Jak rozwiązywać problemy, które często pojawiają się w małych silnikach?Masz problemy z silnikiem? Ten kompleksowy przewodnik przydaje się podczas rozwiązywania problemów z kosiarką, odśnieżarką lub innymi produktami zasilającymi przeznaczonymi do użytku na zewnątrz – dotyczących m.in. niemożności uruchomienia produktu, jego gaśnięcia, skakania lub nierównej pracy.

Kosiarka/urządzenie nie uruchamia się
Słaba praca małego silnika
Harmonogram konserwacji i napraw

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Kosiarka/urządzenie nie uruchamia się

Problemy z uruchamianiem silnika mają kilka wspólnych przyczyn, zwłaszcza w przypadku używania kosiarki lub produktu zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz po zimowym lub pozasezonowym przechowywaniu.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem naprawy silnika należy ZAWSZE wyjąć/odłączyć świecę zapłonową.

Krok 1: Kontrola paliwa

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Czy w zbiorniku znajduje się świeże, czyste paliwo? Jeżeli zbiornik jest pusty, napełnij go i zacznij pracę! Jeżeli jest pełny, sprawdź, czy zawór odcinający paliwo jest otwarty i czysty.

Zwietrzale paliwo i osady są najczęstszą przyczyną, która uniemożliwia właściwe uruchamianie urządzeń zasilających przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Przechowywanie sprzętu z surową benzyną w zbiorniku może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Problemu tego można uniknąć zawczasu poprzez właściwe przechowywanie kosiarki i urządzeń zasilających przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Stosowanie stabilizatora paliwa sprawi, że benzyna nie będzie powodowała problemów z małym silnikiem.

Krok 2: Czyszczenie gaźnika

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Problemy z gaźnikiem przyczyną braku możliwości uruchomienia silników w kosiarkach Gaźnik reguluje sposób przepływu powietrza i paliwa przez silnik, zapewniając moc dla urządzenia, w którym silnik jest zamontowany. Jeżeli jest on brudny, osiągi silnika mogą ulec pogorszeniu lub mogą pojawić się problemy z jego uruchamianiem.

>> Postępuj zgodnie z tymi krokami, w ramach których przedstawiono procedurę czyszczenia gaźnika

>> Postępuj zgodnie z tymi krokami, w ramach których przedstawiono procedurę przebudowy gaźnika

Krok 3: Sprawdzić świecę zapłonową i ewentualne problemy z zapłonem

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Odłączone lub brudne świece zapłonowe są częstą przyczyną braku możliwości uruchomienia silników. Świece zapłonowe wymagają zwykle wymiany co sezon lub co 25 godzin użytkowania. Należy także sprawdzić, czy przerwa iskrowa jest prawidłowo ustawiona.

>> Należy postępować zgodnie z tym przewodnikiem dotyczącym sprawdzania i wymiany świec zapłonowych

Jeżeli świece wyglądają dobrze, przyczyną braku iskry mogą być także problemy z układem zapłonowym. Problemy bywają różne: od uszkodzonego przewodu świecy zapłonowej, zwarcia wyłącznika do uszkodzenia wpustu koła zamachowego.

Aby przeprowadzić test i usunąć problemy, należy zapoznać się z naszym zestawem często zadawanych pytań dotyczących układów zapłonowych w małych silnikach lub skontaktować się z lokalnym dealerem produktów firmy Briggs & Stratton, co zapewni zaawansowaną pomoc w zakresie naprawy.

Krok 4: Sprawdzić zawory i układ sprężania

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Sprężanie mieszanki powietrzno-paliwowej ma zasadnicze znaczenie dla silników, które napędzają kosiarki i urządzenia zasilające przeznaczone do użytku na zewnątrz. Układ sprężania składa się z zaworów, tłoka, cylindrów i pierścieni, których zadaniem jest sterowanie sposobem, w jaki powietrze i opary paliwa przechodzą przez silnik. Zawory wpuszczają (zawór wlotowy) i wypuszczają (zawór wylotowy) powietrze, tłoki poruszają się do przodu i do tyłu, przepychając mieszankę powietrzno-paliwową do układu zapłonowego, a pierścienie tłoków zapewniają szczelność całego układu.

W przypadku nieprawidłowego luzu zaworowego lub wycieku mogą wystąpić problemy ze sprężaniem, przez które nie będzie można uruchomić silnika. Układ sprężania można sprawdzać za pomocą testera szczelności. Jeżeli nie posiadasz takiego urządzenia, zalecamy wybranie się do punktu napraw produktów firmy Briggs & Stratton, aby przeprowadzić test i sprawdzić, czy te podzespoły są w dobrym stanie.

Słaba praca małego silnika

Za pomocą tej prostej listy w formacie pytań i odpowiedzi możesz rozwiązać problemy z małym silnikiem w kosiarce, odśnieżarce lub innym urządzeniu zasilającym przeznaczonym do użytku na zewnątrz.

Gaśnięcie, skakanie lub nierówna praca silnika

Częstą przyczyną uruchamiania się i gaśnięcia silnika są problemy wymagające standardowej konserwacji. Uniknij problemów z gaśnięciem silnika, zanim wystąpią, korzystając z zestawu do regulacji. Zapoznaj się z sekcją „Dlaczego mój silnik nie uruchamia się”, znajdującą się powyżej lub skorzystaj z poniższego przewodnika z pytaniami i odpowiedziami.

