Hur gör du för att bygga om eller göra en noggrann översyn av en förgasare i små motorer?Ombyggnad av förgasaren kan komma att behövas om grundläggande justeringar inte fixar din lilla motors problem eller förbättrar p.restandan hos din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk. Följ stegen nedan för översyn av förgasare i små motorer.

VARNING!: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Bränsle och bränsleånga är mycket brandfarligt. Hantera alltid bränsle med yttersta försiktighet.

Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Steg 1: Ta bort förgasaren
Steg 2: Demontering av en förgasare med flottör
Steg 3: Kontrollera förgasaren
Steg 4: Kontrollera skruvarna för luftbränsleblandning
Steg 5: Återmontering av den lilla motorns förgasare
Steg 6: Montera förgasaren och luftrenarenheten

Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton

Steg 1: Ta bort förgasaren

 • Koppla bort tändstiftskabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet. Ta sedan bort luftfilterenheten.
   
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Stäng av bränslekranen längst ner på bränsletanken. Om din motor inte har en bränslekran, använd en bränsleledningsklämma för att förhindra att bränslet töms ut ur tanken medan förgasaren är frånkopplad från motorn.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Vissa förgasare innehåller en elektrisk anordning längst ner på flottörhuset för att kontrollera eftertändningen. Koppla bort anordningen (tändhämningssolenoiden) genom att ta bort kabelkontakten från solenoidens kontakt.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Lossa monteringsbultarna medan förgasaren fortfarande är ansluten till regulatorn. Om en anslutningsledning finns mellan förgasaren och motorblocket, ska ledningens monteringsbultar tas bort först. Ta sedan bort förgasaren från ledningen genom att ta bort muttrarna och dra ut förgasaren från pinnbultarna. Anteckna regulatorns fjäderlägen innan du kopplar bort dem för att förenkla återmonteringen.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Koppla sedan ifrån regulatorfjädrarna och ta bort förgasaren. Var särskilt försiktig med att inte böja eller sträcka ut länkar, fjädrar eller kontrollspakar.

Steg 2: Demontering av en förgasare med flottör

Din förgasare innehåller en liten mängd bränsle. H en ren skål till hands för att fånga upp droppande bränsle och förvara smådelar. Kontrollera under demonteringen om smuts och skräp samlas i skålen vilket kan indikera förgasarens skick.

 • Ta bort flottörhuset från förgasarkroppen. Flottörhuset kan vara fäst med en bult eller en höghastighets blandningsskruv.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Tryck ut gångjärnsstiftet ur förgasarstommen med ett litet stift eller en stiftstans. Var noga med att knacka endast på stiftet för att undvika att skada förgasarkroppen.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Ta bort flottörenheten, inloppets nålventil och flottörhusets packning.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Om din förgasare innehåller en blandningsskruv för tomgång, ta bort den tillsammans med fjädern.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Rotera gasspjället till den stängda positionen, ta bort dess skruvar och gasspjället.
Renovering av förgasare på små motorer
 • Ta bort gasspjället, axel och skumtätning.
Renovering av förgasare på små motorer
 • Ta sedan bort chokespjället, chokeaxeln och filt- eller skumbrickan på samma sätt.
 • De utbytbara blindpluggarna finns i förgasarreparationssatsen. Dessa tätningar täcker öppningarna i förgasaren som återstår efter bearbetning vid tillverkning. Sätt in en slipad 4 mm stiftdorn vid kanten på varje plugg som ska tas bort och knacka lätt så att pluggen lossnar.
Renovering av förgasare på små motorer
 • Skruva loss huvudstrålen från sidan av förgasarens pelare (om så utrustad). Skruva sedan loss emulsionsröret – det kan ha skruvats fast hårt. En förgasarskruvmejsel är det bästa verktyget att använda. Den är utformad för att passa spåret i huvudet eller emulsionsröret så att du inte skadar gängorna inuti sockeln av röret då du lossar det.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Ta bort emulsionsröret.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton

Steg 3: Kontrollera förgasaren

 • Blötlägg förgasardelarna av metall och plast i ett allrengöringsmedel i högst 15 minuter för att ta bort grus. Eller, samtidigt som du bär skyddsglasögon, spraya delarna med förgasarrenare. Torka sedan bort lösningsmedel och andra rester noga med en ren trasa. Använd aldrig metalltråd eller verktyg eftersom de kan skada eller ytterligare blockera tilltäppta öppningar.
   
