Hur man kontrollerar, rengör och byter tändstift i små motorer?Att lära dig att kontrollera, rengöra och byta ett tändstift är en värdefull del av din ”gör-det-själv”-utbildning. Oavsett om du gör regelbundet underhåll eller felsöker varför din gräsklippare eller lilla motor inte startar, kommer den här 3-stegsguiden att ge dig de resurser du behöver för att hålla din maskin igång på ett korrekt sätt!

Kontrollera tändstiftet på små motorer
Hur man rengör sotiga eller förorenade tändstift
B byta tändstift på gräsklippare, snöslungor och utrustning

VARNING!: Läs alltid motorns och/eller utrustningens handbokinnan du startar, använder eller servar motorn eller maskinen för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Kontrollera, byta och rengöra tändstift på Briggs & Stratton

Kontrollera tändstiftet på små motorer

Elektroderna på ett  tändstift  måste vara rena och skarpa för att producera en kraftig gnista som krävs för tändning. Ju mer slitet eller smutsigt ett tändstift är, desto högre spänning, och kraftigare ryck i startsnöret, krävs för att producera en tillräcklig gnista.

Om du inte har gjort en översyn av din motor nyligen, om klipparen inte startar eller om du behöver rycka upprepade gånger i startsnöret för att starta motorn, kan ett skadat tändstift vara boven i dramat. Problemet kan också orsaka ökad bränsleförbrukning, avlagringar på topplocket och oljeutspädning.

Lyckligtvis är tändstift en av de enklaste motordelarna att åtgärda och billigt att byta.

När man ska kontrollera och byta tändstift

För standardgräsklippare och underhåll av små motorer, bör du kontrollera och/eller byta tändstift:

 • en gång per säsong
 • var 25:e timmes användning
 • om din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk inte vill starta

Hur man kontrollerar om ett tändstift är smutsigt eller skadat

 • Steg 1: Koppla bort tändstiftskabeln. Rengör sedan området runt tändstiftet för att undvika att skräp samlas i förbränningskammaren när du tar bort tändstiftet.
 • Steg 2: Ta bort tändstiftet med en tändstiftsnyckel.
 • Steg 3: Rengör lättare avlagringar på tändstiftet med en stålborste och rengöringsspray för tändstift. Se fullständiga rengöringsinstruktioner nedan.
 • Steg 4: Kontrollera eventuella hårt sittande avlagringar, sprucket porslin eller brända elektroder. Byt tändstiftet om du upptäcker något av detta.
 • Steg 5: Kontrollera tändstiftsgapet och justera det om nödvändigt.
 • Steg 6: Om tändstiftet är i gott skick, sätt tillbaka det försiktigt och dra inte åt för hårt, (MAX 15 ft-lb) och återanslut tändstiftskabeln.
 • Steg 7: Starta din motor

Om motorn försöker rotera (tänder till) men stannar, så ger tändstiftet en gnista. Detta tyder på att problemet förmodligen ligger någonstans (bränsle, förgasare, ventiler osv.). Om motorn inte svarar alls, så kan det röra sig om ett problem med tändsystemet. Den första åtgärden är att byta tändstiftet.

>> Gå igenom Vanliga frågor om felsökning av tändsystemet och läs hur en gnisttestare kan användas för att hitta problem med tändspolen, brytaren, svänghjulet eller andra delar på en liten motor

Hur man rengör sotiga eller förorenade tändstift

För att på ett säkert sätt rengöra ett tändstift, bör du använda en stålborste eller ett rengöringsmedel i sprayform speciellt utformat för denna del av tändningen. Du kan också använda en kraftig kniv för att skrapa bort hårda avlagringar.

Anm.: Rengör ALDRIG ett tändstift med en stålsandsbläster eller slipmedel.

Byta tändstift på gräsklippare, snöslungor och utrustning

Om ditt tändstift inte klarar testerna ovan, måste du byta det. Detta är ett av de enklaste stegen i underhåll av gräsklippare eller små motorer.

För justeringar innan säsongen börjar och före vinterförvaringen, kan det vara klokt att fundera på en Briggs & Stratton servicesats för små motorer som innehåller allt du behöver (tändstift, oljefilter, luftfilter, gräsklipparolja, bränslestabilisator, osv.) specifikt för din motor.

 1. Hitta rätt tändstift och justera gnistgapet.
 2. Koppla bort tändstiftskabeln och ta bort stiftet med en tändstiftsnyckel.
 3. Ersätt med ditt nya tändstift försiktigt och dra inte åt för hårt, (MAX. 15 ft-lb) och återanslut tändstiftskabeln.

 

Har du ytterligare frågor? Se denna enkla guide om att byta tändstift eller hitta fler tips för felsökning på gräsklipparmotorer, se hela listan av Vanliga frågor om reparation av små motorer eller kontakta en Briggs & Stratton serviceåterförsäljare nära dig.