Zasady dotyczące wykorzystania plików cookie

Ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.


Nasza witryna korzysta z wielu różnych plików cookie. Niniejsze zasady wyjaśniają następujące kwestie:

 • Co to są pliki cookie?
 • Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego
 • Prawo użytkownika do wyłączenia obsługi plików cookie

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki pobierane na urządzenie użytkownika, kiedy odwiedza on witrynę internetową. Plik cookie następnie przesyła informacje do tej witryny przy każdej kolejnej wizycie oraz do innych witryn, które rozpoznają ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org i ww.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, np. pozwalają skutecznie poruszać się między stronami, zapamiętują preferencje użytkownika i ogólnie poprawiają komfort użytkownika.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego

W naszej witrynie wykorzystujemy cztery rodzaje plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie
  Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej lub świadczenia usług, których zażądał użytkownik. Niektóre przykłady funkcji wykonywanych przez niezbędne pliki cookie to np. zapamiętywanie poprzednich działań (np. wprowadzonego tekstu) przy powrocie na stronę w czasie tej samej sesji.
 2. Analityczne pliki cookie
  Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, na przykład, które strony odwiedzają oni najczęściej i czy generują one komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie gromadzą informacji identyfikujących gościa. Wszystkie informacje gromadzone przez analityczne pliki cookie są agregowane, a tym samym anonimowe. Te pliki cookie są wykorzystywane jedynie do usprawnienia działania witryny.
 3. Funkcjonalne pliki cookie
  Te pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkowników i zapewniać rozszerzone, spersonalizowane funkcje. Na przykład w naszej witrynie te pliki cookie zapamiętują preferencje językowe użytkowników.
 4. Kierowane / reklamowe pliki cookie
  Kierowane / reklamowe pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi reklam dla niego istotnych. Wykorzystujemy np. pliki cookie, które zapamiętują, co użytkownik przeglądał na naszej Witrynie, aby przesłać mu odpowiednie reklamy produktów, jakie mogą go zainteresować. Wykorzystujemy również pliki cookie, które informują nas, czy użytkownik widział reklamę i wszedł w interakcję z nią, np. klikając ją.

Pliki cookie można również sklasyfikować według czasu pozostawania na urządzeniu użytkownika. Pod względem czasu pozostawania na urządzeniu wyróżniamy dwie rozległe kategorie:

 • Trwałe pliki cookie
  Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu ich automatycznego lub ręcznego usunięcia.
 • Sesyjne pliki cookie
  Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, kiedy zostają automatycznie usunięte.

Używamy zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie.

Proszę pamiętać, ze wszystkie nasze pliki cookie są plikami cookie pierwszej kategorii, co oznacza, że sami umieszczamy je na urządzeniu. Nie są one umieszczane przez osoby trzecie.

Gromadzone informacje:

Nasze pliki cookie gromadzą kilka rodzajów informacji, w tym informacje na temat używania naszej witryny przez użytkowników, wszelkie dane adresowe wprowadzone przez użytkownika na naszej witrynie w celu zlokalizowania dealera spółki Briggs & Stratton oraz adres IP użytkownika. Adres IP to numer przypisany do urządzenia użytkownika, jak np. laptopa czy telefonu komórkowego, w chwili, gdy urządzenie łączy się z Internetem. Urządzenie użytkownika może mieć stały adres IP, co oznacza, że ma ono zawsze taki sam adres IP. Może mieć ono również dynamiczny adres IP, co oznacza, że adres IP zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.

Miejsce przetwarzania danych:

Dane zebrane przez nasze pliki cookie są przetwarzane na serwerach mieszczących się w Stanach Zjednoczonych.

Udostępnianie danych:

Używamy plików cookie dostarczonych przez firmę Adobe Site Catalyst, zewnętrznego dostawcę usług, aby lepiej poznać użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Te pliki cookie gromadzą dane powiązane z adresem IP użytkownika. Informacje gromadzone przez te pliki cookie obejmują między innymi ilość czasu spędzanego przez użytkownika na witrynie, strony odwiedzane przez użytkownika oraz witryny, jakie użytkownik odwiedza przed i po odwiedzeniu naszej witryny. Firma Adobe Site Catalyst wykorzystuje te informacje do opracowywania dla nas raportów na temat ruchu i interakcji na naszej witrynie. Wykorzystujemy te informacje do zapewnienia lepszego komfortu korzystania z witryny i narzędzi w przyszłości. Więcej informacji na temat firmy Adobe Site Catalyst można znaleźć na jej witrynie.

