Briggs & Stratton Starting Promise™

Firma Briggs & Stratton Corporation udziela pierwotnemu właścicielowi gwarancji, że wybrane modele silników* z układem ReadyStart®, będą zawsze uruchamiały się po pierwszym lub drugim pociągnięciu, a wybrane modele silników** z układem InStart® będą zawsze uruchamiały się przy pierwszej lub drugiej próbie, w przeciwnym razie dokonamy ich bezpłatnej naprawy.

Silniki ReadyStart® 

Gwarancja ta obowiązuje przez okres dwóch lat od pierwotnej daty zakupu i obejmuje wady materiałowe oraz wady wykonania silnika, które mogą uniemożliwić uruchomienie silnika po pierwszym lub drugim pociągnięciu za linkę. Obejmuje koszt części i robocizny w przypadku napraw związanych z układem rozruchowym. Koszty transportu do i z zakładu naprawczego ponosi właściciel.

Koszty części i robocizny dla elementów konserwacji rutynowej, takich jak filtr powietrza, świeca zapłonowa, wymiana oleju, filtr paliwa i konserwacja układu paliwowego nie są objęte tą gwarancją. Użycie części serwisowych innych niż oryginalne części firmy Briggs & Stratton może unieważnić tę gwarancję, o ile ich zastosowanie dotyczy problemu z uruchomieniem. Korzystanie z uszlachetniacza i stabilizatora paliwa firmy Briggs & Stratton pozwala skutecznie zahamować szkodliwe efekty stosowania zwłaszcza mieszanek etanolu.

Ta gwarancja nie obejmuje specjalnych warunków pracy, które wymagają więcej niż dwóch pociągnięć za linkę lub prób uruchomienia silnika, a w tym:

  • Pierwszego uruchomienia po dłuższym okresie nieużywania silnika lub po jego sezonowym przechowywaniu.
  • Uruchamiana w niskiej temperaturze otoczenia, takiej jak temperatura panująca wczesną wiosną bądź późną jesienią.
  • Nieprzestrzegania zalecanych wytycznych dotyczących używania paliwa i oleju podanych w instrukcji obsługi.

Silniki używane komercyjnie nie są objęte tym postanowieniem. Stosuje się wszystkie pozostałe warunki oraz wyłączenia gwarancyjne, które ujęto w instrukcji obsługi w części "Informacje na temat gwarancji".

Serwis gwarancyjny zapewniają tylko autoryzowani dealerzy produktów firmy Briggs & Stratton Corporation. W celu oddania silnika firmy Briggs & Stratton do serwisu należy znaleźć najbliższy autoryzowany serwis, korzystając z naszej wyszukiwarki dealerów. W przypadku konieczności oddania myjki ciśnieniowej, generatora, odśnieżarki lub pompy wodnej firmy Briggs & Stratton do serwisu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Silniki do śniegu

Firma Briggs & Stratton Corporation gwarantuje pierwotnemu właścicielowi wybranych silników do śniegu z rozruchem elektrycznym, że będą one uruchamiały się w ramach dwóch prób rozruchu za pomocą rozrusznika elektrycznego*** nawet w temperaturze -29°C.

Gwarancja ta obowiązuje przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu i obejmuje wady materiałowe oraz wady wykonania silnika, które mogą uniemożliwić uruchomienie silnika po pierwszej lub drugiej próbie rozruchu za pomocą rozrusznika elektrycznego. Obejmuje ona koszt części i robocizny dla napraw związanych z problemem z rozruchem.

Koszty transportu do i z zakładu naprawczego ponosi właściciel. Koszty części i robocizny dla elementów konserwacji rutynowej, takich jak świeca zapłonowa, wymiana oleju, filtr paliwa i konserwacja układu paliwowego nie są objęte gwarancją.

Użycie części serwisowych innych niż oryginalne części firmy Briggs & Stratton może unieważnić tę gwarancję, o ile ich zastosowanie dotyczy problemu z uruchomieniem.

Gwarancja nie obejmuje specjalnych warunków pracy, które wymagają więcej niż dwóch prób uruchomienia silnika za pomocą rozrusznika elektrycznego, a w tym:

  • Pierwszego uruchomienia po dłuższym okresie nieużywania silnika lub po jego sezonowym przechowywaniu.
  • Uruchamiania silnika w temperaturze otoczenia poniżej -29°C
  • Nieprzestrzegania zalecanych procedur uruchamiania silnika i wytycznych dotyczących stosowania paliwa i oleju, które określono w instrukcji obsługi.

Firma Briggs & Stratton zaleca stosowanie przynajmniej 87-oktanowego paliwa. Nie używać paliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu, np. E15 lub E85. Stosowanie paliwa E15 w małych silnikach benzynowych jest niezgodne z prawem. Gwarancja udzielona na silnik nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych stosowaniem paliw z domieszką etanolu.

Silniki używane komercyjnie nie są objęte tym postanowieniem. Mają również zastosowanie wszystkie inne wykluczenia obowiązywania podane w Instrukcji obsługi silnika w rozdziale „Informacje o gwarancji”. Usługi gwarancyjne są dostępne jedynie u autoryzowanych dealerów produktów firmy Briggs & Stratton Corporation. Aby oddać silnik firmy Briggs & Stratton do serwisu, należy znaleźć najbliższy autoryzowany serwis, korzystając z naszej wyszukiwarki dealerów. Aby oddać do serwisu myjkę ciśnieniową, generator, odśnieżarkę lub pompę wodną firmy Briggs & Stratton, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

*Inicjatywa Starting Promise™ odnosi się do następujących modeli z układem ReadyStart® z 2015 roku: 550ex Series™: model 09P7, 625ex Series™: model 093J, 675ex Series™: model 126M, 675 EXi Series™: model 103M, 725ex Series™: model 128M, 725 EXi Series™: model 104M oraz Professional Series™: modele 110P, 111P, 121R, 121Q, 121S.
*Inicjatywa Starting Promise™ odnosi się do następujących modeli z układem InStart z 2015 roku: 111P i 121S.
Próba uruchomienia silnika to ciągłe, 5-sekundowe obracanie silnika rozrusznika za pomocą akumulatora ładowanego przez przynajmniej 10 minut.
***Przeprowadzono dwie próby uruchomienia silnika za pomocą rozrusznika elektrycznego poprzez przeprowadzenie właściwych procedur rozruchu, przy zastosowaniu paliwa i oleju zgodnych z danymi technicznymi, które przedstawiono w instrukcji obsługi.