla eller uppfylla order och transaktioner, verifiera kunduppgifter, hantera betalningar, tillhandahålla reklam- eller marknadsföringstjänster och tillhandahålla analytiska tjänster.
 6. Genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration.
 7. Genomföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet som ägs, tillverkas, tillverkas för eller kontrolleras av Briggs & Stratton och för att förbättra, uppgradera eller förbättra tjänsten eller enheten som ägs, tillverkas, tillverkas för eller kontrolleras av Briggs & Stratton.
 8. Produkt- och serviceutbildning, till exempel genom att tillhandahålla utbildning och information om användning, service, försäljning och visning Briggs & Strattons produkter och tjänster.
 9. Kommunikation om kampanjer, till exempel genom att berätta om speciella evenemang, tävlingar, kampanjer och undersökningar.
 10. Underlätta kommunikation, till exempel genom att samla in och organisera kontaktinformation, skapa kommunikationsmedel och kommunicera med nuvarande och potentiella kunder, inklusive att behandla frågor och ta emot feedback.

 

Icke-offentlig information för utbildning, i form av testresultat för tekniker på online-utbildningsmodulerna (Endast tekniker/återförsäljare och elever på tekniska skolor)

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien
 • Ändamålen 6 och 8 från ”Identifierare” ovan och

 • Utföra tjänster i form av utbildning och utvärdering av tekniker

Uppgifter om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, besökta webbsidor, tid på webbsidan, knapparna som det klickades på. (Endast webbplatsanvändare och konsumenters enheter)

 • Automatiserad teknik. Till exempel samlar Briggs & Stratton webbplatser automatiskt in hur ofta en person loggar in på sitt personliga konto.
 • Ändamålen 2, 5, 9 och 10 från ”Identifierare” ovan och

 • Genomföra aktiviteter för att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna till klienter

Platsuppgifter i form av GPS-koordinaterna för en internetansluten Briggs & Stratton-produkt som tillåter spårning.  (Endast webbplatsanvändare och konsumenters enheter)

 • Automatiserad teknik
 • Ändamål 5 från ”Identifierare” ovan och

 • Att genomföra aktiviteter för att upprätthålla kvalitet och säkerhet för Briggs & Strattons produkter och för att förbättra servicen av produkterna

Yrkes- eller anställningsrelaterade uppgifter, inklusive: namnet på återförsäljaren där produkttekniker arbetar (Endast tekniker/återförsäljare och elever på tekniska skolor)

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

 • Återförsäljare och distributörer för Briggs & Stratton och andra handelspartner

 • Produkt- och serviceutbildning, till exempel genom att tillhandahålla utbildning och information om service av Briggs & Strattons produkter och tjänster

 • Genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration.

 • Utföra tjänster i form av utbildning och utvärdering av tekniker.

Profiluppgifter, inklusive: attityder insamlade från öppna kommentarer som användare lämnat på Briggs & Stratton webbplats, inköpsmönster. (Endast webbplatsanvändare)

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

 • Automatiserad teknik

 

 • Granskning relaterad till interaktion med konsument och samtidig transaktion

 • Genomföra intern forskning för teknisk utveckling och upprätthålla kvaliteten på tjänsten

Kommersiell information, inklusive: köpta produkter och tjänster, produktregistreringsuppgifter, inköps-, service- och installationsdatum.

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

 • Automatiserad teknik

 • Återförsäljare och distributörer av Briggs & Strattons produkter och andra handelspartner

 • De ändamål som anges för ”Identifierare”, utom för ändamålen 3 och 4

Finansiella uppgifter i form av betalningsuppgifter som överförs direkt till Briggs & Strattons tjänsteleverantör för behandling av betalningar

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

 • Återförsäljare och distributörer av Briggs & Strattons produkter och andra handelspartner

 • Ändamålen 4 och 5 från ”Identifierare” ovan

Uppgifter om användning av produkter och tjänster: användarrecensioner, inloggningsfrekvens för konto över tid, om användaren aktiverar en internetansluten funktion på en Briggs & Stratton-produkt, detaljer inklusive utrustningsstatus, utrustningsmodell, arbetsplats, produktens utgångsdatum och produktens körtid.