Poza programem Adobe Site Catalyst nie udostępniamy nikomu innemu informacji gromadzonych przez nasze pliki cookie.

Prawo użytkownika do wyłączenia obsługi plików cookie

Wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki:

Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie przy użyciu ustawień przeglądarki. W zakładce Help (Pomoc) na pasku menu większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat tego, jak zapobiec zapisywaniu nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak ustawić w przeglądarce powiadomienie o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z ustawień przeglądarki w celu wyłączenia obsługi plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki może oznaczać, że preferencje użytkownika ustawione na niniejszej witrynie zostaną utracone i witryna może nie działać tak samo dobrze. Ponadto wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki może też spowodować, że przeglądarka nie zezwoli na zapisywanie plików cookie ze wszystkich witryn internetowych, a nie tylko z niniejszej witryny.

Masz pytania?

Zrobimy, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszych Zasad wykorzystania plików cookie. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Strona internetowa: http://www.briggsandstratton.com/eu/pl_pl/support/contact.html/

Adres pocztowy: Briggs & Stratton Corporate Headquarters
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

AKTUALIZACJE ZASAD WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE

Jeśli zmienimy nasze Zasady wykorzystywania plików cookie, zamieścimy te zmiany na niniejszej stronie oraz zaktualizujemy powyższą datę zmiany Zasad wykorzystywania plików cookie. W razie wprowadzenia do niniejszych Zasad wykorzystywania plików cookie istotnych zmian, które wpływają na sposób wykorzystywania lub ujawniania przez nas danych osobowych użytkowników, zamieścimy w widocznym miejscu zawiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem z podaniem daty wejścia w życie zmian.

Firmwide:150368975.3 052740.1000
SZKIC 1.05.2018 r.

Zasady dotyczące wykorzystania plików cookie

Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2020 r.


W naszej witrynie internetowej używanych jest kilka różnych rodzajów plików cookie. W niniejszej polityce wyjaśniono następujące kwestie:

 • Czym są pliki cookie?
 • Pliki cookie, z których korzystamy i powody, dla których ich używamy
 • Prawo do sprzeciwu wobec stosowania plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki pobierane na urządzenia podczas wizyty w witrynie internetowej. Plik cookie następnie przesyła informacje do tej witryny przy każdej kolejnej wizycie oraz do innych witryn, które rozpoznają ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie służą do wielu różnych zadań, takich jak umożliwianie skutecznego przechodzenia między stronami, zapamiętywanie określonych preferencji i ogólne poprawianie funkcjonalności.

Pliki cookie, z których korzystamy i powody, dla których ich używamy

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy cztery rodzaje plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie
  Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny lub świadczenia usług żądanych przez poszczególnych użytkowników. Przykładowymi podstawowymi plikami cookie, które umożliwiają udostępnianie pewnych funkcji, są pliki cookie zapamiętujące wcześniej wykonywane działania (np. wpisany tekst) w przypadku powrotu na stronę podczas tej samej sesji.
 2. Analityczne pliki cookie
  Zadaniem tych plików cookie jest gromadzenie informacji na temat sposobów korzystania z witryny internetowej przez odwiedzające ją osoby, np. jakie strony najczęściej odwiedzają oraz czy na tych stronach wyświetlają im się komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie gromadzą informacji identyfikujących gościa. Wszystkie informacje gromadzone przez analityczne pliki cookie są agregowane, a tym samym anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie do poprawy sposobu działania witryny internetowej.
 3. Funkcjonalne pliki cookie
  Dzięki tym plikom witryna internetowa jest w stanie zapamiętywać opcje wybierane przez użytkowników i zapewniać ulepszone i spersonalizowane funkcje. Przykładowo pliki te umożliwiają zapamiętywanie preferencji językowych określanych przez użytkowników w naszej witrynie internetowej.
 4. Kierowane / reklamowe pliki cookie
  Pliki tego rodzaju służą do dostarczania reklam o treści odpowiedniej dla danego użytkownika. Wykorzystujemy np. pliki cookie, które zapamiętują, co użytkownik przeglądał na naszej Witrynie, aby przesłać mu odpowiednie reklamy produktów, jakie mogą go zainteresować. Używamy również plików cookie, które informują nas, czy użytkownik widział reklamę i czy wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając ją.

