Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.


Spółka Briggs & Stratton, LLC („Briggs & Stratton”, „my”, „nas”) poważnie traktuje prywatność użytkowników i chce, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób gromadzi ona, wykorzystuje i chroni ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności informuje:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. W jakich celach wykorzystujemy te dane
 3. W jaki sposób możemy udostępniać te dane
 4. W jaki sposób chronimy dane użytkowników
 5. Jak długo przechowujemy dane użytkowników
 6. Jakich wyborów użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych
 7. Informacje dla poszczególnych regionów

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wobec danych osobowych, jakie gromadzi spółka Briggs & Stratton, LLC oraz jej marki obejmujące między innymi Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco i Victa (zwane dalej łącznie „Briggs & Stratton, LLC”).

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny są przesyłane na serwery mieszczące się w Stanach Zjednoczonych i utrzymywane przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton wykorzysta dane osobowe użytkownika i może przekazać je osobom trzecim mieszczącym się w Stanach Zjednoczonych lub w krajach trzecich w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Te kraje trzecie mogą mieć standardy ochrony danych osobowych inne niż te obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. Podając swoje dane osobowe w niniejszej Witrynie i/lub wyrażając swoją zgodę podczas tego procesu, użytkownik zgadza się na używanie, ujawnianie i przekazywanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe to informacje, które w uzasadniony sposób mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. Dane, jakie gromadzimy

a. Dane przekazywane przez użytkownika

Gromadzimy informacje, jakie użytkownik podaje na naszej Witrynie. Na przykład gromadzimy informacje na temat użytkownika, kiedy składa on zamówienie, tworzy konto, wysyła do nas e-mail z pytaniem, tworzy listę życzeń, pisze recenzję lub korzysta z jakiejkolwiek z naszych usług. Dane gromadzone od użytkowników mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko
 • Dane logowania do konta
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Zamówienia, numer karty kredytowej i inne informacje o płatnościach
 • Komentarze na blogach i forach w Witrynie
 • Dane demograficzne i o stylu życia, takie jak wiek, zainteresowania czy preferencje dotyczące produktów
 • Informacje podawane na temat używania naszych produktów i usług.

b. Informacje od osób trzecich

Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku od osób trzecich, które pomagają nam aktualizować, rozszerzać i analizować nasze rejestry i poprawiać komfort korzystania z naszej witryny. Nie wykorzystujemy tych informacji do indywidualnej identyfikacji użytkownika, ale odzwierciedlają one pewne czynności użytkownika w Internecie, takie jak witryny odwiedzane niezwłocznie po odwiedzeniu niniejszej Witryny czy łącza dostępne na innych witrynach, które skierowały użytkownika do niniejszej Witryny.

c. Dane gromadzone za pośrednictwem technologii

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub jej dostawca przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik na to zezwoli). Umożliwiają one systemom witryny lub dostawcy identyfikację przeglądarki oraz pozyskanie i zapamiętanie pewnych informacji.

Używamy plików cookie, aby zapamiętywać i przetwarzać pozycje w koszyku klienta, poznać i zapisać preferencje klienta na potrzeby jego przyszłych wizyt na Witrynie oraz aby opracować zagregowane dane na temat ruchu na Witrynie i interakcji na Witrynie, aby móc zaoferować lepszy komfort korzystania z Witryny i narzędzia w przyszłości. Możemy zatrudnić zewnętrznych usługodawców do pomocy w lepszym zrozumieniu użytkowników odwiedzających Witrynę. Usługodawcy ci będą mieli zezwolenie na używanie informacji zgromadzonych w naszym imieniu jedynie w celu pomocy nam w prowadzeniu i usprawnianiu naszej działalności.

Użytkownik może postanowić o tym, że komputer będzie wysyłał mu ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik cookie będzie wysyłany albo może wyłączyć wszystkie pliki cookie przez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Tak jak w przypadku większości witryn, wyłączenie plików cookie spowoduje, że nie wszystkie nasze usługi będą działać prawidłowo. Jednakże wciąż będzie można składać zamówienia telefonicznie lub kontaktując się z obsługą klienta.

Nie pozwalamy osobom trzecim gromadzić danych umożliwiających indywidualną identyfikację użytkownika lub czynności wykonywanych przez niego na niniejszej witrynie lub na różnych witrynach w danym okresie przy użyciu plików cookie ani w żaden inny sposób.

Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących wykorzystania plików cookie.

Pliki dziennika

Witryna wykorzystuje adresy Protokołu Internetowego (IP) do analizy trendów, zarządzania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników i gromadzenia ogólnych informacji demograficznych do zbiorczego wykorzystania. Dostawca usług internetowych (ISP) zwykle przydziela losowy dynamiczny adres IP w chwili połączenia użytkownika z Internetem. W przypadku użytkowników sieci lokalnej (LAN), DSL lub modemów kablowych, do danego komputera może być na stałe przypisany statyczny adres IP. Możemy rejestrować adresy IP gości na naszej Witrynie. Istnieje możliwość określenia ISP czy rejonu geograficznego na podstawie adresu IP, nie da się jednak ustalić tożsamości użytkownika wyłącznie w oparciu o adres IP. Jednakże możemy łączyć adresy IP z danymi pozwalającymi na identyfikację, jakie użytkownik podaje za pośrednictwem Witryny.

d. Dane podawane osobom trzecim

Witryna zawiera łącza z witryny do oraz wtyczki (jak np. przyciski Twitter) z witryn i aplikacji operowanych przez osoby trzecie („Witryny zewnętrzne”). Spółka Briggs & Stratton nie ma kontroli nad żadnymi Witrynami zewnętrznymi ani nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone przez nie informacje. Sposób gromadzenia danych przez Witryny zewnętrzne jest regulowany przez ich polityki prywatności. Wejście na Witrynę zewnętrzną to decyzja użytkownika. W razie podjęcia takiej decyzji zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności danej witryny. Niemniej jednak dążymy do ochrony integralności naszej Witryny i mile widzimy wszelkie opinie na temat tych Stron osób trzecich.

2. W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane

Wykorzystujemy gromadzone informacje do obsługi naszych klientów i do poprawy ich komfortu korzystania z naszej Witryny. Do takich działań należy między innymi:

 • Realizacja zamówień i próśb o produkty, usługi czy informacje
 • Śledzenie i potwierdzanie zamówień online
 • Usprawnianie obsługi klienta
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Przeprowadzanie badań i analiz
 • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi
 • Przesyłanie informacji na temat wydarzeń specjalnych, loterii, promocji i ankiet
 • Identyfikowanie użytkownika na naszej Witrynie i dostosowywanie wiadomości i ofert do niego w oparciu o jego interakcje online z nami
 • Umożliwianie interakcji ze spółką Briggs & Stratton oraz innymi podmiotami, np. przez umożliwienie użytkownikowi przesłania e-mailem łącza do znajomego lub przez umożliwienie zamieszczenia łącza w serwisie Facebook
 • Nieustanna ocena i podnoszenie komfortu korzystania z portalu

Ankiety i konkursy

Nasza Witryna niekiedy prosi o dane od użytkowników za pośrednictwem ankiet lub konkursów. Udział w tych ankietach lub konkursach jest w pełni dobrowolny i dlatego też użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić te dane. Dane, o jakie prosimy mogą obejmować dane kontaktowe (jak np. imię i nazwisko i adres do wysyłki) oraz dane demograficzne (np. kod pocztowy czy wiek). Dane kontaktowe będą wykorzystywane do powiadamiania zwycięzców i przyznawania nagród. Dane z ankiety będą wykorzystywane w celu monitorowania lub poprawiania zadowolenia użytkowników z niniejszej Witryny.

Uzupełnianie danych

W celu poprawy zdolności niniejszej Witryny do dostosowania się do indywidualnych preferencji użytkowników możemy połączyć informacje o nawykach zakupowych użytkowników z podobnymi informacjami pochodzącymi od naszych partnerów handlowych w celu utworzenia spersonalizowanego profilu użytkownika. Kiedy użytkownik dokonuje zakupu u naszych partnerów handlowych, spółki gromadzą i udostępniają nam dane o tym zakupie, abyśmy mogli dostosować niniejszą Witrynę do preferencji naszych użytkowników.