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

 • Automatiserad teknik

 • De ändamål som anges för ”Identifierare”, utom för ändamålen 2 och 3

B. Hur vi delar personuppgifter om Konsumenter i Kalifornien

Kategorier av personuppgifter som samlats in under de senaste 12 månaderna

Kategorier av tredje parter med vilka Briggs & Stratton delar dessa personuppgifter

 

För alla kategorier: Briggs & Stratton lämnar ut personuppgifter till myndigheter, brottsbekämpande organ och andra parter enligt vad som krävs enligt lag och vid behov för att skydda Briggs & Strattons, dess dotterbolags eller samarbetsparters, anställdas, kunders och användares rättigheter, egendom eller säkerhet.

Identifierare

 • Distributör för Bolagets produkter/tjänster (Power Distributors för order/transaktioner)

 • Återförsäljare för produktregistreringsuppgifter

 • Tillhandahållna direkt av Konsumenten i Kalifornien

Icke-offentlig information för utbildning, i form av testresultat, endast för tekniker på online-utbildningsmodulerna och elever på tekniska skolor

 • Distributör för Bolagets produkter/tjänster (Power Distributors för order/transaktioner)

 • Återförsäljare för produktregistreringsuppgifter

 • Kursledare

Uppgifter om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet besökta webbsidor, tid på webbsidan, knapparna som det klickades på.

 • Tjänsteleverantörer, inklusive analysleverantörer och webbhotell

Platsuppgifter i form av GPS-koordinaterna för en internetansluten Briggs & Stratton-produkt som tillåter spårning av plats

 • Tjänsteleverantörer, inklusive InfoHub-supportleverantörer

Yrkes- eller anställningsrelaterade uppgifter för tekniker men endast till teknikerns återförsäljare eller distributör och elever på tekniska skolor

 • Distributör för Bolagets produkter/tjänster (Power Distributors för order/transaktioner)

 • Återförsäljare för produktregistreringsuppgifter

 • Kursledare

Profiluppgifter

 • Tjänsteleverantörer, inklusive webbhotell

Kommersiella uppgifter

 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av marknadsförings- och analystjänster

Finansiella uppgifter

 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer som behandlar kortbetalningar

Användningsuppgifter för produkter och tjänster (endast tekniker)

 • Distributör för Bolagets produkter/tjänster (Power Distributors för order/transaktioner)

 • Återförsäljare för produktregistreringsuppgifter

Utlämnande av personuppgifter för ett affärs- eller kommersiellt ändamål:

Briggs & Stratton lämnar ut alla kategorier av personuppgifter för affärs- eller kommersiella ändamål. Personuppgifter lämnas främst ut till tjänsteleverantörer, t.ex. för att tillhandahålla tjänster till kunder, för administrativ och teknisk support och för hjälp med operativa funktioner.

Försäljning av personuppgifter: 

Under de senaste 12 månaderna har Briggs & Stratton INTE sålt personuppgifter tillhörande Konsumenter i Kalifornien och Briggs & Stratton kommer inte att sälja personuppgifter tillhörande Konsumenter i Kalifornien i framtiden. 

C. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien och hur du utövar dem

i. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

 • Rätt till kännedom: Konsumenter i Kalifornien har rätt att skicka en verifierbar begäran om att få veta vilka personuppgifter Briggs & Stratton samlar in, använder, lämnar ut och säljer.

 • Rätt till radering: Konsumenter i Kalifornien har rätt att skicka en verifierbar begäran om radering av deras personuppgifter som Briggs & Stratton har samlat in eller underhåller.

