Hur testar och reparerar man problem med tändsystemet hos små motorer?Är det ingen gnista i motorn på din gräsklippare, snöslunga eller kraftutrustning för utomhusbruk? Följ denna guide för att testa ditt tändsystem, inklusive spole, brytare och modul - för att identifiera eventuella problem och felsöka reparationer.

Om du känner till ditt specifika problem, hoppa ner till avsnittet med steg-för-steg instruktioner.

Hur fungerar tändsystem i små motorer och gräsklippare?
Serva problem med tändstift
Hur man testar tändspolen i din lilla motor
Testa och byta en stoppbrytare
Fel på tändmodul
Hur man kontrollerar svänghjulet och kilen

VARNING!: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Hur fungerar tändsystem i små motorer och gräsklippare?

Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer

Tändsystemet är startsystem för din lilla motor. Oavsett om du startar motorn med startsnöre eller med nyckel och startmotor, förlitar du dig på att tändsystemet skapar en gnista i förbränningskammaren.

Delar till tändsystemet på små motorer

 • Svänghjul med magneter
 • Spole eller armatur
 • Tryckknapp för start eller startsnören (beroende på motortyp)
 • Tändstiftskabel
 • Tändstift

När du startar din gräsklippare eller lilla motor, roterar svänghjulet och dess magneter passerar spolen (eller armaturen). Genom detta skapas en gnista. Tändsystemet koordinerar tidsinställningen så att gnistan antänder luft/bränsle-blandningen i förbränningskammaren precis när kompressionen är som störst vilket ger högsta effekt.

När motorn går fortsätter svänghjulet att rotera, magneterna att passera spolen och tändstiftet att tända enligt en exakt tidsinställning.

Typer av tändsystem

 • Halvledarsystem: det mer moderna alternativet, där en transistor i spolen eller armaturen sluter den elektriska kretsen inklusive tändkabeln med spänning till tändstiftet(-stiften).
 • System med brytarspetsar: används för motorer tillverkade före 1980, och består av en mekanisk brytare i stället för en transistor för att sluta tändkretsen.

Vanliga svänghjulsproblem

Om du har problem med tändningens tidsinställning är den vanligaste orsaken en skjuvad svänghjulskil. Du kan också testa om det är problem med svänghjulets magneter.

Se Att kontrollera svänghjul och kil i Vanliga frågor för mer information om detta.

Vanliga tändstiftsproblem

 

Hur man testar tändspolen i din lilla motor

Säkerhetsvarningar:
Kom inte för nära roterande, rörliga delar eller andra farliga delar när du försöker starta motorn eller utrustningen.

Tändspolen är förmodligen den enklaste saken att kontrollera och därför det första man bör kontrollera när man påbörjar en felsökning av tändsystemet.

Testa tändspolen eller armaturen

 • Steg 1: Fäst en del av gnisttestaren (serviceartikelnummer 19368) på tändkabeln och jorda den andra delen i enligt figur nedan.
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer
 • Steg 2: Snurra svänghjulet snabbt (minst 350 rpm) och titta efter gnista i testaren fönster.

Om gnistan hoppar över testarens gap, fungerar din tändspole bra. Om inte, måste den bytas ut.

Stängs motorn av under användningen? Koppla upp testaren mellan tändkabeln och tändstiftet och starta motorn. När den stannar, övervaka fönstret.

Vanliga misstag när man testar spolar

 • Se till att haka av spolen från utrustningens kabelmontage samt motorns kabelmontage och använd gnisttestaren. Många tekniker luras till att ersätta en bra spole därför att spolen jordningsledare kortslöts mot en bit plåt.
 • Anslut INTE testaren till tändstiftet för detta test. Motorn kan starta. Om inte jordningsledningen har installerats kommer du inte att kunna stänga av den.

Byte av tändspolar eller armaturer

Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer

En tändningsarmatur måste vara placerad på ett exakt avstånd från svänghjulet. Det rätta gapet för din motor anges i reparationshandboken för motorn. Vanliga armaturgap ligger mellan 0,15–0,25 mm (0,006–0,010") och 0,25–0,36 mm (0,010–0,014"). Armaturer levereras ofta med ett mellanlägg som hjälp vid inställningen av gapet. Indexkort i rätt tjocklek fungerar också bra.