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Kontrollera alla delar och använd extra förgasarrenare för att ta bort envist grus och frigöra blockeringar.
 • Byt ut eventuellt skadade eller permanent igensatta delar.

Steg 4: Kontrollera skruvarna för luftbränsleblandning

 • Blandningsskruvarna av mässing styr blandningsförhållandet luft/bränsle vid hög hastighet och vid tomgång. Om du drar åt för hårt kan skruvspetsen skadas så att det inte längre går att utföra en riktig justering.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Ta bort alla icke-metall-delar och blötlägg blandningsskruvarna i förgasarrenare i 15 minuter.
 • Kontrollera dem sedan noga för att bedöma slitaget. Byt ut en blandningsskruv om spetsen är böjd eller har en upphöjning.

Steg 5: Återmontering av den lilla motorns förgasare

 • Montera nya blindpluggar från reparationssatsen med hjälp av en dorn som är något mindre än pluggens yttre diameter. Knacka på dornen med en hammare tills pluggen är platt (om du slår hårt med hammaren kommer pluggen att deformeras). Täta sedan pluggens ytterkanter med nagellack.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Montera choken genom att sätta in returfjädern i skumtätningen och låta fjädern och tätningsenheten glida på chokeaxeln. Chokeplattor av plast har en stopplåskrok i ena änden av fjädern – metallplattor har en skåra där kroken hålls fast i ena änden av fjädern.
 • Sätt in chokeaxeln i förgasarkroppen och montera returfjädern. Om chokespaken använder en spärrfjäder för att kontrollera chokeplattans position, för fjädern in i skåran på chokespaken. Placera chokeplattan på axeln med den isolerade skåran på kanten vänd mot bränsleintaget. Lyft upp chokeaxeln och spaken något och vrid moturs tills stoppet på spaken gör att fjäderns förankring lossar. Tryck ned axeln.
 • Sätt in chokeplattan i chokeaxeln eller fäst den med skruvar så att spåren är vända mot bränsleinloppets sida på förgasaren. Spåren hjälper till att hålla fast och rikta in chokeaxeln och plattan.
 • Montera spjällaxelns tätning med tätningsläppen nedvänd i förgasarkroppen tills den övre delen av tätningen är i höjd med den övre delen av förgasaren. Vrid axeln tills den platta sidan är vänd utåt. Fäst gasinmatningsskivan vid axeln med skruvarna så att numren på skivan är vända mot blandningsskruven och skårorna är vända inåt.
 • Installera inloppsnålens säte med skåran nedåt genom att använda en skruvmejsel till bussningar. Installera sedan inloppsnålen på flottören och installera enheten i förgasarkroppen.
 • Sätt in gångjärnsstiftet och mittstiftet. Montera sedan gummipackningen på förgasaren och sätt fast flottörhuset, fiberbrickan och skålens mutter.

Steg 6: Montera förgasaren och luftrenarenheten

 • Placera förgasaren så den avfasade kanten passar in i bränsleinsugningsröret och fäst förgasaren med muttrar eller bultar, enligt vad som krävs, och lämna fästena lösa för en slutlig åtdragning med en momentnyckel. Rådfråga din auktoriserade Briggs & Stratton återförsäljare för information om korrekt åtdragningsmoment.
Renovering av förgasare på små motorer från Briggs & Stratton
 • Installera luftfilterenheten och se till att flikarna på undersidan av luftfiltret är rätt monterade.

Mer resurser för reparation av förgasare

Hur man rengör en liten motors förgasare