 • Rätt att välja bort försäljning: Konsumenter i Kalifornien har rätt att välja bort försäljning av deras personuppgifter. För att personuppgifter som tillhör Konsumenter i Kalifornien som är under 16 år ska få säljas, måste personerna ha valt detta, eller så måste deras förälder eller vårdnadshavare ha valt detta för deras räkning. Som nämnts ovan, sålde inte Briggs & Stratton personuppgifter tillhörande Konsumenter i Kalifornien under de senaste 12 månaderna.

ii. Hur du kan utöva dina rättigheter

Briggs & Stratton kommer att besvara begäranden i enlighet med tillämplig lag om de kan verifiera identiteten på den person som skickar in begäran. Konsumenter i Kalifornien kan utöva sin rätt till kännedom och rätt till radering på följande sätt:

 • Webbformulär finns här.

 • Ring kostnadsfritt till 1-888-914-9661. Ange därefter PIN-koden #599 157

iii. Hur vi kommer att verifiera din begäran:

Processerna som vi följer för att verifiera din identitet när du skickar in en begäran om kännedom eller om radering beskrivs nedan. Den relevanta processen beror på hur och varför begäran lämnas in.

1. Begäranden via ditt lösenordsskyddade konto:  

Om du skapade ett lösenordsskyddat konto hos oss före det datum då du skickar din begäran, kommer vi att förlita oss på att din begäran har skickats via ditt konto som en verifiering av din identitet. Vi kommer att kräva att du bekräftar din identitet igen innan vi lämnar ut dina personuppgifter som svar på en begäran om kännedom och innan vi raderar dina personuppgifter som svar på en begäran om radering. 

Du är ansvarig för att bevara dina inloggningsuppgifter till ditt konto på säkert sätt. Dela inte dina inloggningsuppgifter med någon. Om vi misstänker bedräglig eller skadlig aktivitet på eller från ditt konto, kommer vi inte att besvara en begäran om kännedom eller om radering förrän vi har kunnat bekräfta, genom ytterligare verifieringsförfaranden, att det var du som gjorde begäran.

2. Begärande på annat sätt än genom ett lösenordsskyddat konto:  

Om du skickar en begäran på annat sätt än genom ett lösenordsskyddat konto som du skapade före dagen för din begäran beror verifieringsprocessen som vi följer på vilken typ av begäran det gäller enligt beskrivningen nedan:

 1. Begäranden om att få kännedom om personuppgiftskategorier: Vi kommer att matcha minst två datapunkter som du tillhandahåller med din begäran om att få kännedom, eller som svar på vår begäran om verifieringsuppgifter, mot uppgifter om dig som vi redan har i våra register och som vi har fastställt är tillförlitliga för ändamålet att verifiera din identitet. Exempel på relevanta datapunkter inkluderar ditt mobiltelefonnummer, ditt postnummer eller information om produkter eller tjänster som du har köpt från oss.

 2. Begäranden om att få veta specifika delar av personuppgifter: Vi kommer att matcha minst tre datapunkter som du tillhandahåller med din begäran om att få kännedom, eller som svar på vår begäran om verifieringsuppgifter, mot uppgifter om dig som vi redan har i våra register och som vi har fastställt är tillförlitliga för ändamålet att verifiera din identitet. Dessutom kommer vi att kräva att du undertecknar en försäkran under straffansvar för mened att du är den Kaliforniska konsument vars personuppgifter är föremål för begäran. 

 3. Begäranden om att radera personuppgifter:  Vår process för att verifiera din identitet beror på graden av känslighet (vilket bestäms av Briggs & Stratton) för personuppgifterna som du ber oss att radera. För mindre känsliga personuppgifter kräver vi en matchning av två datapunkter enligt beskrivningen i Punkt 1 ovan. För mer känsliga personuppgifter kräver vi en matchning av tre datapunkter och en undertecknad försäkran enligt beskrivningen i Punkt 2 ovan.

Vi har implementerat följande ytterligare procedurer för att verifiera identiteten på dem som skickar en begäran:

 1. Om vi inte kan verifiera din identitet baserat på de processer som beskrivs ovan kan vi be dig om ytterligare verifieringsuppgifter. Om vi gör det kommer vi omedelbart att ta bort de verifieringsuppgifter som du tillhandahåller, efter att vi har slutfört verifieringsprocessen. Vi kommer inte att använda de uppgifterna för något annat ändamål än verifiering.