 • Ta bort pch placera tändstiftskabeln säkert och ta bort alla eventuella batterier.
 • Ta bort den gamla tändspolens (armatur) monteringsskruvar.
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer
 • Koppla sedan bort brytarkabeln från svänghjulsbromsen och ta bort spolen.
 • Sätt fast en bytesspole från den ursprungliga motortillverkaren med hjälp av monteringsskruvar.
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer
 • Tryck sedan spolen (armatur) bort från svänghjulet och dra åt en skruv.
Reparera tändsystemet på små motorer
 • Vrid svänghjulet så att magneterna är på motsatt sida från tändspolen (armaturen).
Reparera tändsystemet på små motorer
 • Placera den lämpliga mellanläggsplattan mellan kanten av svänghjulet och tändningsarmaturen. Medan du håller mellanläggsplattan, vrid svänghjulet tills magneterna befinner sig i direkt anslutning till armaturen
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer
 • Lossa den åtdragna skruven så att magneterna drar tändningsarmaturen mot svänghjulet och mellanlägget. Dra sedan åt båda monteringsskruvarna och rotera svänghjulet tills mellanlägget glider fritt.
 • Återanslut stoppbrytaren.
Har du ett äldre tändsystem med brytarspetsar?
 
Tändsystem med brytarspetsar var vanliga fram till slutet av 1982. Du kan förbättra tillförlitligheten på en encylindrig Briggs & Stratton-motor med brytarspetsar och tvådelad armatur genom att montera en konverteringssats med ett halvledartändsystem (reservdelsnr. 394970) utan brytarspetsar (fungerar inte med tredelad tändningsarmatur).
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer

Ytterligare frågor? Rådfråga en Briggs & Stratton serviceåterförsäljare för konverteringssats och installation.

Testa och byta en stoppbrytare

Säkerhetsvarning: Kom inte för nära roterande, rörliga delar eller andra farliga delar när du försöker starta motorn eller utrustningen.

 • Steg 1: Sätt in tändstiftskabeln på ena änden av en gnisttestare och fäst testarens alligatorklämma till jord, till exempel en motorskruv (se bild nedan).
Reparera Briggs and Stratton tändsystem på små motorer
 • Steg 2: Placera utrustningens stoppbrytarkontroll i OFF- eller STOP-läge. Om motorn inte är ansluten till utrustningen, jorda stoppbrytarkabeln till cylindern.
 • Steg 3: Försök att starta motorn med startsnöret eller nyckel (om så utrustad).
  Det bör inte finnas någon gnista. Om en gnista uppstår, kontrollera stoppbrytaren för skador. Rådfråga din auktoriserade serviceåterförsäljare om du hittar en defekt brytare.
 • Steg 4: Placera stoppbrytarkontrollen i RUN- eller START-läge.
  Om motorn inte är ansluten till utrustningen, se till att stoppbrytarkabeln inte är jordad.
 • Steg 5: Försök att starta motorn.

En gnista bör vara synlig i testaren. Om ingen gnista uppstår, kontrollera om det finns trasiga ledningar, kortslutning, jordkontakter eller en defekt stoppbrytare.

När du väl har bekräftat att stoppbrytaren fungerar, återanslut tändstiftskabeln.

Om din tändningsstart eller tryckknappsstart behöver bytas ut, rådfråga en Briggs & Stratton återförsäljare nära dig.

Fel på tändmodul

Eftersom tändmodulen är elektronisk och inte använder sig av rörliga delar, är den normalt en av de mest tillförlitliga motordelarna. När det skulle hända att den inte fungerar, är det oftast på grund av värme som orsakas av felaktig kabeldragning av jordkabeln till batterispänningen.

Om motorn inte producerar en gnista, bör andra delar av tändsystemet kontrolleras innan man inriktar sig på tändmodulen som felkälla (se ovan).

Om inga fel upptäcks i de ovan nämnda områdena, kan tändmodulen behöva undersökas. För att bäst kunna avgöra orsaken till felet, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.