3. W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim ani nie wymieniamy się nimi. Poniżej opisano pewne sposoby udostępniania przez nas danych osobowych:

 • Podmioty Briggs & Stratton: Spółka Briggs & Stratton lub jej podmioty zależne lub spółki z nią powiązane są właścicielami powiązanych marek, w tym między innymi Snapper, Simplicity, Brute, Murray oraz Victa. W związku z powyższym jeśli użytkownik poda dane na dowolnej z witryn posiadanych lub prowadzonych przez spółkę Briggs & Stratton, jej podmioty zależne lub spółki z nią powiązane, dane te mogą być łączone i udostępniane między obecnymi i przyszłymi podmiotami spółki Briggs & Stratton, w tym jej podmiotami zależnymi i spółkami z nią powiązanymi.
 • Usługodawcy zewnętrzni: Udostępniamy również dane użytkowników usługodawcom zewnętrznym połączonym umową ze spółką Briggs & Stratton lub jej podmiotami zależnymmi lub spółkami z nią stowarzyszonymi, aby pomóc im w świadczeniu usług użytkownikom. Tacy usługodawcy zewnętrzni to np. podmioty obsługujące płatności kartami kredytowymi, specjaliści ds. marketingu za pomocą poczty elektronicznej, dostawcy analiz witryn internetowych i dostawcy usług komunikacji w formie czatu.
 • Partnerzy: Możemy również udostępniać dane użytkowników osobom trzecim, które sprzedają produkty lub usługi, jakie naszym zdaniem byłyby interesujące dla użytkownika, takim jak niezależni dealerzy sprzedający nasze produkty i usługi lub partnerzy handlowi, którzy zapewniają powiązane produkty i usługi, jak np. wyposażenie czy materiały ogrodnicze.
 • Ujawnienie na podstawie wymogu: Niekiedy możemy mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, żądanie przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym lub inną procedurę prawną, a także na podstawie innych wymogów prawnych.
 • Zgodność z prawem i zabezpieczenia: Możemy ujawnić informacje dotyczące konta i inne dane osobowe w razie przekonania, że takie ujawnienie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa spółki Briggs and Stratton, jej podmiotów zależnych lub spółek z nią powiązanych, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to również wymianę danych osobowych z innymi spółkami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.
 • Transakcje między przedsiębiorstwami: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przesyłania danych użytkownika, w tym jego danych osobowych:
  • kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Witryny lub bazy danych następcy.
  • w związku z fuzją, konsolidacją, sprzedażą zasadniczej części naszych udziałów członkowskich i/lub majątku lub inną zmianą korporacyjną, w tym również wszelkim potencjalnym nabywcom.

Fora publiczne

Nasza Witryna oferuje publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Użytkownik powinien pamiętać, że wszelkie dane podawane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez każdą osobę, która je zobaczy. Ponadto udział uczestnika w jakimkolwiek blogu czy forum za pośrednictwem Witryny podlega Warunkom korzystania.

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

Nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 13. roku życia. Nasza Witryna, produkty i usługi są skierowane do osób w wieku co najmniej 13 lat. Osoby poniżej 13. roku życia nie są upoważnione do korzystania z niniejszej Witryny. Jeżeli dany kraj na potrzeby ochrony prywatności nieletnich w Internecie ustanowił wyższą granicę wiekową, wówczas w tym kraju nie będziemy gromadzić danych żadnych osób nieletnich, które nie osiągnęły wymaganego wieku minimalnego.

4. W jaki sposób chronimy gromadzone przez nas dane

Pracujemy nad ochroną danych osobowych użytkowników. W trakcie przesyłania danych osobowych użytkownika między użytkownikiem a Witryną korzystamy z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wprowadzanych informacji. W trakcie procesu zamówienia ujawniamy jedynie ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej przy potwierdzaniu zamówienia. Pełen numer karty kredytowej jest oczywiście przedkładany do odpowiedniej firmy świadczącej usługi w zakresie kart kredytowych w trakcie przetwarzania zamówienia, ale nie przechowujemy danych karty kredytowej na naszych serwerach.

Wszystkie dane naszych użytkowników są zastrzeżone w naszych biurach. Dostęp do danych przyznawany jest tylko tym pracownikom, którym dane osobowe umożliwiające identyfikację są niezbędne do wykonania określonego zadania (na przykład pracownikom działu obsługi klienta). Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych są regularnie informowani o naszych aktualnych praktykach dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Po dodaniu nowych zasad pracownicy ci są powiadamiani o tym i/lub przypomina się im znaczenie, jakie przypisujemy prywatności oraz to, co mogą zrobić, aby zwiększyć ochronę danych naszych klientów. Ponadto serwery, jakich używamy do przechowywania danych osobowych pozwalających na identyfikację, znajdują się w bezpiecznej, zastrzeżonej strefie.

Proszę uwzględnić, że pomimo naszych uzasadnionych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe lub nieprzepuszczalne dla zagrożeń, nie możemy więc zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Przechowujemy dane dopóki konto użytkownika jest aktywne lub przez okres niezbędny do świadczenia usług użytkownikowi, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i wyegzekwowania naszych umów.

6. Jakich wyborów użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych

Użytkownik może postanowić:

 • przestać otrzymywać e-maile marketingowe lub promocyjne przez kliknięcie łącza anulowania subskrypcji zawartego w e-mailu
 • zaktualizować, usunąć i poprawić dane osobowe zawarte na jego koncie przez skontaktowanie się z nami. Zaktualizujemy, usuniemy lub poprawimy dane osobowe użytkownika zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

7. Informacje dla poszczególnych regionów

W przypadku stanu Kalifornia prosimy o przeczytanie poniższej informacji

Kalifornijska Ustawa o ochronie prywatności w Internecie/Kalifornijskie prawa do poufności

Mieszkańcy Kalifornii korzystający z niniejszej Witryny mogą zażądać od nas przekazania pewnych danych dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników osobom trzecim na potrzeby stosowanego przez nie marketingu bezpośredniego. Taki wniosek można przesłać e-mailem lub pocztą na adres:
Briggs & Stratton Corporate Headquarters
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

Opcja „Nie śledź” w przeglądarce

Witryna gromadzi dane osobowe umożliwiające identyfikację na temat aktywności na witrynie i w usługach online osób trzecich.

Obsługujemy ustawienia „Nie śledź” (DNT) przeglądarki. DNT to opcja preferencyjna, którą można zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki, by poinformować odwiedzane witryny internetowe, w tym niniejszą Witrynę, o tym, że użytkownik nie chce, by witryny te gromadziły jego dane osobowe.

W przypadku miejsc znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych proszę przeczytać poniższe informacje.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny pobierane są na serwer utrzymywany przez spółkę Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Spółka Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów opisanych w powyższym punkcie „W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane” oraz ujawniać je osobom trzecim w sposób opisany w powyższym punkcie „W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane”.

Spółka Briggs & Stratton będzie stosować się do wniosków dotyczących korzystania z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami w celu złożenia wniosku dotyczącego korzystania z ich praw do danych.

W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego proszę przeczytać poniższe informacje.

Użytkownicy indywidualni z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Użytkownicy indywidualni z UE”) nie są zobowiązani przez żaden statut ani umowę do podawania danych osobowych na Witrynie. Spółka Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników indywidualnych z UE przesłanych za pośrednictwem niniejszej Witryny do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Spółka Briggs & Stratton przesyła dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny do Stanów Zjednoczonych. Spółka Briggs & Stratton jest w trakcie certyfikacji zgodnej z porozumieniem Privacy Shield Framework zawartym między UE a USA i porozumieniem Privacy Shield Framework zawartym między Szwajcarią a USA w sprawie przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach związanych z porozumieniem Privacy Shield.

Spółka Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkowników za ich zgodą i w swoim uzasadnionym interesie, co obejmuje między innymi następujące działania:

 • Administracja wewnętrzna witryny internetowej i powiązanych funkcji
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie oszustwom
 • Zgłaszanie podejrzewanej działalności kryminalnej
 • Zgodność z prawem lub ochrona praw, majątku lub bezpieczeństwa spółki Briggs & Stratton, naszych użytkowników lub innych osób

Proszę pamiętać, że spółka Briggs & Stratton nie sprzedaje za pośrednictwem niniejszej Witryny produktów ani usług użytkownikom indywidualnym zamieszkałym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatem Witryna nie gromadzi zamówień, numerów kart kredytowych ani innych informacji o płatności od użytkowników z UE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy indywidualni z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez niniejszą Witrynę oraz do zażądania od Briggs & Stratton aktualizacji, korekty lub usunięcia ich danych osobowych z Witryny. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez spółkę Briggs & Stratton lub do ograniczenia takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie:

Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie Briggs & Stratton.

Użytkownicy indywidualni z UE mają również prawo do przenoszalności ich danych osobowych. Prawo do przenoszalności danych umożliwia Użytkownikom indywidualnym z UE, z pewnymi ograniczeniami, uzyskanie od spółki Briggs & Stratton kopii cyfrowej danych osobowych podanych przez nich na Witrynie lub zażądanie od Briggs & Stratton przesłania takiej kopii osobie trzeciej. Prawo Użytkowników indywidualnych z UE do dostępu do ich danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania kopii całości lub części ich danych osobowych będących w posiadaniu spółki Briggs & Stratton, o ile przekazanie tych danych osobowych przez spółkę Briggs & Stratton nie wpłynie negatywnie na prawa i swobody innych osób.

Użytkownicy indywidualni z UE mogą skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami. Spółka Briggs & Stratton odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Użytkownikom indywidualnym z UE przysługuje również prawo do wniesienia skargi do stosownego organu zajmującego się ochroną danych w razie przekonania, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, Użytkownicy indywidualni z UE mogą w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w odniesieniu do sytuacji, w których ich zgoda jest wymagana przez spółkę Briggs & Stratton jako podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie ich danych osobowych. Wycofanie zgody obowiązywać będzie wyłącznie ze skutkiem przyszłym, a spółka Briggs & Stratton nadal będzie przechowywać dane przekazane przez Użytkowników indywidualnych z UE przed wycofaniem przez nich zgody przez taki okres, jaki jest dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów.

