Hur gör jag för att kontrollera och byta gräsklipparolja?Eftersom det finns många delar för att kontrollera och byta gräsklipparolja, bryter vi ner i flera delar:

Hur man kontrollerar oljenivån
Hur man byter olja
Hur man hittar oljeavtappningen

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbok innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla säkerhetsvarningar för motorer

Kontrollera och byta gräsklipparolja av Briggs and Stratton

När du häller på ny olja i vevhuset, har den en gyllene eller bärnstensfärg. Gradvis, gör värmen, smutspartiklar och luftens rörelser i vevhuset att oljan blir mörkare. Mörk olja är inte bara smutsig, den har också förlorat mycket av sin förmåga att täcka och skydda motordelar.

När skall oljan bytas i din lilla motor

 • Var 50:e driftstimme eller varje säsong.
 • För en ny snöslunge- eller gräsklipparmotor, kommer du också att behöva byta olja efter de första fem timmarnas drift.
 • Utöver timmar, kontrollera också oljan varje gång du använder den. Dammiga/smutsiga förhållanden och tuffa förhållanden, såsom vått gräs, mycket damm, höga temperaturer och grov eller kuperad terräng, kan öka frekvensen av nödvändiga oljebyten.

 Den nya EXi-gräsklipparmotorn kräver inte byte av olja, så du behöver bara kontrollera och fylla på olja.

Hur man kontrollerar oljenivån

Gör det till en vana att kontrollera oljenivån och utseendet varje gång du ska starta en liten motor. Att kontrollera oljan när motorn är kall och det mesta av oljan är i vevhuset ger den mest exakta avläsningen.

För tillvägagångssätt när man kontrollerar olja på gräsklippartillämpningar, vänligen se vår video ”Kontrollera motorolja - gräsklipparmotor”:

 • Steg 1: Hitta oljepåfyllningslocket på vevhuset till att börja med. Påfyllningslockets plats varierar, beroende på märke och modell av din motor.
Hitta oljepåfyllningslocket
 • På nyare modeller, leta efter en oljedunksymbol eller ordet ”olja” eller ”fill” stämplat på pluggen.
 • På små traktorer kan du behöva öppna motorhuven för att hitta detta lock.
 • Vissa motorer innehåller antingen ett förlängt oljepåfyllningsrör eller ett påfyllningshål av standardtyp med en mätsticka för kontroll.
 • Andra kräver att du tar bort påfyllningslocket för att kontrollera att oljan är på maxstrecket eller högst upp i påfyllningshålet.
 
 • Steg 2Rengör vevhuset: För att förhindra att smuts och skräp faller ner i vevhuset, använd en ren trasa för att torka området rent innan du tar bort locket.
Rengör vevhuset
 • Steg 3Kontrollera oljan. Om det inte finns någon mätsticka, badda oljan med spetsen av en ren trasa för att inspektera oljan. Om motorn har en mätsticka med lock, ta bort oljemätstickan och torka av den med en ren trasa.
  • För att säkerställa en korrekt avläsning, sätt tillbaka oljestickan helt. Om mätstickans lock skruvas in, se till att avläsningen blir exakt genom att skruva in det helt och hållet innan du tar bort stickan för kontroll av nivån.
  • Ta sedan bort den igen och  kontrollera oljenivån.

Oljemärket på mätstickan bör ligga mellan linjerna som visas på mätstickan. Det bör aldrig ligga över den översta linjen (FULL) eller under den understa (ADD) linjen.

Kontrollera oljan

Att byta olja på din lilla motor

Efter kontroll av oljenivån och genomläsning av Vanliga frågor om Oljetyp och oljevolym är det dags att köra motorn i flera minuter. Om du tömmer ut oljan medan den är varm följer många partiklar, som annars skulle bli kvar i motorn, med oljan ut.

Se proceduren för oljebyte på gräsklipparmotorer i vår video ”Byta motorolja - gräsklipparmotor”:

 
 • Steg 1: Stanna motorn och koppla sedan bort tändstifts kabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet. Lokalisera sedan avtappningspluggen. På klippare finns pluggen normalt under klippaggregatet och kan vara täckt av ett lager av gräs och skräp.
Oljeavtappningspluggens placering
 • Steg 2: Avtappning av oljan. Torka av med en trasa för att undvika att smuts och skräp kommer in i vevhuset när du öppnar avtappningspluggen. Oljan kan tappas ut antingen med hjälp av Briggs & Stratton oljeavtappningssats eller manuellt. Luta klippaggregatet och placera några tidningar och ett tråg eller en kanna under gräsklipparen. Använd en hylsnyckel , vrid pluggen moturs och låt den gamla oljan rinna ut. Om pluggen även fungerar som ett påfyllningslock, kan den ha två stift så att du kan lossa den för hand, med en skruvmejsel eller en insexnyckel för extra vridmoment. Sätt tillbaka pluggen genom att vrida medurs och dra åt med en hylsnyckel eller skiftnyckel.
 • Steg 3: Byta filtret. Om din motor har ett filter, ska det bytas minst en gång per säsong, oftare vid intensiv användning (se Underhåll av små motorer, Vanliga frågor). Byt ut oljefiltret genom att fatta i höljet med en filternyckel eller rörtång och vrida moturs . Anolja filterpackningen något med ren motorolja. Montera nytt filter avsett för din motor. Skruva fast filtret för hand tills packningen är i kontakt med filteradaptern och dra åt ytterligare 1/2 till 3/4 varv.
Byt oljefilter
 • Steg 4: Tillsätt gräsklipparolja till kapacitet (se din bruksanvisning). Kör sedan motorn på tomgång och leta efter läckor. Undvik överfyllning av vevhuset. För mycket olja kan orsaka samma typ av motorskador som oljebrist.
 • Steg 5: Kassera olja och smutsiga trasor i enlighet med lojala miljöregler och förordningar. I vissa områden, kan oljan lämnas vid vägkanten tillsammans med annat återvinningsbart avfall, under förutsättning att den är förseglad i en återvinningsbar förpackning. Du kan också lämna in den hos en Briggs & Stratton serviceåterförsäljare som deltar i detta program.
Fyll på gräsklipparolja

Hur man hittar oljeavtappningen på din gräsklippare eller lilla motor

Snarare än att tippa din gräsklippare för att byta olja, kan du använda oljeavtappningen som är mycket effektiv men kan vara svår att hitta på undersidan av din klippare. På motorer med vertikal axel, är emellertid oljeavtappningspluggen normalt placerad under motorblocket nära vevaxeln.

För att ta bort den fyrkantiga pluggen, är allt som krävs en spärrhake av standardstorlek 3/8" och en förlängning (ingen hylsa).

Oljeavtappning

motorer med horisontell axel är det placerat under vevaxelns mittlinje, på basen av motorblocket. Den fyrkantiga pluggen kan oftast tas bort med en skiftnyckel.

Oljeavtappningens placering

ANM.: Motorer med vertikal axel, serie 300 till 550, har inte nödvändigtvis en oljeavtappning i botten som visas ovan. Om den inte har det måste oljan hällas ut ur oljepåfyllningsröret enligt beskrivning i bruksanvisningen.

Oljeavtappningens placering