Czy masz świeże paliwo?
Po upływie około miesiąca zwietrzała, surowa benzyna zaczyna się rozkładać. Należy spuścić benzynę z kosiarki lub urządzenia zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz, a następnie wlać świeżą benzynę i stabilizator paliwa, aby wydłużyć jej żywotność.

Czy filtr powietrza jest brudny/zapchany?
Oczyścić lub wymienić filtr powietrza.

Czy świeca zapłonowa jest zabrudzona?
Wyczyścić świece zapłonowe w zależności od przypadku (postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sprawdzania i wymiany świec zapłonowych).

Czy masz świeży olej?
Przy każdym użyciu silnika, gdy jest on jeszcze zimny, należy sprawdzić poziom i wygląd oleju. Olej wymaga wymiany co 25 godzin użytkowania lub co sezon. (Patrz temat Sprawdzanie i wymiana oleju w kosiarce)

Dymienie silnika

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Czy z silnika wydobywa się biały/niebieski dym?
Oznacza to, że Twój silnik spala olej. (patrz temat Podczas pracy z silnika wydobywa się biały/niebieski dym).

Czy z silnika wydobywa się czarny dym?
Należy wyregulować gaźnik.

Czy filtr powietrza jest brudny/zapchany?
Oczyścić lub wymienić filtr powietrza.

Przegrzewanie silnika

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Czy silnik jest brudny?
Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z małych silników.

Czy brakuje oleju?
Dolać oleju do silnika. UWAGA: Nie należy nigdy dolewać oleju do benzyny przeznaczonej do silnika czterosuwowego (patrz temat Sprawdzanie i wymiana oleju).

Czy brakuje osłon lub łopatek chłodzących bądź czy są one połamane?
Zainstalować nowe części zgodnie z potrzebą. Zapoznać się z dostępną w sprzedaży instrukcją napraw.

Czy mieszanka paliwa jest za mało wartościowa?
Sprawdzając stan gaźnika, można określić, czy mieszanka powietrzno-paliwowa jest odpowiednia. Jako przewodnika należy użyć tego zestawu często zadawanych pytań dotyczących regulacji gaźnika.

Czy jakaś uszczelka jest nieszczelna?
Jest to kolejny często występujący problem z gaźnikiem, który jest powiązany z przegrzewaniem się silników. Dowiedz się, jak sprawdzać i wymieniać uszczelkę (patrz temat Często zadawane pytania dotyczące przebudowy gaźnika w kosiarce).

Czy odpowietrznik lub filtr zbiornika paliwa jest zablokowany?
Wyczyścić odpowietrznik i filtr zbiornika paliwa.

Stukanie silnika

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Czy w komorze spalania występują nadmierne ilości węgla?
W komorze spalania mogą tworzyć się osady węgla. W przypadku ich wykrycia wystarczy usunąć węgiel z tłoka oraz głowicy (patrz temat Usuwanie osadów węgla z silnika).

Czy koło zamachowe jest obluzowane?
Sprawdzić koło zamachowe wraz z klinem; w razie potrzeby wymienić (patrz temat Przegląd koła zamachowego i klina).

Czy przewód świecy zapłonowej jest uszkodzony?
Sprawdzić przewód za pomocą próbnika iskry, a następnie sprawdzić silnik (patrz temat Serwisowanie świec zapłonowych).

Awaria używanej świecy zapłonowej

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Czy świeca zapłonowa jest zabrudzona?
Wyczyścić świece zapłonowe w zależności od przypadku (postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sprawdzania i wymiany świec zapłonowych).

Czy świeca zapłonowa jest uszkodzona lub ustawiono niewłaściwą przerwę iskrową?
Wymienić świecę zapłonową lub wyregulować przerwę iskrową (patrz często zadawane pytania dotyczące przerwy iskrowej).

Czy przerywacze są uszkodzone?
Sprawdzić przerywacze układu zapłonowego. Jeżeli są uszkodzone, należy zainstalować zapłon półprzewodnikowy (patrz temat Rozwiązywanie problemów z zapłonem).

Czy ustawienia gaźnika są prawidłowe?
Sprawdzić ustawienia gaźnika w małym silniku. Znaleźć odpowiednie ustawienia gaźnika i szczegółowe wytyczne dotyczące regulacji gaźnika.

Czy sprężyna zaworu jest słaba?

Rozwiązywanie problemów z małym silnikiem firmy Briggs and Stratton

Sprawdzić, czy sprężyna zaworu jest nadal napięta.

Aby uzyskać do niej dostęp, konieczne będzie zdjęcie tłumika, skrzyni korbowej oraz innych podzespołów blokujących komorę zaworu. Następnie należy wykręcić śruby głowicy cylindrów (oznaczyć je, aby ułatwić ich późniejszy montaż).
Wyregulować szczęki docisku sprężyny zaworu tak, aby stykały się z górną i dolną powierzchnią komory zaworu.
Wcisnąć ten przyrząd, aby docisnąć sprężynę i dokręcić szczęki.
Wyciągnąć ustalacze i podnieść oraz wyjąć zawory, dociski i sprężyny.
Jeżeli sprężyny będą słabo działać, należy wymienić je zgodnie z danymi technicznymi posiadanego małego silnika. Można je znaleźć w instrukcji obsługi.

Czy luz zaworowy jest nieprawidłowo ustawiony?
Jeżeli sprężyna zaworu jest nadal sprawna, należy sprawdzić luz. Zawory, które zapiekają się lub są nieszczelne, mogą spowodować, że silnik przestanie działać. Wyregulować luz zaworowy zgodnie z zalecanymi ustawieniami (patrz instrukcja obsługi).