W przypadku Australii proszę zapoznać się z informacjami dla tego regionu poniżej.

Ujawnianie danych osobowych za granicę.

Spółka Briggs & Stratton przesyła dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny lub Aplikacji do Stanów Zjednoczonych.

Spółka Briggs & Stratton podejmie uzasadnione ekonomicznie działania mające na celu zapewnienie, aby odbiorca znajdujący się poza terytorium Australii nie naruszał Australijskich zasad ochrony prywatności (z wyłączeniem 1 Australijskiej zasady ochrony prywatności) zawartych w Ustawie o ochronie prywatności (Privacy Act) z 1988 r. w odniesieniu do danych osobowych.

Marketing bezpośredni

Użytkownik może zażądać, aby spółka Briggs & Stratton nie przesyłała mu wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego. Może to zrobić, klikając łącze „unsubscribe” (anuluj subskrypcję) w jednym z e-maili promocyjnych lub kontaktując się ze Spółką.

Kontakty i skargi

Zgodnie z prawem australijskim użytkownik może uzyskać dostęp do jego danych osobowych, jakie spółka Briggs & Stratton przechowuje. Nie obciążymy użytkownika opłatą za żądanie uzyskania dostępu, ale możemy obciążyć użytkownika uzasadnionymi kosztami zapewnienia dostępu do tych informacji.

Spółka Briggs & Stratton próbuje dopilnować, aby przechowywane dane osobowe użytkownika były dokładne, kompletne, aktualne, odpowiednie i nie wprowadzały w błąd. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe przechowywane przez spółkę Briggs & Stratton nie są dokładne, kompletne lub aktualne, lub jeśli wprowadzają w błąd, może zażądać ich poprawienia.

Jeśli istnieje powód, dla którego nie możemy zapewnić użytkownikowi dostępu do informacji lub poprawić ich, podamy użytkownikowi powód odmowy.

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą prywatności wobec spółki Briggs & Stratton, może to zrobić, kontaktując się z nami lub pisząc na nasz adres albo korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Proszę wyraźnie opisać swoje zastrzeżenia i dołączyć preferowane dane kontaktowe. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, może skontaktować się z urzędem regulacyjnym, np. z Australian Information Commissioner. Na dzień publikacji niniejszej Polityki prywatności dane kontaktowe są następujące:

Office of the Australian Information Commissioner
Adres pocztowy: GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Nr telefonu: 1300 363 992
Adres e-mail: enquiries@oaic.gov.au
Strona internetowa: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

Masz pytania?

Dołożymy wszelkich starań, by udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące niniejszej Polityki prywatności. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Strona internetowa: https://www.briggsandstratton.com/eu/pl_pl/support/contact.html

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton, LLC
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

W razie zmian niniejszej Polityki prywatności zamieścimy te zmiany na tej stronie i uaktualnimy powyższą datę aktualizacji Polityki prywatności. W razie wprowadzenia do niniejszej Polityki prywatności istotnych zmian, które wpływają na sposób wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników, zamieścimy w widocznym miejscu zawiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem z podaniem daty wejścia w życie zmian.

Firmwide:149844599.7 052740.1000
SZKIC 24.02.2018 r.

Polityka ochrony prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1 listopada 2020 r.

Firma Briggs & Stratton, LLC oraz jej podmioty powiązane („Briggs & Stratton”, „my” lub „nas”) traktuje poważnie prywatność użytkownika. Firma chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i chroni jego dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności znajdują się informacje dotyczące następujących kwestii:

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy
 2. Cele, dla których wykorzystujemy te dane
 3. Sposoby, w jakie możemy udostępniać te dane
 4. Jak chronimy Twoje dane
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane
 6. Wybory, jakich możesz dokonać w zakresie swoich danych osobowych
 7. Informacje właściwe dla Twojego regionu
 8. Pytania i aktualizacje

Za wyjątkiem poniższego punktu dotyczącego Kalifornii niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych przez firmę Briggs & Stratton oraz jej marki — m.in. Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco i Victa (łącznie określane jako „firma Briggs & Stratton”) — za pośrednictwem ich stron internetowych i aplikacji („Aplikacje”) (łącznie „Strona internetowa”).

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny internetowej są przekazywane na serwer zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych i utrzymywany przez Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton wykorzysta dane osobowe użytkownika i może przekazać je osobom trzecim mieszczącym się w Stanach Zjednoczonych lub w krajach trzecich w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Te kraje trzecie mogą mieć standardy ochrony danych osobowych inne niż te obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. Podając swoje dane osobowe w niniejszej Witrynie i/lub wyrażając swoją zgodę podczas tego procesu, użytkownik zgadza się na używanie, ujawnianie i przekazywanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe to informacje, które w rozsądny sposób mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

1. Gromadzone przez nas dane

a. Dane przekazywane przez użytkownika

Gromadzimy informacje, które podajesz w naszej Witrynie. Firma Briggs & Stratton gromadzi na przykład informacje na temat użytkownika, kiedy składa on zamówienie, tworzy konto, wysyła do Firmy wiadomość e-mail z pytaniem, tworzy listę życzeń, pisze recenzję lub korzysta z oferowanych przez Firmę usług. Podawane przez Ciebie informacje, które gromadzimy, obejmują:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane logowania do konta
 • Twój adres do korespondencji
 • Adres e-mail użytkownika
 • Twój numer telefonu
 • Twoje zamówienia, numer Twojej karty kredytowej i inne informacje dotyczące płatności
 • Twoje komentarze na blogach i forach zawartych w Witrynie
 • Dane demograficzne i informacje na temat stylu życia, takie jak wiek, zainteresowania oraz preferencje w zakresie produktów
 • Informacje, które użytkownik podaje, w związku z korzystaniem z produktów lub usług Firmy.

b. Dane dotyczące osób trzecich podawane przez użytkownika

Dane osobowe osób trzecich podane przez użytkownika na Stronie internetowej będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie osób trzecich i uzyskanie ich zgodny na udostępnienie ich danych osobowych zgodnie z prawem właściwym.

c. Informacje od osób trzecich

Możemy otrzymywać informacje na Twój temat od podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam aktualizować, rozszerzać i analizować nasze rejestry, a także poprawiać funkcjonalność naszej witryny internetowej. Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji użytkownika, ale odzwierciedlają one pewne czynności użytkownika w Internecie, takie jak witryny odwiedzane tuż przed odwiedzeniem niniejszej Strony internetowej czy łącza dostępne na innych stronach, które skierowały użytkownika na niniejszą Stronę internetową. Aby ulepszyć możliwość dostosowywania niniejszej Strony internetowej do indywidualnych preferencji, możemy łączyć informacje na temat zwyczajów zakupowych użytkowników z podobnymi informacjami pochodzącymi od naszych partnerów handlowych, tworząc w ten sposób spersonalizowane profile użytkowników. Gdy użytkownik dokona zakupu u naszych partnerów handlowych, firmy te zbiorą informacje na temat takiej transakcji i przekażą je nam, abyśmy mogli dostosować Witrynę do preferencji naszych użytkowników.

d. Dane gromadzone za pośrednictwem technologii

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki przesyłane za pośrednictwem witryny lub przez obsługującego ją dostawcę usług na dysk twardy Twojego komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (pod warunkiem wyrażenia na to zgody), dzięki którym systemy witryny lub dostawcy usług są w stanie rozpoznawać Twoją przeglądarkę oraz pobierać i zapamiętywać pewne informacje.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby było nam łatwiej zapamiętywać i przetwarzać pozycje, które dodajesz do koszyka, zrozumieć i zapisywać Twoje preferencje na potrzeby przyszłych wizyt w naszej Witrynie oraz tworzyć dane zagregowane dotyczące ruchu w Witrynie i interakcji z nią, abyśmy mogli w przyszłości zapewniać lepsze wrażenia i narzędzia w naszej Witrynie. Możemy zatrudnić zewnętrznych usługodawców do pomocy w lepszym zrozumieniu użytkowników odwiedzających Witrynę. Dostawcy ci mogą korzystać z informacji zbieranych w naszym imieniu tylko w celu zapewniania nam pomocy w zakresie prowadzenia i ulepszania naszej działalności.

W zależności od swoich upodobań, możesz włączyć na swoim komputerze opcję powiadamiania o przesyłaniu plików cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Tak jak w przypadku większości witryn, wyłączenie plików cookie spowoduje, że nie wszystkie nasze usługi będą działać prawidłowo. Zamówienia można jednak również składać drogą telefoniczną lub poprzez kontakt z obsługą klienta.

Nie zezwalamy podmiotom zewnętrznym na zbieranie informacji, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika, lub informacji o działaniach podejmowanych przez użytkownika w miarę upływu czasu na tej Stronie internetowej lub różnych stronach, poprzez korzystanie z plików cookie lub innych środków.

Więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki dziennika

Wykorzystywane w niniejszej Witrynie adresy protokołów internetowych („IP”) służą do analizowania trendów, zarządzania Witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania obszernych danych demograficznych w celu ich łącznego wykorzystywania. Dostawca usług internetowych („ISP”) zwykle przydziela losowy dynamiczny adres IP w chwili połączenia użytkownika z Internetem. W przypadku użytkowników sieci lokalnej („LAN”), DSL lub modemów kablowych, do danego komputera może być na stałe przypisany statyczny adres IP. Możemy rejestrować adresy IP gości na naszej Witrynie. Istnieje możliwość określenia ISP czy rejonu geograficznego na podstawie adresu IP, nie da się jednak ustalić tożsamości użytkownika wyłącznie w oparciu o adres IP. Możemy jednak łączyć adresy IP z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika za pośrednictwem Witryny.

e. Dane podawane osobom trzecim

Witryna zawiera linki i wtyczki (takie jak przyciski serwisu Twitter) do stron lub aplikacji obsługiwanych przez strony trzecie („witryny stron trzecich”). Spółka Briggs & Stratton nie ma kontroli nad żadnymi Witrynami zewnętrznymi ani nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone przez nie informacje. Sposób gromadzenia danych przez Witryny zewnętrzne jest regulowany przez ich polityki prywatności. Wejście na Witrynę zewnętrzną to decyzja użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności, jeśli się na to zdecydujesz. Niemniej dążymy do ochrony integralności naszej Witryny i chętnie przyjmujemy wszelkie informacje zwrotne dotyczące wspomnianych witryn internetowych stron trzecich.

f. Dane zgromadzone za pomocą aplikacji do monitorowania produktu

Firma Briggs & Stratton oferuje Aplikacje, które gromadzą i wyświetlają informacje na temat produktów firmy Briggs & Stratton podłączonych do Internetu („Aplikacje monitorujące produkt”). Na przykład firma Briggs & Stratton może zaoferować Aplikację monitorującą produkt, która gromadzi informacje z podłączonego do Internetu agregatora prądotwórczego zakupionego od firmy Briggs & Stratton. Jeśli użytkownik pobierze Aplikację monitorującą produkt i zarejestruje w niej podłączony do Internetu produkt firmy Briggs & Stratton, z którego korzysta lub który nabył, ta Aplikacja monitorująca produkt może gromadzić dane dotyczące produktu, takie jak dane dotyczące użycia. Na przykład w przypadku agregatu prądotwórczego podłączonego do Internetu Aplikacja może gromadzić informacje na temat liczby godzin eksploatacji urządzenia tygodniowo.  Jeśli użytkownik udostępni dane osobowe w Aplikacji monitorującej produkt, jak na przykład imię i nazwisko lub adres, aplikacja może powiązać dane zgromadzone za pośrednictwem produktu z danymi osobowymi użytkownika. Jeśli dane zgromadzone za pośrednictwem produktu zostaną powiązane z danymi osobowymi, dane te będziemy przetwarzać tak, jak dane osobowe.

Niektóre Aplikacje monitorujące produkt mogą gromadzić dane na temat lokalizacji podłączonych do Internetu produktów firmy Briggs & Stratton.  Firma Briggs & Stratton nie będzie łączyć danych dotyczących lokalizacji z danymi osobowymi bez poinformowania o tym użytkownika w odrębnych zasadach lub powiadomieniu.  W związku z czym firma Briggs & Stratton nie będzie przetwarzać danych na temat lokalizacji tak jak danych osobowych, chyba że dane takie są połączone z danymi osobowymi lub jest to wymagane przez prawo właściwe.  

Oprócz powodów wymienionych poniżej celem gromadzenia informacji za pośrednictwem Aplikacji monitorujących produkt jest udostępnienie informacji na temat podłączonych do Internetu produktów firmy Briggs & Stratton, tak aby możliwe było ulepszenie tych produktów i powiązanych usług.  Firma Briggs & Stratton jest wyłącznym właścicielem wszelkich informacji gromadzonych, otrzymywanych lub tworzonych przez nią w powiązaniu z działaniem jej Aplikacji, jeśli informacje te nie są danymi osobowymi (np. informacje techniczne i analityczne). Firma będzie korzystać z tych danych, przechowywać je, przetwarzać, udostępniać i ujawniać w różnych celach i zgodnie z prawem właściwym.  

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych przez Aplikację monitorującą produkt mogą być dokładniej ujęte w zasadach i warunkach użytkowania odpowiedniej Aplikacji.  Jeśli Aplikacja lub produkt firmy Briggs & Stratton, z których użytkownik korzysta, mają oddzielne polityki ochrony prywatności lub warunki użytkowania, stosowane będą te zasady lub warunki, a nie zasady ustanowione w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

2. W jakich celach wykorzystujemy gromadzone dane

Informacje, które gromadzimy, są nam potrzebne do obsługi naszych klientów i poprawy funkcjonalności naszej Witryny. Niektóre przykłady obejmują:

 • Realizacja zamówień i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów, usług lub informacji
 • Śledzenie i potwierdzanie zamówień internetowych
 • Poprawa poziomu obsługi klienta
 • Marketing i reklama produktów i usług
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Zakładanie kont użytkowników w naszej firmie i zarządzanie nimi
 • Przekazywanie informacji na temat wydarzeń specjalnych, konkursów, promocji i ankiet
 • Rozpoznawanie użytkowników w naszej Witrynie i dostosowywanie komunikatów oraz ofert do użytkowników na podstawie ich elektronicznych interakcji z nami
 • Ułatwianie interakcji z firmą Briggs & Stratton oraz innymi podmiotami (np. umożliwianie wysyłania łączy do znajomych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikowania łączy na Facebooku)
 • Ciągła ocena i usprawnianie wrażeń, jakie zapewniamy użytkownikom w Internecie
 • Zapobieganie naruszeniom niniejszej Polityki ochrony prywatności lub wszelkich innych mających zastosowanie polityk prywatności, warunków świadczenia usług lub warunków korzystania, stwierdzanie takich naruszeń oraz prowadzenie dochodzenia w tym zakresie, a także prowadzenie dochodzenia na temat przypadków oszustw, obciążeń zwrotnych i innych kwestii.
 • Zachowanie zgodności z przepisami prawa lub ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Briggs & Stratton, jej użytkowników, a także innych stron, m.in. w celu zachowania bezpieczeństwa sieci i danych, ochrony przed oszustwami, a także zgłaszania podejrzewanych przestępstw.

O ile nie jest to dopuszczone przez prawo właściwe, firma Briggs & Stratton będzie korzystać z danych osobowych udostępnianych jej przez użytkownika w zakresie określonym w momencie ich ujawnienia (lub w zakresie oczywistym w momencie ich ujawnienia) oprócz celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. 

Ankiety i konkursy

Co pewien czas w naszej Witrynie pojawiają się prośby o przekazanie informacji przez użytkowników w ramach ankiet lub konkursów. Udział w tych ankietach lub konkursach jest w pełni dobrowolny i dlatego też użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić te dane. Dane, o jakie prosimy mogą obejmować dane kontaktowe (jak np. imię i nazwisko oraz adres do wysyłki) oraz dane demograficzne (np. kod pocztowy czy wiek). Dane kontaktowe będą wykorzystywane do powiadamiania zwycięzców i przyznawania nagród. Informacje przekazane w ankietach będą wykorzystywane do monitorowania i poprawiania funkcjonalności tej Witryny.

3. W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi z podmiotami zewnętrznymi. Poniżej przedstawiono kilka sposobów udostępniania przez nas danych osobowych użytkowników:

 • Podmioty Briggs & Stratton: Firma Briggs & Stratton lub jej podmioty zależne bądź stowarzyszone są właścicielami odpowiednich marek, m.in. Snapper, Simplicity, Brute, Murray oraz Victa. W związku z tym, w przypadku przekazania jakichkolwiek informacji w witrynach internetowych, które stanowią własność firmy Briggs & Stratton lub jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych albo są przez nie obsługiwane, informacje te będą mogły być łączone lub udostępniane wśród aktualnych bądź przyszłych podmiotów firmy Briggs & Stratton, w tym jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych.
 • Usługodawcy zewnętrzni: Możemy także udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, którzy zawarli z firmą Briggs & Stratton lub jej podmiotami zależnymi bądź stowarzyszonymi umowę w sprawie udzielania nam pomocy w zakresie świadczenia usług na rzecz użytkownika. Do takich zewnętrznych dostawców usług zalicza się na przykład podmioty przetwarzające płatności kartą kredytową, zajmujące się marketingiem e-mailowym, dostawców usług analityki stron internetowych oraz dostawców usług komunikacyjnych (czat).
 • Partnerzy: Możemy również udostępniać dane użytkowników osobom trzecim, które sprzedają produkty lub usługi, jakie naszym zdaniem byłyby interesujące dla użytkownika, takim jak niezależni dealerzy sprzedający nasze produkty i usługi lub partnerzy handlowi, którzy zapewniają powiązane produkty i usługi, jak np. wyposażenie czy materiały ogrodnicze.
 • Zgoda: Możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli użytkownik o to prosi lub wyrazi na to zgodę, lub gdy dane będą wykorzystywane w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkownika.
 • Wymagane ujawnienia danych: Niekiedy możemy mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, żądanie przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym, a także na podstawie innych wymogów prawnych.
 • Zachowanie zgodności z prawem i ochrona praw: Możemy ujawnić informacje dotyczące konta i inne dane osobowe w razie przekonania, że takie ujawnienie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa firmy Briggs & Stratton, jej podmiotów zależnych lub powiązanych, użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w ramach ochrony przed oszustwami i zmniejszania ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przesyłania danych użytkownika, w tym jego danych osobowych:
  • Do późniejszego właściciela, współwłaściciela lub operatora Witryny lub nowej wersji bazy danych.
  • W związku z połączeniem korporacyjnym, konsolidacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych udziałów członkowskich i/lub aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi, w tym na rzecz potencjalnych nabywców.