 2. Om vi inte kan verifiera din identitet i tillräcklig grad för att svara på din begäran kommer vi omedelbart att meddela dig och förklara varför vi inte kan verifiera din identitet.

iv. Auktoriserade ombud

Du kan utse ett auktoriserat ombud för att utöva din rätt till kännedom eller din rätt till radering genom att fylla i och skicka in formuläret ”Auktoriserat ombud” till oss. Du kan få formuläret genom att kontakta oss på privacy@basco.com.

Om ett auktoriserat ombud skickar in en begäran om kännedom eller om radering för din räkning, måste det auktoriserade ombudet tillsammans med begäran skicka in antingen (a) en fullmakt som är giltig enligt Kaliforniens lag eller (b) ett dokument undertecknat av dig som auktoriserar ombudet att skicka in begäran för din räkning. Dessutom kan vi be dig att följa den tillämpliga processen som beskrivs ovan för att verifiera din identitet.

v. Briggs & Strattons policy mot diskriminering 

Konsumenter i Kalifornien har rätt att inte bli föremål för diskriminerande behandling av Briggs & Stratton för att de utövar sina integritetsrättigheter enligt Kaliforniens lag för konsumenters integritet (California Consumer Privacy Act), och Briggs & Stratton diskriminerar inte på den grunden. Briggs & Stratton kan dock tillämpa andra priser eller annan taxa för Konsumenter i Kalifornien eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster om skillnaden är skälig relaterat till det värde som ges Konsumenter i Kalifornien genom konsumentens personuppgifter. Om Briggs & Stratton gör så, kommer de att förse konsumenterna med alla underrättelser som lagen kräver.

vi. Rätt till information om utlämnande av personuppgifter för ändamål som avser direktreklam:  

Personer bosatta i Kalifornien som använder webbplatsen kan begära att vi ger viss information om vårt utlämnande av användares personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföring. Du kan lämna in en sådan begäran via e-post eller brev till:

    Briggs & Stratton, LLC Headquarters
    P.O. Box 702
    Milwaukee, WI 53201, USA

Webbläsarinställningen ”Spåra inte”

Webbplatsen samlar in personuppgifter om dina aktiviteter på internet över tid och på tredje parters webbplatser eller tjänster via nätet. Webbplatsen tillåter inte tredje parter att samla in personuppgifter om dina aktiviteter på internet över tid och på olika webbplatser. 

Vi stöder webbläsarinställningen Spåra inte (Do Not Track, DNT). DNT är en inställning som du kan göra i din webbläsare och som talar om för webbplatser som du besöker, inklusive vår Webbplats, att du inte vill att de ska samla in dina personidentifierande uppgifter.

Läs informationen nedan för platser utanför USA.

Personuppgifter som samlas in via Webbplatsen laddas ner på en server som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton:s adress är: 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 i USA. Briggs & Stratton kan använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnittet ovan med rubriken ”De ändamål för vilka vi använder de personuppgifter vi samlar in” och lämna ut dem till tredje parter i enlighet med ovanstående avsnitt ”Hur vi delar de uppgifter som vi samlar in”.

Briggs & Stratton kommer att uppfylla begäranden om att utöva registrerades rättigheter i enlighet med gällande lag. Du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter för personuppgifter.

Läs informationen nedan för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien (”EU-medborgare”) är inte skyldiga enligt lag eller avtal att lämna ut några personuppgifter till Webbplatsen. Briggs & Stratton kommer inte att använda EU-medborgares personuppgifter som skickas via Webbplatsen för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som ger rättsverkningar eller på liknande sätt väsentligt påverkar EU-medborgaren.

Briggs & Stratton överför EU-medborgares personuppgifter som samlats in via Webbplatsen till USA med förlitan på användarens samtycke. 

Före den 16 juli 2020, förlitade sig Briggs & Stratton även på ramverken EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield för att tillhandahålla adekvat skydd för personuppgifter som överfördes från Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz till USA.  Från och med den 16 juli 2020, har ramverket EU-U.S. Privacy-Shield ogiltigförklarats till följd av beslut i EU-domstolen i ”Schrems II”. Den 8 september 2020 tillkännagav Federal Data Protection Information Commissioner i Schweiz att ramverket Swiss-U.S. Privacy Shield inte längre erbjuder en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter från Schweiz till USA.

