HUR MAN TAR BORT OCH RENGÖR SOTAVLAGRINGAR I SMÅ MOTOREREn biprodukt vid förbränning är kol, det svarta sot som kan ansamlas och hårdna på topplock, cylindervägg, kolv och ventiler. Kolavlagringar i förbränningskammaren kan påverka motorprestanda, vilket resulterar i högre förbrukning av olja, att motorn knackar eller överhettning.

Ta bort sotavlagringar i små motorer från Briggs and Stratton

Användning av blyfri bensin ger mindre kolavlagringar. Vid regelbundet underhåll av små motorer bör du ändå ta bort cylindern var 100:e driftstimme och skrapa bort sot med hjälp av de verktyg och lösningsmedel som beskrivs i detta avsnitt. Rengör cylindern oftare om du använder din motor mycket och för tuffa jobb.

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbok innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar.

Använd guiden nedan för att lära dig hur man rengör och ta bort kolavlagringar på topplocket, kolvarna, cylinderväggen och ventiler i små motorer. Du kan hoppa ner till det mest relevanta avsnittet med länkarna nedan.

Ta bort motordelar för rengöring
Ta bort sotavlagringar
Återmontering av topplocket

Ta bort motordelar för rengöring

Det första steget i rengöring av topplocket är att få tillgång till topplocket. Du kan behöva ta bort några andra delar först.

  1. Haka av tändstiftskabeln och säkra den samt ta bort alla eventuella batterier.
  2. Ta bort ljuddämparen, ljuddämparskyddet och alla andra delar som blockerar tillgång till cylindern.
  3. Topplocksbultar nära ljuddämparen och avgasröret kan vara längre. För att undvika sammanblandning, gör en mall. Rita en grov skiss av topplocket på en bit kartong och gör hål för varje bults läge. Ta sedan bort topplocksbultarna och sätt in dem i de motsvarande hålen.
  4. Ta bort varje topplocksbult och förvara den i dess respektive hål i kartongen tills dess att du är redo att montera tillbaka topplocket.
Att ta bort motordelar för rengöring hos Briggs & Stratton

5. Lyft av topplocket. Om topplocket sitter fast, knacka på sidan med en nylonhammare. Detta bör få topplocket att lossna tillräckligt för att det ska kunna lyftas bort från motorn. ANM.: Bänd inte loss topplocket. Det kan skada ytan på motorblocket eller topplocket.

6. Ta bort och kasta den gamla topplockspackningen.

Topplockspackning av Briggs and Stratton

Ta bort kolavlagring

Använd alltid skyddsglasögon och lösningsmedelståliga handskar när du tar bort kol. Be din Auktoriserade Briggs & Stratton återförsäljare om att rekommendera ett universallösningsmedel som inte skadar delar i aluminium eller plast eller lämnar oönskade rester.

1. Placera kolven i övre dödpunkten så att ventilerna är stängda. Använd sedan en trä- eller plastskrapa för att försiktigt skrapa bort kol från topplocket. Var försiktig så att du inte gräver in i aluminiumet med skrapan. På envisa avlagringar, använd en kittkniv, stålborste eller stålull, samtidigt som du är försiktig med att inte gå ner på metallytorna.

Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar
Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar
Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar

2. Rensa bort det återstående kolet med lösningsmedel och med fin stålull för att jämna ut tuffa fläckar. Du kan också låta metalldelar ligga i blöt för upp till 15 minuter för att ta bort envisa avlagringar. Skrapa igen, om nödvändigt, för att få loss envist smågrus. Rengör sedan ytan noggrant med lösningsmedel och sätt huvudet åt sidan.
Med kolven fortfarande på toppen av cylindern och ventilerna stängda, använd samma metod för att ta bort kolavlagringar från kolven och slutet av cylindern.

Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar

3. Vrid vevaxeln för att öppna varje ventil och ta försiktigt bort alla synliga sotlavlagringar på ventiler och ventilsäten. Använd endast en mässingsborste.
OBS: Låt inte grus falla ne i ventilkamrarna eller i cylindern.

Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar
Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar

4. Kontrollera ventiler och ventilsäten för att se om de är spruckna, ojämna eller skeva. Ta med skadade delar till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll före återmontering av topplocket.
5. Använd en skrapa och lösningsmedel för att ta bort kvarvarande sot och andra rester som sitter kvar efter topplockspackningen på topplock och motorblock. Rengör ytorna noggrant innan du monterar den nya topplockspackningen. Rester av skräp eller olja på topplocket eller motorblocket kan förhindra tät förslutning och orsaka skador på motorn.

Återmontering av topplock

1. Kontrollera att ytorna på motorblocket, topplocket och den nya topplockspackningen är rena.
2. Placera den nya topplockspackningen i rätt läge på motorblocket. Använd inte tätningsmedel.
3. Placera topplocket på topplockspackningen och rikta in topplocket mot packningen och motorblocket.
4. Ta bort varje topplocksbult från sin plats i kartongmallen. Sätt sedan i bulten på sin ursprungliga plats men utan att dra åt. Sätt i de andra bultarna på samma sätt. Sätta fast alla höljen eller hållare som hålls på plats av topplocksbultarna.

Briggs & Stratton borttagning av sotavlagringar

5. Dra först åt topplocksbultarna för hand utan hjälp av skruvnyckel.
6. Dra åt topplocksbultarna i steg med hjälp av en momentnyckel (serviceartikelnummer 19393). Vrid varje bult ett par varv, gå sedan vidare till nästa bult tills varje bult sitter ordentligt. Använd en momentnyckel för slutlig åtdragning. Fortsätt sedan i steg om ungefär en tredjedel av det slutliga vridmomentet. Se handboken för små motorer angående specifikationer för slutligt vridmoment. Undvik att dra åt en bult helt innan du drar åt de andra bultarna. Ojämn åtdragning kan leda till att topplocket deformeras.