Fora publiczne

Nasza Witryna oferuje blogi dostępne dla wszystkich użytkowników oraz fora prowadzone przez społeczności. Użytkownik powinien pamiętać, że wszelkie dane podawane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez każdą osobę, która je zobaczy. Co więcej, aktywność na blogu lub forum społecznościom za pośrednictwem Witryny podlega Warunkom użytkowania.

Ochrona prywatności dzieci w Internecie

Nie gromadzimy informacji dotyczących osób w wieku poniżej 13 lat. Nasza Witryna, produkty i usługi są skierowane do osób w wieku co najmniej 13 lat. Osoby poniżej 13. roku życia nie są upoważnione do korzystania z niniejszej Witryny. Jeżeli dany kraj ustala wyższy wiek dla ochrony prywatności nieletnich w Internecie, nie będziemy gromadzić danych od osób niepełnoletnich w tym kraju, które nie osiągnęły minimalnego wymaganego wieku.

4. W jaki sposób chronimy gromadzone przez nas dane

Dbamy o to, aby dane osobowe użytkownika nie zostały utracone, wykorzystane, zmodyfikowane, ujawnione osobom nieupoważnionym lub przez osoby nieupoważnione, a także aby takie osoby nie miały do nich dostępu. W trakcie przesyłania danych osobowych użytkownika między użytkownikiem a Witryną korzystamy z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania wprowadzanych informacji. W trakcie procesu zamówienia ujawniamy jedynie ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej przy potwierdzaniu zamówienia. Cały numer tej karty jest oczywiście przekazywany podczas przetwarzania zamówienia odpowiedniej firmie obsługującej tę kartę, ale nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej na swoich serwerach.

Wszystkie informacje dotyczące naszych użytkowników są traktowane w naszych biurach jako informacje zastrzeżone. Dostęp do danych przyznawany jest tylko tym pracownikom, którym dane osobowe umożliwiające identyfikację są niezbędne do wykonania określonego zadania (na przykład pracownikom działu obsługi klienta). Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych są regularnie informowani o naszych aktualnych praktykach dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Po dodaniu nowych zasad pracownicy ci są powiadamiani o tym i/lub przypomina się im znaczenie, jakie przypisujemy prywatności oraz co mogą zrobić, aby zwiększyć ochronę danych naszych klientów. Wreszcie, serwery, na których przechowujemy informacje pozwalające na identyfikację osób, znajdują się w bezpiecznym miejscu o ograniczonym dostępie.

Ważne jest, aby chronić się przed nieautoryzowanym dostępem do hasła i do komputera. Należy pamiętać, aby zamknąć przeglądarkę po zakończeniu wizyty na Stronie internetowej. 

Należy pamiętać, że pomimo naszych rozsądnych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są nigdy doskonałe ani nie do obejścia, więc nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywali Twoje dane przez okres aktywności Twojego konta lub przez czas, w jakim będą one potrzebne do świadczenia usług, przestrzegania zobowiązań ciężących na nas w związku z obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązywania sporów i realizacji naszych umów.

6. Wybory, jakich użytkownik może dokonać w zakresie swoich danych osobowych

Możesz podjąć następujące czynności:

 • Zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub promocyjnym, klikając łącze do strony anulowania subskrypcji zamieszczone w wiadomości e-mail.
 • Aktualizować, usuwać i poprawiać dane osobowe na swoim koncie lub kontaktując się z nami. Będziemy aktualizować, usuwać i poprawiać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami prawa właściwego.

7. Informacje właściwe dla regionu użytkownika

W przypadku stanu Kalifornia należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Niniejsza Polityka ochrony prywatności jest dostępna w innych formatach dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać pomoc, należy się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mail.

Zakres:

Kogo dotyczy punkt poświęcony ochronie danych osobowych w Kalifornii?

Niniejszy punkt dotyczący Kalifornii ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych mieszkańców stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, gdy występują w charakterze konsumentów („Konsumenci z Kalifornii”). 

„Konsumentami” nie są pracownicy firmy Briggs & Stratton, osoby ubiegające się o pracę w Firmie, właściciele, dyrektorzy, specjaliści, pracownicy medyczni ani kontraktowi (łącznie określani jako „Pracownicy”), osoby wyznaczone przez Pracowników do kontaktu w razie nagłego wypadku, osoby pozostających na ich utrzymaniu lub ich małżonkowie, którzy korzystają ze świadczeń pracowniczych firmy Briggs & Stratton, występując w charakterze osoby do kontaktu w razie nagłego wypadku, osoby będącej na utrzymaniu lub małżonka.  

Określenie „Konsument” nie dotyczy ponadto pracowników ani innych przedstawicieli firm biorących udział w transakcjach z firmą Briggs & Stratton w charakterze pracowników lub przedstawicieli tych firm.

Czym są dane osobowe w rozumieniu niniejszego punktu dotyczącego stanu Kalifornia?  

Dla celów niniejszego punktu dotyczącego Kalifornii dane osobowe oznaczają informacje, które umożliwiają identyfikację określonego Konsumenta mieszkającego w Kalifornii lub gospodarstwa domowego w Kalifornii, które są z nimi związane, opisują je lub które można z nimi powiązać bezpośrednio lub pośrednio. 

Jakich danych osobowych dotyczy niniejszy punkt poświęcony Kalifornii?

Niniejszy punkt dotyczący Kalifornii ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich danych osobowych Konsumentów z Kalifornii, które zostały zgromadzone przez firmę Briggs & Stratton, ujawnione przez firmę Briggs & Stratton w celach biznesowych lub sprzedane przez Briggs & Stratton, niezależnie od tego, czy te dane osobowego zostały zgromadzone, ujawnione lub sprzedane za pośrednictwem Strony internetowej firmy Briggs & Stratton. 

A. W jaki sposób firma Briggs & Stratton gromadzi dane osobowe Konsumentów z Kalifornii

Kategorie danych osobowych zgromadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Źródła tych danych osobowych

Cele biznesowe oraz komercyjne gromadzenia tych danych osobowych

Dane umożliwiające identyfikację, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a w przypadku użytkowników Strony internetowej i usług internetowych również adres IP.

 

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii 
 • Dealerzy i dystrybutorzy produktów firmy Briggs & Stratton oraz inni partnerzy handlowi. Na przykład dealer może udostępnić imię i nazwisko technika na stronie internetowej ze szkoleniami firmy Briggs & Stratton lub udostępnić dane dotyczące zakupu klienta.
 • Instytucje edukacyjne na przykład podczas rejestrowania uczestnika do udziału w kursie online na stronie internetowej ze szkoleniami firmy Briggs & Stratton.

 

   

 1. Audyt związany z aktualną interakcją z klientem i towarzyszącymi transakcjami, w tym m.in. liczba wyświetleń przez poszczególnych gości, weryfikacja pozycjonowania i jakości wyświetleń, audyt zgodności z przepisami prawa.
 2. Wykrywanie zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, ochrona przed czynami w złej intencji, wprowadzeniem w błąd, czynami niezgodnymi z prawem, a także prowadzenie postępowania prawnego wobec osób odpowiedzialnych za te czyny.
 3. Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które negatywnie wpływają na istniejącą funkcję.
 4. Korzystanie krótkotrwałe.
 5. Wykonywanie usług, w tym utrzymywanie lub obsługa kont, świadczenie usług na rzecz klientów, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji, weryfikacja danych klientów, przetwarzanie płatności, świadczenie usług reklamowych lub marketingowych, a także świadczenie usług analitycznych.
 6. Przeprowadzanie wewnętrznych analiz mających na celu rozwój technologiczny i prezentacje/demonstracje.
 7. Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub zachowanie jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia będących własnością firmy Briggs & Stratton lub wyprodukowanych przez nią, dla niej lub którymi ona zarządza, w celu poprawy, uaktualnienia lub ulepszenia tej usługi lub urządzenia.
 8. Szkolenie w zakresie produktu lub usługi, na przykład poprzez udostępnienie szkolenia lub informacji dotyczących korzystania z produktów i usług firmy Briggs & Stratton lub ich serwisowania, sprzedaży i prezentacji.
 9. Wiadomości dotyczące promocji, np. z informacjami na temat specjalnych wydarzeń, loterii, promocji i ankiet.
 10. Umożliwianie przesyłania wiadomości, na przykład poprzez gromadzenie i porządkowanie danych kontaktowych, ustanawianie środków komunikacji, a także nawiązywanie kontaktu z istniejącymi i potencjalnymi klientami, w tym w związku z pytaniami i opiniami.