Briggs & Stratton kommer att fortsätta att följa ramverket EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield, såsom det anges av USA:s handelsdepartement, angående användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen och Storbritannien till Briggs & Stratton i USA före den 16 juli 2020 och före den 8 september 2020, för överföringar från Schweiz. För överföringar av personuppgifter efter den 16 juli 2020 från Europeiska unionen och Storbritannien och efter den 8 september 2020 från Schweiz till Briggs & Stratton i USA, kommer Briggs & Stratton att förlita sig på (a) en dataöverföringsmekanism som anses vara adekvat av den relevanta dataskyddsmyndigheten eller (b) ett tillämpligt undantag från det allmänna förbudet mot gränsöverskridande dataöverföring enligt tillämplig dataskyddslag, såsom den registrerades samtycke.

Briggs & Stratton behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke och enligt lag. Dessutom behandlar Briggs & Stratton dina personuppgifter för att kunna genomföra avtal om försäljning eller tjänster, till exempel när vi behandlar dina beställningar och betalningar och för att vidta åtgärder, på din begäran, innan vi ingår ett avtal med dig, till exempel att förse dig med offerter på produkter och tjänster. Briggs & Stratton behandlar också dina personuppgifter för sina berättigade intressen, inklusive följande:

 • intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • nätverks- och informationssäkerhet
 • förhindrande av bedrägeri
 • anmäla misstänkta brottsliga aktiviteter
 • efterlevnad av lag eller för att skydda Briggs & Strattons, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Observera att Briggs & Stratton inte säljer produkter eller tjänster via Webbplatsen till personer med hemvist i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien. Webbplatsen samlar därför inte in beställningar, kreditkortsnummer eller andra betalningsuppgifter från EU-medborgare.

EU-medborgare har rätt att komma åt sina personuppgifter som har samlats in av Webbplatsen och begära att Briggs & Stratton uppdaterar, korrigerar eller raderar deras personuppgifter enligt gällande lagstiftning. EU-medborgare har också rätt att invända mot, eller begränsa, Briggs & Strattons behandling av deras personuppgifter.

Rätt att invända mot bearbetning för direktmarknadsföring eller legitima intressen:

EU-medborgare har rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter för Briggs & Strattons direktreklam eller berättigade intressen.

EU-medborgare har också rätt till dataportabilitet avseende deras personuppgifter. Med vissa begränsningar innebär rätten till dataportabilitet att EU-medborgare kan få ut de personuppgifter de tillhandahållit Briggs & Stratton via Webbplatsen eller begära att Briggs & Stratton överför en digital kopia av dessa personuppgifter till en tredje part. EU-medborgares rätt att få tillgång till sina personuppgifter inkluderar deras rätt att få en kopia på alla, eller delar av, deras personuppgifter som är i Briggs & Strattons ägo, under förutsättning att om Briggs & Stratton tillhandahåller personuppgifterna, detta inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter.

EU-medborgare kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Briggs & Stratton kommer att uppfylla sådana begäranden i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. EU-medborgare har också rätt att inge klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om de anser att deras personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

EU-medborgare kan, när som helst, använda ovanstående kontaktinformation för att återkalla sitt samtycke till behandling av deras personuppgifter när Briggs & Stratton behöver deras samtycke som rättslig grund för att behandla deras personuppgifter. Varje återkallande har endast framtida verkan och Briggs & Stratton kommer att fortsätta lagra de personuppgifter som EU-medborgare tillhandahöll innan de återkallade sitt samtycke så länge som det medges eller krävs i gällande lagstiftning.

Se regionsspecifik information nedan för Australien och Nya Zeeland.

Utlämnande av personuppgifter mellan länder

Briggs & Stratton överför personuppgifter som samlats in via webbplatsen till USA.  Briggs & Stratton kan betraktas som en leverantör vid handel i vissa jurisdiktioner eller enligt vissa tillämpliga lagar.  

