Hur gör jag för att på ett säkert sätt rengöra bränsletanken på små motorer?Bränsletankrengöring för små motorer med Briggs and Stratton

Bränsletankar är utformade för att hålla din motors bränsle rent, ventilerat och säkert på alla gräsklippare, snöslungor och motordrivna utomhusprodukter. Om du upptäcker skräp i bensintanken eller läckande bensin, är det dags för underhåll av bränsletanken. Försök aldrig att reparera en skadad tank. Det innebär en risk för läckage, brand eller bränsleförorening. Om du byter en bränsletank, använd endast delar som rekommenderas av motortillverkaren. Dessa delar kommer att fästas korrekt till din motor i det tillhandahållna utrymmet.

Många bränsletankar är utformade för att använda ett ventilerat bensinlock för att förhindra att ett vakuum bildas i bränslelinan. Om bränsle läcker från locket, kan ett korrekt monterat byteslock lösa problemet.

VARNING: Läs alltid motorns och/eller utrustningens handbokinnan du startar, använder eller servar motorn eller maskinen för att undvika personskador eller skada på egendom. Bränsle och bränsleånga är mycket brandfarligt. Hantera alltid bränsle med yttersta försiktighet.:

Besök en  auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Bränsletanksdelar

Bränsletankrengöring för små motorer med Briggs and Stratton

Bränsletankar måste vara tillverkade i ett icke- korrosivt material eller bestrukna med ett korrosionsbeständigt lager för att skydda mot de skadliga effekterna av vatten, alkohol och salt. Om tanken är utformad för att leverera bränsle genom en bränsleledning, kan ett konvext bränslefilter vara placerat i botten av tanken där bränsle från tanken går in i bränsleledningen. Ett filter kan också vara placerat utanför tanken, halvvägs längs bränsleledningen.

Om din tank utsätts för kraftiga vibrationer, kan du på vissa modeller montera en tank försedd med ett labyrintsystem. Labyrinten, som finns hos din Briggs and Stratton återförsäljare, innehåller en uppsättning av skiljeväggar (bafflar) och/eller ett skuminlägg för att minska bränslets skvalpning och förångning.

Hur man rengör en bränsletank i en gräsklippare eller liten motor

1.Ta bort tändstiftskabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet.
2.Använd en bränsleledningsklämma eller annan klämma med slät yta för att försegla bränsleledningen där den fäster in i förgasaren. Sedan kopplar du bort ledningen från förgasaren, håll den över en hink eller bränslekanna och frigör klämman. Gör dig av med bränslet på ett säkert sätt.
3.kontrollera med en ficklampa för skräp och små pärlor av ljus som indikerar hål eller sprickor. Använd en öspipett (baster set) för att ta bort löst skräp. Om du upptäcker skada, ersätt tanken med den ursprunglige tillverkarens utrustning.
4.Kontrollera bränslefiltret för skräp eller avlagringar.
5.Sätt tillbaka bränsletanken eller installera en ny tank och fäst den ordentligt med skallskruvarna. Detta är ett bra tillfälle för att byta bränsleledningen och filtret, med användning av den ursprunglige tillverkarens utrustning.

Serviceartikelnummer för bränsletanken finns i Handbok för små motorer. Det är viktigt att notera att din sökning efter motordelar normalt kräver det kompletta modellnumret och typnumrets sex tecken. (t.ex. 12H702-0505-E1)

För att visa den korrekta sprängskissen och bestämma artikelnumren för din specifika motor, behöver du motortypen, modellnumret och kodnumret.