 

Niepubliczne informacje na temat edukacji, w formie wyników testów dla techników w modułach szkoleniowych online  (dotyczy tylko techników/dealerów i studentów uczelni technicznych / uczniów szkół technicznych).

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii
 • Cele 6 i 8 w punkcie „dane umożliwiające identyfikację” powyżej.

 • Świadczenie usług w formie szkoleń i oceny techników.

Internet lub inne informacje na temat aktywności z sieci elektronicznej, odwiedzanych stron internetowych, czasu spędzonego na danej stronie internetowej, przycisków, które zostały kliknięte. (tylko użytkownicy Strony internetowej i Konsumenci (Internet rzeczy, IoT)).

 • Technologie zautomatyzowane. Na przykład Strony internetowe firmy Briggs & Stratton automatycznie gromadzą częstotliwość logowania się do kont osobistych.
 • Cele 2, 5, 9 i 10 w punkcie „dane umożliwiające identyfikację” powyżej.

 • Wykonywanie czynności mających na celu zachowanie jakości obsługi świadczonej na rzecz klientów.

Dane geolokalizacyjne w formie współrzędnych GPS podłączonego do Internetu produktu firmy Briggs & Stratton, który umożliwia śledzenie lokalizacji.  (tylko użytkownicy Strony internetowej i Konsumenci (Internet rzeczy, IoT))

 • Technologie zautomatyzowane
 • Cel 5 w punkcie „dane umożliwiające identyfikację” powyżej.

 • Podejmowanie czynności mających na celu zachowanie jakości i bezpieczeństwa produktów firmy Briggs & Stratton oraz ulepszenie usług związanych z produktami.

Informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia, w tym: imię i nazwisko punktu dealera, w którym pracują technicy (dotyczy tylko techników/dealerów i studentów uczelni technicznych / uczniów szkół technicznych).

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

 • Dealerzy i dystrybutorzy firmy Briggs & Stratton oraz inni partnerzy handlowi.

 • Szkolenie w zakresie produktu lub usługi, na przykład poprzez udostępnienie szkolenia lub informacji dotyczących serwisowania produktów i usług firmy Briggs & Stratton.

 • Przeprowadzanie wewnętrznych analiz mających na celu rozwój technologiczny i prezentacje/demonstracje.

 • Świadczenie usług w formie szkoleń i oceny techników.

Informacje dotyczące profilu, w tym nastawienie użytkowników ocenione na podstawie otwartych komentarzy pozostawionych przez nich na Stronie internetowej firmy Briggs & Stratton; wzorce zachowań dotyczące zakupów. (tylko użytkownicy Strony internetowej).

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

 • Technologie zautomatyzowane

 

 • Audyty związane z interakcjami z Konsumentami i dotyczące towarzyszących transakcji.

 • Podejmowanie wewnętrznych analiz w celu rozwoju technologicznego oraz zachowania jakości świadczonych usług.

Informacje handlowe, w tym zakupione produkty i usługi, data rejestracji produktu, daty zakupu, serwisu i instalacji.

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

 • Technologie zautomatyzowane

 • Dealerzy i dystrybutorzy produktów firmy Briggs & Stratton oraz inni partnerzy handlowi

 • Cele wymienione w punkcie „dane umożliwiające identyfikację”, za wyjątkiem celu 3 i 4.

Dane finansowe, w formie informacji o płatności przekazanych bezpośrednio dostawcy usług płatniczych firmy Briggs & Stratton.

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

 • Dealerzy i dystrybutorzy produktów firmy Briggs & Stratton oraz inni partnerzy handlowi

 • Cele 4 i 5 w punkcie „dane umożliwiające identyfikację” powyżej.

Informacje dotyczące korzystania z produktów i usług: recenzje napisane przez użytkowników, częstotliwość logowania się do konta, informacja o tym, czy użytkownik włączył funkcję połączenia z Internetem produktu firmy Briggs & Stratton, szczegółowe informacje obejmujące m.in. stan i model urządzenia, miejsce pracy, datę ważności produktu i czas pracy.

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

 • Technologie zautomatyzowane

 • Cele wymienione w punkcie „dane umożliwiające identyfikację”, za wyjątkiem celu 2 i 3.

B. W jaki sposób firma Briggs & Stratton udostępnia dane osobowe Konsumentów z Kalifornii

Kategorie danych osobowych zgromadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kategorie stron trzecich, którym firma Briggs & Stratton udostępnia te dane osobowe

 

W przypadku wszystkich kategorii: Firma Briggs & Stratton ujawnia dane osobowe urzędom państwowym, organom ochrony porządku publicznego oraz innym podmiotom w zakresie wymaganym przez prawo i gdy jest to konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Briggs & Stratton, a także jej podmiotów powiązanych, pracowników, klientów i użytkowników.

Dane umożliwiające identyfikację

 • Dystrybutor produktów/usług Firmy (w przypadku zamówień/transakcji)

 • Dealerzy produktów w celu rejestracji informacji o produktach

 • Udostępnione bezpośrednio przez Konsumenta z Kalifornii

Niepubliczne informacje na temat edukacji, w formie wyników testów; tylko dla techników korzystających z modułów szkoleniowych online i studentów uczelni technicznych / uczniów szkół technicznych.

 • Dystrybutor produktów/usług Firmy (w przypadku zamówień/transakcji)

 • Dealerzy produktów w celu rejestracji informacji o produktach

 • Osoby przeprowadzające szkolenia

Internet lub inne informacje na temat aktywności z sieci elektronicznej, odwiedzanych stron internetowych, czasu spędzonego na danej stronie internetowej, przycisków, które zostały kliknięte.

 • Usługodawcy, w tym dostawcy usług analitycznych i hostingu internetowego

Dane geolokalizacyjne w formie współrzędnych GPS podłączonego do Internetu produktu firmy Briggs & Stratton, który umożliwia śledzenie lokalizacji.

 • Usługodawcy, w tym dostawcy usług wsparcia InfoHub

Informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia techników (tylko w przypadku dealera lub dystrybutora, u którego jest zatrudniony technik i studentów uczelni technicznych / uczniów szkół technicznych).

 • Dystrybutor produktów/usług Firmy (w przypadku zamówień/transakcji)

 • Dealerzy produktów w celu rejestracji informacji o produktach

 • Osoby przeprowadzające szkolenia

Informacje dotyczące profilu

 • Usługodawcy, w tym dostawcy usług hostingu internetowego

Informacje handlowe

 • Usługodawcy, w tym dostawcy usług marketingowych i analitycznych

Informacje finansowe

 • Usługodawcy, w tym przetwarzający transakcje kartami płatniczym

Informacje na temat korzystania z produktu i usług (tylko technicy)

 • Dystrybutor produktów/usług Firmy (w przypadku zamówień/transakcji)

 • Dealerzy produktów w celu rejestracji informacji o produktach

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych:

Firma Briggs & Stratton ujawnia dane osobowe wszystkich kategorii w celach biznesowych lub handlowych. Dane są ujawniane głównie usługodawcom, np. w celu świadczenia usług klientom, udzielania wsparcia administracyjnego i technicznego oraz w zakresie wyjaśniania zasad działania produktów.

Sprzedaż danych osobowych: 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Briggs & Stratton NIE sprzedawała danych osobowych Konsumentów z Kalifornii. Ponadto firma Briggs & Stratton nie będzie sprzedawać danych osobowych Konsumentów w Kalifornii w przyszłości. 

C. Prawa do ochrony prywatności obowiązujące w Kalifornii oraz sposób ich wykonania

i. Prawa do zachowania prywatności obowiązujące w Kalifornii przysługujące użytkownikowi

 • Prawo do zasięgnięcia informacji: Konsumenci z Kalifornii mają prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie odnoszące się do nich dane osobowe firma Briggs & Stratton gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i sprzedaje. Informacje te można uzyskać na podstawie wniosku umożliwiającego weryfikację tożsamości.

 • Prawo do usunięcia danych: Konsumenci z Kalifornii mają prawo do przesłania zapytania umożliwiającego weryfikację tożsamości wniosku o usunięcie ich danych osobowych, które firma Briggs & Stratton zgromadziła lub przechowuje.