Briggs & Stratton vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagare utanför Australien inte bryter mot Australiens sekretessprinciper (andra än ”Australian Privacy Principle 1”) som ingår i ”Privacy Act 1988”, eller Privacy Act från 1993 i Nya Zeeland, beträffande personuppgifterna.  Så vitt Briggs & Stratton vet, medges den insamling av personuppgifter som beskrivs i denna Sekretesspolicy i gällande lagstiftning. Du måste inte förse Briggs & Stratton med personuppgifter, men om du inte gör det kanske Briggs & Stratton under vissa omständigheter inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig.  Till exempel är vissa appar, konton, tjänster eller produkter inte tillgängliga för personer som inte tillhandahåller vissa personuppgifter till oss.

Direktreklam

Du kan begära att inte få direktreklam från Briggs & Stratton. Du kan begära detta genom att kontakta oss.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du kan få bekräftelse på huruvida Briggs & Stratton innehar några personuppgifter om dig och få tillgång till sådana personuppgifter, i enlighet med tillämpliga australiska och Nya Zeeländska lagar. Vi kommer inte att ta ut någon avgift för din begäran om tillgång, men vi kan ta ut en avgift för rimliga kostnader för att tillhandahålla tillgången till uppgifterna.

Briggs & Stratton försöker verifiera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta, fullständiga, aktuella, relevanta och inte missvisande och vi vidtar rimliga åtgärder för att genomföra sådan verifiering innan vi använder sådana personuppgifter.  Om du misstänker att dina personuppgifter som Briggs & Stratton innehar inte är korrekta, fullständiga eller aktuella eller är missvisande, kan du begära korrigering av uppgifterna.

Om vi av någon orsak inte kan ge dig tillgång till eller korrigera uppgifterna, kommer vi att förklara orsaken till detta.  Om vi inte korrigerar, eller inte kan korrigera, uppgifterna som du hävdar är felaktiga kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att bifoga ett uttalande till de uppgifterna som anger att det ansökts om en korrigering.

Briggs & Stratton vidtar rimlig ansträngning för att inte lagra personuppgifter som tillhör invånare i Australien och Nya Zeeland längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de lagligen kan användas.

Om du har ett klagomål på hur Briggs & Stratton hanterar personuppgifter, kan du inge ett klagomål till oss genom att kontakta oss på vår adress eller enligt kontaktuppgifterna nedan. Ge en tydlig beskrivning av dina invändningar och ange hur du vill bli kontaktad. Vi gör allt vi kan för att svara så snart som möjligt. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du även kontakta en tillsynsmyndighet, exempelvis den Australiensiska informationskommissionären. På denna Sekretesspolicys utgivningsdatum är kontaktuppgifterna:

Office of the Australian Information Commissioner:

    Adress: GPO Box 5218
              Sydney NSW 2001

    Telefon: 1300 363 992

    E-post: enquiries@oaic.gov.au

    Internet: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

I Nya Zeeland, kan du kontakta Privacy Commissioner enligt nedan:

    Adress: PO Box 10 094    
              The Terrace
              Wellington 6143

    Telefon: 0800 803 909

    Fax: (04) 474 7595

    E-post: enquiries@privacy.org.nz

    Internet: https://www.privacy.org.nz/

8. Frågor och uppdateringar

Frågor?

Om du har frågor om vår Sekretesspolicy, kommer vi att göra vårt bästa för att besvara dem. Så här kan du kontakta oss:

Postadress:
Briggs & Stratton, LLC
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

Uppdateringar av Sekretesspolicyn

Om vi ändrar vår Sekretesspolicy kommer vi att publicera information om ändringarna på denna sida och uppdatera Sekretesspolicyns ändringsdatum ovan. Om vi gör betydande ändringar i denna Sekretesspolicy på ett sätt som kan påverka hur vi använder eller lämnar ut dina personuppgifter kommer vi på förhand att meddela dig genom att publicera ett framträdande meddelande om sådana ändringar och ange det datum då ändringarna börjar gälla.