Pliki cookie mogą być także klasyfikowane według czasu pozostawania na urządzeniu. Występują dwie szerokie kategorie określające pliki cookie pod względem ich trwałości:

 • Trwałe pliki cookie
  Pliki te pozostają na urządzeniu do momentu ich ręcznego lub automatycznego usunięcia.
 • Sesyjne pliki cookie
  Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, kiedy zostają automatycznie usunięte.

Używamy zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie.

Prosimy pamiętać, że wszystkie pliki cookie, z których korzystamy, są plikami wewnętrznymi, co oznacza, że umieszczamy je samodzielnie. Nie są one umieszczane przez osoby trzecie.

Gromadzone informacje:

Pliki cookie, z których korzystamy, służą do zbierania kilku typów informacji, w tym informacji dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej, informacji adresowych, które możesz podać w witrynie w celu znalezienia dealera produktów firmy Briggs & Stratton oraz Twojego adresu IP. Adres IP to numer przypisany do urządzenia użytkownika, jak np. laptopa czy telefonu komórkowego, w chwili, gdy urządzenie łączy się z Internetem. Urządzenie użytkownika może mieć stały adres IP, co oznacza, że ma ono zawsze taki sam adres IP. Adres IP może być również dynamiczny, czyli zmieniać się za każdym razem, gdy urządzenie będzie łączyło się z Internetem.

Miejsce przetwarzania danych:

Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie, z których korzystamy, są przetwarzane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Udostępnianie danych:

Korzystamy z plików cookie dostarczanych przez firmę Adobe Analytics, zewnętrznego dostawcę usług, aby ułatwić sobie zrozumienie specyfiki osób odwiedzających naszą Stronę internetową. Te pliki cookie gromadzą dane powiązane z adresem IP użytkownika. Informacje gromadzone przez te pliki cookie obejmują między innymi ilość czasu spędzanego przez użytkownika na witrynie, strony odwiedzane przez użytkownika oraz witryny, jakie użytkownik odwiedza przed i po odwiedzeniu naszej witryny. Firma Adobe Analytics wykorzystuje te informacje do opracowywania dla nas raportów na temat ruchu i interakcji na naszej Stronie internetowej. Wykorzystujemy te informacje do zapewnienia lepszego komfortu korzystania z witryny i narzędzi w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji o firmie Adobe Analytics, należy odwiedzić jej stronę internetową.

Oprócz programu realizowanego przez firmę Adobe Analytics nie udostępniamy informacji, które pozyskujemy za pomocą plików cookie, nikomu innemu.

Prawo do sprzeciwu wobec stosowania plików cookie

Wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki:

Możliwe jest także odrzucanie plików cookie poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki. W zakładce Help (Pomoc) na pasku menu większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat tego, jak zapobiec zapisywaniu nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak ustawić w przeglądarce powiadomienie o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Należy pamiętać, że włączenie w ustawieniach przeglądarki funkcji odrzucania plików cookie może spowodować utratę preferencji, które określisz w niniejszej witrynie internetowej oraz uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie tej witryny. Oprócz tego, włączenie w ustawieniach przeglądarki funkcji odrzucania plików cookie może także spowodować, że przeglądarka będzie odrzucała pliki cookie ze wszystkich witryn internetowych, a nie tylko z tej witryny.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Telefon:
Company Headquarters: 1-414-259-5333

Adres pocztowy:
Briggs & Stratton, LLC
P.O. Box 702
Milwaukee, WI 53201

AKTUALIZACJE ZASAD WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE

W przypadku wprowadzenia zmian do naszej Polityki dotyczącej plików cookie opublikujemy je na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę modyfikacji Polityki dotyczącej plików cookie. W przypadku znaczącej zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, która wpłynie na sposób, w jaki będziemy użytkować i ujawniać Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię, publikując wyraźne powiadomienie o takich zmianach przed ich wprowadzeniem i określając datę wejścia tych zmian w życie.