 • Prawo do cofnięcia zgody na sprzedaż danych: Konsumenci z Kalifornii mają prawo do cofnięcia zgody na sprzedaż ich danych osobowych. Konsumenci z Kalifornii poniżej 16. roku życia muszą wyrazić zgodę na sprzedaż ich danych osobowych lub musi to zrobić w ich imieniu rodzic lub opiekun. Jak wskazano powyżej firma Briggs & Stratton nie sprzedała danych osobowych Konsumentów z Kalifornii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

ii. Sposób korzystania z praw

Firma Briggs & Stratton odpowie na żądania zgodnie z prawem właściwym, jeśli będzie mogła zweryfikować tożsamość osoby składającej taki wniosek. Konsumenci z Kalifornii mają do dyspozycji następujące sposoby korzystania ze swoich praw do uzyskania informacji i usunięcia danych:

 • Formularz internetowy dostępny tutaj.

 • Bezpłatny numer telefonu 1-888-914-9661 (po nawiązaniu połączenia należy wprowadzić kod PIN 599 157).

iii. Sposób weryfikacji wniosków przez firmę Briggs & Stratton:

Procesy, jakie firma Briggs & Stratton stosuje w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, gdy składa on wniosek o udzielnie informacji lub usunięcie danych, zostały opisane poniżej. Proces, jaki zostanie zastosowany, zależy od sposobu złożenia wniosku oraz przyczyny jego złożenia.

1. Wnioski składane za pośrednictwem chronionego hasłem konta:  

Jeśli użytkownik utworzył chronione hasłem konto na Stronie internetowej firmy Briggs & Stratton przed dniem złożenia wniosku, firma Briggs & Stratton założy, że przesłanie wniosku za pośrednictwem takiego konta jest wystarczającą metodą weryfikacji tożsamości. Przed ujawnieniem użytkownikowi jego danych osobowych — w związku z wnioskiem o udzielenie informacji lub usunięcie danych osobowych — będziemy wymagać ponownego uwierzytelnienia tożsamości. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych logowania do jego konta. Nie należy udostępniać danych logowania do konta osobom trzecim. W razie podejrzenia działania wskazującego na próbę oszustwa lub działania w złej intencji nie odpowiemy na wniosek o udzielenie informacji lub usunięcie danych, dopóki na podstawie dalszych procedur weryfikacji nie potwierdzimy, że osobą składającą wniosek jest użytkownik.

2. Wnioski przesyłane drogą inną niż za pośrednictwem konta chronionego hasłem:  

Jeśli użytkownik prześle wniosek inną drogą niż za pośrednictwem chronionego hasłem konta, które założył przed datą złożenia wniosku, proces weryfikacji, który zostanie zastosowany, będzie zależał od rodzaju wniosku zgodnie z poniższymi ustaleniami:

 1. Wnioski o informacje na temat kategorii danych osobowych: Firma Briggs & Stratton dopasuje co najmniej dwie informacje, które użytkownik poda we wniosku o udzielenie informacji lub w odpowiedzi na prośbę o dodatkowe dane do weryfikacji tożsamości, do danych użytkownika, które są już zapisane w bazie Firmy i które Firma uznała za wiarygodną metodę weryfikacji tożsamości. Przykładami takich danych są numer telefonu użytkownika, kod pocztowy użytkownika lub informacje o produktach i usługach firmy Briggs & Stratton, które użytkownik nabył.

 2. Wnioski o udzielenie informacji na temat konkretnych danych osobowych: Firma Briggs & Stratton dopasuje co najmniej trzy informacje, które użytkownik poda we wniosku o udzielenie informacji lub w odpowiedzi na prośbę o dodatkowe dane do weryfikacji tożsamości, do danych użytkownika, które są już zapisane w bazie Firmy i które Firma uznała za wiarygodną metodę weryfikacji tożsamości. Ponadto użytkownik zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia — pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest Konsumentem z Kalifornii, którego danych dotyczy przesyłany przez niego wniosek. 

 3. Wnioski o usunięcie danych osobowych:  Zastosowany proces weryfikacji tożsamości użytkownika będzie zależał od stopnia wrażliwości (określonego przez firmę Briggs & Stratton) danych osobowych, o których usunięcie prosi. W przypadku danych o niższym stopniu wrażliwości firma Briggs & Stratton będzie wymagała dopasowania dwóch informacji zgodnie z procesem opisanym w powyższym punkcie 1. W przypadku danych o wyższym stopniu wrażliwości firma Briggs & Stratton będzie wymagała dopasowania dwóch informacji oraz podpisania oświadczenia zgodnie z procesem opisanym w powyższym punkcie 2.

W celu weryfikacji tożsamości osób składających wnioski firma Briggs & Stratton wdrożyła następujące dodatkowe procedury:

 1. Jeśli firma Briggs & Stratton nie może zweryfikować tożsamości użytkownika w oparciu o powyżej opisane procesy, może poprosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji do weryfikacji tożsamości. W takim przypadku firma Briggs & Stratton niezwłocznie usunie te dodatkowe informacje po zakończeniu procesu weryfikacji. Firma Briggs & Stratton nie będzie korzystać z tych informacji o celów innych niż weryfikacja tożsamości.

 2. Jeśli firma Briggs & Stratton nie będzie mogła zweryfikować tożsamości użytkownika w wystarczającym stopniu w odpowiedzi na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki poinformuje użytkownika o tym oraz wyjaśni, dlaczego weryfikacja jego tożsamości nie była możliwa.

iv. Upoważnieni przedstawiciele

Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który wykona jego prawo do uzyskania informacji na temat danych lub do ich usunięcia, wysyłając uzupełniony formularz „Wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela”. Formularz ten można uzyskać, pisząc na adres privacy@basco.com.

Jeśli upoważniony przedstawiciel prześle w imieniu użytkownika wniosek o uzyskanie informacji lub usunięcie danych, upoważniony przedstawiciel musi przesłać wraz z wnioskiem (a) pełnomocnictwo ważne na mocy prawa obowiązującego w stanie Kalifornia lub (b) dokument podpisany przez użytkownika, który upoważnia przedstawiciela do przesłania wniosku w imieniu użytkownika. Ponadto firma Briggs & Stratton może poprosić użytkownika o przejście odpowiedniego procesu opisanego powyżej w celu weryfikacji tożsamości.

v. Polityka firmy Briggs & Stratton w zakresie niedyskryminacji 

Konsumenci z Kalifornii mają prawo do nie podlegania dyskryminacji przez firmę Briggs & Stratton w odwecie za skorzystanie ze swoich praw do ochrony prywatności na mocy Kalifornijskiej Ustawy o Ochronie Prywatności Konsumentów, a firma Briggs & Stratton nie będzie dyskryminować użytkowników na tej podstawie. Firma Briggs & Stratton może jednak naliczyć inną cenę lub stawkę Konsumentowi z Kalifornii lub zapewnić inną jakość towarów lub usług, jeśli różnica ta jest w uzasadniony sposób związana z wartością zapewnioną Konsumentowi z Kalifornii. W takim wypadku firma Briggs & Stratton powiadomi Konsumentów o tym fakcie w sposób wymagany przez prawo.

vi. Prawo do uzyskania informacji na temat ujawniania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego:  

Mieszkańcy Kalifornii, korzystający z niniejszej Witryny, mogą poprosić o pewne informacje dotyczące ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym w związku z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie marketingu bezpośredniego. Taki wniosek można przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres:

    Briggs & Stratton, LLC Headquarters
    P.O. Box 702
    Milwaukee, WI, 53201

Opcja „Śledzenie” w przeglądarce

Strona internetowa gromadzi dane umożliwiające identyfikację osób, dotyczące działań podejmowanych przez użytkownika w miarę upływu czasu w Internecie oraz na zewnętrznych stronach internetowych lub w ramach usług elektronicznych. Strona internetowa nie zezwala stronom trzecim na gromadzenie danych dotyczących aktywności online użytkownika w odniesieniu do czasu oraz na różnych stronach. 

Obsługujemy opcję Nie śledź mnie (Do Not Track, DNT) dostępną w ramach przeglądarek. DNT jest preferencją, który można ustawić w przeglądarce, informując w ten sposób odwiedzane witryny internetowe, w tym niniejszą Witrynę, że osoba, która je odwiedza, nie chce wchodzić na witryny zbierające informacje, które umożliwiają identyfikację osób.

W przypadku lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny są pobierane na serwer prowadzony przez Briggs & Stratton. Spółka Briggs & Stratton ma siedzibę pod adresem 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 w Stanach Zjednoczonych. Briggs & Stratton może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów opisanych w sekcji powyżej zatytułowanej „Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane osobowe” i ujawniać je stronom trzecim zgodnie z opisem w sekcji powyżej zatytułowanej „Jak udostępniamy gromadzone przez nas informacje”.

Briggs & Stratton zastosuje się do wniosków o skorzystanie z indywidualnych praw do danych zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz skontaktować się z nami, aby poprosić o skorzystanie z prawa związanego z danymi osobowymi.

W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Osoby fizyczne z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii („Osoby fizyczne z UE”) nie są zobowiązane ustawowo lub umownie do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych na Stronie internetowej. Firma Briggs & Stratton nie będzie wykorzystywać danych osobowych Osób fizycznych z UE przekazanych za pośrednictwem Strony internetowej do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w sposób, który wiąże się ze skutkami prawnymi lub w podobny i znaczący sposób wpływa na Osobę fizyczną z UE.

