Vilket underhållsschema är mest lämpligt för mindre motorer?Du kan undvika många problem med små motorer och spara pengar på reservdelar och reparationer om du följer ett schema för regelbundet underhåll. Gör ett bra underhåll till en vana när du är:

Skapa ett underhållsschema för en motor

Inkörning av små motorer

 VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Underhållsschema för små motorer

Se till att alltid att läsa bruksanvisningen med särskilda riktlinjer för ditt märke och modell. Service erfordras oftare vid intensiv användning eller dammiga och smutsiga förhållanden, särskilt för motorer på kraftutrustning för utomhusbruk som används regelbundet, snöslungor och gräsklippare.

 Första 5 timmarna
 - Byt olja (krävs inte för Just Check & Add™ (Enbart kontroll och påfyllning) modeller)
 Var 8:e timme eller dagligen
 - Kontrollera oljenivå i motorn
 - Rengör området runt ljuddämparen och reglagen
 - Rengör fingerskyddet
 Var 25:e timme eller en gång om året
 - Rengör luftfiltret*
 - Rengör förfiltret*
 Var 50:e timme eller en gång om året
 - Byt motorolja (krävs inte för Just Check & Add™ (Enbart kontroll och påfyllning) modeller)
 - Kontrollera ljuddämparen och gnistsläckaren
 Årligen
 - Byt luftfilter
 - Byt förrenare
 - Byt tändstift
 - Byt bränslefilter
 - Rengör luftkylningssystemet*

* Rengör oftare i dammiga miljöer och där det finns luftburet skräp.

Inkörningsförfarande för motor

Inkörning av motorn rekommenderas för nya gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk. För vår motor i EXi-serien som inte kräver något oljebyte, vänligen se i din bruksanvisning. För alla andra motorer är de två viktigaste punkterna att tänka på när du använder en luftkyld motor för första gången:
Steg 1: Kör inte motorn vid full belastning under de första 5-10 driftstimmarna.
Förr i tiden, var motorns inkörningsperiod mycket viktig för dess totala livslängd och hållbarhet. Förbättringar av motorernas konstruktion, t.ex. material och utformning av kolvringar har minskat inkörningsperioden (nu 5-10 timmar) jämfört med vad som gällde för gamla motorer.

Du kan köra in din gräsklipparmotor vid vilken hastighet som helst över tomgång. Inkörningsprocessen kan gå snabbare om motorn körs vid olika belastningar och varvtal. Det rekommenderas att en motor inte används kontinuerligt vid full belastning under de första driftstimmarna. Detta kan leda till permanent deformation av cylinderns insida.

Steg 2: Byt oljan efter de första 5-10 driftstimmarna.

Det är mycket viktigt att utföra den initiala inkörningens oljebyte.

Efter de första 5-10 driftstimmarna, bör oljan bytas för att ta bort partiklar som har brutits loss från motordelarnas lager och cylinderväggen. Inkörningens oljebyte kan utföras med hjälp av de rekommenderade kvalitéerna av standard- eller syntetolja. För att spara pengar, använd standardolja för inkörningsförfarandet och, om du vill, byt till syntetolja efteråt.

Motorserviceguide

Titta på den här enkla guiden för att lära dig hur du servar din gräsklipparmotor.