Hur man rengör en gräsklippar- eller snöslungemotorGräs och annat skräp kanske inte upplevs som en kritisk reparationsfråga för din lilla motor. När det samlas mellan motorns olika delar, kan det leda till överhettning, problem med reglering av motorhastigheten, tillfälligt försämrad effekt och i värsta fall permanenta skador på motorn.

VARNING!: Läs alltidmotorns och/eller utrustningens handbok innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Att söka smuts och rengöra en motor
Hur man avfettar motorn på en gräsklippare eller snöslunga

I början av säsongen och inför varje användning din gräsklippare, snöslunga eller kraftutrustning för utomhusbruk bör du kontrollera eventuellt skräp omkring fläktkåpan och ljuddämparen. Vid förvaring kan gnagare bygga bon i och kring motorn. Genomför en mer grundlig rengöring i slutet av varje säsong eller var 25:e driftstimme. Gör detta oftare vid arbete i högt eller vått gräs.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

Att söka smuts och rengöra en motor

1. Börja med att koppla ifrån tändstiftskabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet.

2. Ta bort kåpa eller motorskärm, om så utrustad, och ta bort fläktkåpan i plast. Om kåpan är i metall, måste du först ta bort några skruvar eller bultar. På vissa modeller, krävs det en stjärnformad skruvmejsel eller hylsa för att ta bort skruvarna. En fullständig uppsättning av de vanligaste storlekarna finns tillgängliga i järnaffärer.

3. Rengör kylflänsarna, insidan av fläktkåpan och svänghjulets flänsar, med hjälp av en liten borste. Skrapa försiktigt bort smuts med hjälp av en kittkniv eller borste utan att skada kåpan eller svänghjulet. För att lossa envist grus, applicera ett lätt lösningsmedel på borsten.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

4. Smuts och skräp på svänghjulets skyddsnät kan minska motorns kylförmåga. Rengör skärmen noggrant med en borste.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

5. Ta bort allt skräp för hand eller med kniven och borsten. Undvik att använda komprimerad luft, som kan tvinga in skräp i mindre tillgängliga motordelar.

6. Ta bort eventuellt skräp från regulatorsammankopplingar, inklusive den pneumatiska regulators luftvinge, om så utrustad. Se sedan till att förvissa dig om att vissa sammankopplingar rör sig fritt genom att använda ett svagt lösningsmedel för att lossa kvarvarande smuts och skräp.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

7. Kontrollera om det finns skräp runt bromsenheten. Se till att bromskabeln och länkaget rör sig fritt.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

8. Sätt fast fläktkåpan igen.

9. Återanslut tändstift.

Hur man avfettar motorn på en gräsklippare eller snöslunga

1. Med din utrustning i ett väl ventilerat utrymme och avstängd motor, spraya avfettningsmedel, till exempel Briggs & Stratton avfettningsmedel för tunga tillämpningar, frikostigt på fett- och smutstäckta ytor.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

2. Vänta i 15 minuter för att låta fett och smuts att brytas ner.

3. Torka bort resten med en ren trasa.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton

4. Skölja utrustningens ytor med en slang och låt dem torka ordentligt innan du ställer undan din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk för förvaring.

Avlägsna skräp från motorn av Briggs and Stratton