Firma Briggs & Stratton przesyła, za zgodą użytkownika, dane osobowe Osób fizycznych z UE zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej do Stanów Zjednoczonych. 

Przed 16 lipca 2020 r. firma Briggs & Stratton opierała ponadto swoje działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA.  Z dniem 16 lipca 2020 r. Tarcza Prywatności UE–USA została unieważniona na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II. 8 września 2020 r. szwajcarski federalny komisarz ds. ochrony danych osobowych ogłosił, że Tarcza Prywatności Szwajcaria–USA nie zapewnia już odpowiedniej ochrony w przypadku przekazywania danych osobowych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Firma Briggs & Stratton będzie nadal stosować się do Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA, jak zostało to ustalone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii firmie Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych przed 16 lipca 2020 r. oraz przed 8 września 2020 r. w odniesieniu do danych przekazywanych ze Szwajcarii. W przypadku przekazywania danych osobowych po 16 lipca 2020 r. z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii oraz po 8 sierpnia 2020 r. ze Szwajcarii firmie Briggs & Stratton w Stanach Zjednoczonych firma Briggs & Stratton będzie stosowała (a) mechanizm przekazywania danych uznany za odpowiedni przez właściwy organ ochrony danych lub (b) odpowiedni wyjątek od ogólnego zakazu przekazywania danych poza granice na mocy właściwego prawa w zakresie ochrony danych, jak na przykład zgoda osoby, której dane dotyczą.

Firma Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą oraz zgodnie z prawem. Ponadto firma Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy sprzedaży lub umowy na usługę, na przykład podczas przetwarzania zamówień i płatności oraz aby poczynić kroki, na życzenie użytkownika, przed zawarciem umowy z użytkownikiem, na przykład podając wycenę produktów i usług. Firma Briggs & Stratton przetwarza dane osobowe użytkownika w uzasadnionym interesie Firmy, w tym w następujących przypadkach:

 • Wewnętrzna administracja strony internetowej i związane z nią funkcje
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym
 • Zgłaszanie podejrzeń o popełnieniu przestępstwa
 • Zapewnianie zgodności z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Briggs & Stratton, użytkowników lub innych osób.

Należy pamiętać, że firma Briggs & Stratton nie sprzedaje produktów ani usług za pośrednictwem Strony internetowej osobom fizycznym znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. W związku z tym Strona internetowa nie gromadzi zamówień, numerów kart kredytowych i innych informacji dotyczących płatności od Osób fizycznych z UE.

Osoby fizyczne z UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz do żądania od firmy Briggs & Stratton aktualizacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych ze Strony internetowej zgodnie z prawem właściwym. Osoby fizyczne z UE mają również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych przez Briggs & Stratton lub je ograniczyć.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w uzasadnionym interesie:

Osoby fizyczne z UE mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Briggs & Stratton lub w celu realizacji uzasadnionych interesów.

Osoby fizyczne w UE mają również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, prawo do przenoszenia danych pozwala Osobom fizycznym z UE na uzyskanie od firmy Briggs & Stratton cyfrowej kopii danych osobowych lub zwrócenie się do firmy Briggs & Stratton o przesłanie osobie trzeciej cyfrowej kopii danych osobowych, które przekazały za pośrednictwem Strony internetowej. Prawo osób fizycznych z UE do dostępu do swoich danych osobowych obejmuje prawo do otrzymania kopii całości lub części swoich danych osobowych będących w posiadaniu Briggs & Stratton, o ile przekazanie przez Briggs & Stratton tych danych osobowych nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Osoby fizyczne z UE mogą skorzystać z tych praw, kontaktując się z firmą Briggs & Stratton. Firma  Briggs & Stratton odpowie na taki wniosek zgodnie z właściwym prawem w zakresie ochrony danych. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Osoby fizyczne z UE mogą w każdej chwili wykorzystać powyższe dane kontaktowe w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli Briggs & Stratton wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych. Wszelkie wycofania będą miały zastosowanie wyłącznie ze skutkiem od momentu skorzystania z prawa do wycofania, a Briggs & Stratton będzie nadal zachowywał informacje, które osoby z UE przekazały przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

W przypadku Australii i Nowej Zelandii należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi tych regionów poniżej.

Ujawnianie danych osobowych za granicę

Spółka Briggs & Stratton przesyła dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny do Stanów Zjednoczonych.  Firma Briggs & Stratton może być uznana za sprzedawcę w transakcjach handlowych w niektórych jurysdykcjach oraz na mocy określonego prawa właściwego.  

Firma Briggs & Stratton podejmie komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że żaden odbiorca poza Australią nie naruszy australijskich zasad ochrony prywatności (innych niż australijska zasada ochrony prywatności nr 1), zawartych w ustawie o ochronie prywatności z 1988 roku, lub zasad zawartych w nowozelandzkiej Ustawie o Ochronie Prywatności z 1993 r., w odniesieniu do danych osobowych.  Zgodnie z wiedzą firmy Briggs & Stratton gromadzenie danych osobowych opisane w niniejszej Polityce ochrony prywatności jest dopuszczone przez prawo właściwe. Użytkownik nie ma obowiązku podawania firmie Briggs & Stratton swoich danych osobowych, ale gdy odmówi ich przekazania, w niektórych okolicznościach firma Briggs & Stratton może nie być w stanie udostępnić określonych produktów użytkownikowi lub świadczyć usług na jego rzecz.  Na przykład niektóre aplikacje, konta, usługi i produkty nie są dostępne dla osób fizycznych, które nie podały określonych danych osobowych.

Marketing bezpośredni

Użytkownik może poprosić o nieotrzymywanie bezpośrednich informacji marketingowych od Briggs & Stratton. Można to zrobić, kontaktując się z firmą Briggs & Stratton.

Prawa użytkownika i zgłaszanie zażaleń

Użytkownik może uzyskać informacje o tym, czy firma Briggs & Stratton przechowuje jego dane osobowe, a ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do takich danych zgodnie z prawem właściwym Australii i Nowej Zelandii. Nie będziemy pobierać od użytkowników opłat za prośbę o dostęp, ale możemy odzyskać od użytkowników uzasadnione koszty związane z zapewnieniem dostępu do tych informacji.

Firma Briggs & Stratton podejmuje próby sprawdzenia, czy dane osobowe użytkownika będące w jej posiadaniu są dokładne, kompletne, aktualne, potrzebne i nie wprowadzają w błąd. Ponadto Firma podejmuje w uzasadnionym zakresie starania, aby dokonać takiej weryfikacji przed wykorzystaniem danych osobowych.  Jeżeli użytkownik uważa, że dane osobowe przechowywane przez Briggs & Stratton nie są dokładne, kompletne lub aktualne albo wprowadzają w błąd, może poprosić o ich skorygowanie.

Jeśli jest jakiś powód, dla którego nie możemy udostępnić lub poprawić danych, podamy powody odmowy.  Jeśli firma Briggs & Stratton nie sprostuje lub nie może sprostować danych, które użytkownik uzna za nieprawidłowe, Firma podejmie wysiłek w uzasadnionym zakresie, aby dołączyć do tych danych informację o podjętej próbie ich skorygowania.

Firma Briggs & Stratton dołoży uzasadnionych starań, aby nie przechowywać danych osobowych osób mieszkających w Australii i Nowej Zelandii dłużej, niż jest to konieczne w celu, dla jakiego mogą być wykorzystywane zgodnie z prawem.

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą naruszenia prywatności przez firmę Briggs & Stratton, może ją przesłać Firmie, kontaktując się z Firmą lub korzystając z adresu lub danych kontaktowych Firmy podanych poniżej. Proszę wyraźnie opisać swoje zastrzeżenia i dołączyć preferowane dane kontaktowe. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, może skontaktować się z urzędem regulacyjnym, np. z Australian Information Commissioner. Na dzień sporządzenia niniejszej Polityki prywatności dane kontaktowe są następujące:

Biuro australijskiego komisarza ds. danych osobowych:

    Poczta: GPO Box 5218
              Sydney NSW 2001

    Telefon: 1300 363 992

    Adres e-mail: enquiries@oaic.gov.au

    Strona internetowa: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

W Nowej Zelandii z komisarzem ds. ochrony danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

    Poczta: PO Box 10 094    
              The Terrace
              Wellington 6143

    Telefon: 0800 803 909

    Nr faksu: (04) 474 7595

    Adres e-mail: enquiries@privacy.org.nz

    Strona internetowa: https://www.privacy.org.nz/

8. Pytania i aktualizacje

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą Polityką prywatności. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton, LLC
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

Aktualizacje Polityki ochrony prywatności

W przypadku wprowadzenia zmian do naszej Polityki prywatności opublikujemy je na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki prywatności. W przypadku znaczącej zmiany niniejszej Polityki prywatności, która wpłynie na sposób, w jaki będziemy użytkować i ujawniać Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując wyraźne powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem i określając datę wejścia tych zmian w życie.