Underhåll och reparationer av ventiler i små motorerVentilerna styr bränsleblandningens flöde in i förbränningskammaren och avgasflödet som lämnar motorn. Defekta eller smutsiga ventiler kan fastna och bilda gropar, sprickor eller skåror som gör att motorn förlorar effekt och bränsleeffektivitet.

Oavsett om du har problem med din motor-eller vill gå igenom ditt rutinmässiga ventilunderhåll, se till att du har vår steg-för-steg guide om hur du kontrollerar din motors ventiler. Från att ta bort ventilen till rengöring för kontroll, hitta information för ventilunderhåll för dina Briggs & Stratton motorer.
 

VARNING!: Läs alltid motorns och/eller utrustningens handbokinnan du startar, använder eller servar motorn eller maskinen för att undvika personskador eller skada på egendom. Vänd dig till en auktoriserad återförsäljare eller Briggs & Stratton med frågor om procedurer eller andra frågor. Hitta alla säkerhetsvarningar för motorn.

 

Om du letar efter en viss lösning eller ger dig in på en ventilreparation, se avsnitt nedan med instruktioner steg-för-steg.

Hur man tar bort och kontrollerar ventilerna på små motorer
Hur kontrollerar eller reparerar jag motorns ventiler?
Underhåll av ventiler: Slipning eller läppning av ventilerna
Återmontera ventiler
Justering av ventillyftarnas spel & Toppventiler

Innan du kan serva eller reparera ventilerna, måste du ta bort de motordelar som är i vägen för motorventilen.

Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton

Hur man tar bort motorventiler för kontroll

För att på bästa sätt kunna kontrollera dina motorventiler för underhåll eller reparation, måste du ta bort dem från motorn. Hitta rätt typ av motorventilhållare och följ vår steg-för-steg-guide nedan

Hur man når ventilkammarens

ANM.: Bär alltid skyddsglasögon vid borttagande och installation av ventiler.

 • Steg 1: Ta bort tändstiftet och säkra tändstiftskabeln på avstånd från tändstiftet.
 • Steg 2: Ta bort ljuddämparen, vevhusventilationen och alla andra delar som blockerar tillgång till ventilkammaren.
Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton
Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton
 • Steg 3: Ta bort topplocksbultarna och andra bultar från motordelarna för att nå ventilkammaren. Märk bultarna om det är nödvändigt för att säkerställa korrekt montering senare, då de kan ha olika längder.
Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton

Ta bort ventiler: Fordonstyp eller stifthållare

 • Steg 1: Ta bort tändstiftet och säkra tändstiftskabeln på avstånd från tändstiftet.
 • Steg 2: Efter att tagit bort tändstiftet och säkrat tändstiftskabelns bort från tändstiftet, justera ventilfjäderspännarens (artikelnummer 19063) käftar tills de vidrör toppen och botten av ventilkammaren

 

Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton
 • Steg 3: Tryck in verktyget tills den övre käften glider över fjäderns övre ände. Tryck ihop fjädern genom att dra åt käftarna
Underhåll och reparation av ventiler i små motorer från Briggs & Stratton

Steg 4: Ta bort hållarna och lyft ut ventiler, spännare och fjädrar.

Ta bort ventiler: Nyckelhålshållare

Borttagning av ventilerna från nyckelhålshållarna kräver lite tålamod. Tänk på att hållarens nyckelformade skåra underlättar att hållaren glider av ventilskaftet, även när hållaren inte syns och är skymd av ventilfjäderspännaren.

 • Steg 1: Ta bort tändstiftet och säkra tändstiftskabeln på avstånd från tändstiftet.
 • Steg 2: För på ventilfjäderspännarens övre käft över ventilkammaren och den nedre käften mellan fjädern och hållaren. Om motorns utformning hindrar att den övre käften passas in över ventilkammaren, så för in den övre käften i kammaren över fjäderns topp, så att fjädern ligger mellan verktygets käftar
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 3: Rotera handtaget på ventilfjäderspännaren medurs för att trycka ihop fjädern. Skjut sedan av hållaren från ventilen genom att flytta den med en näbbtång så att den stora delen av nyckelhålet är direkt över spindeln. Använd tången för att ta bort hållaren från ventilkammaren.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 4: Med fjädern hoptryckt i ventilfjäderspännaren tar du bort verktyget och fjädern från kammaren. Böj sedan långsamt ventilfjäderspännaren öppen för att frigöra spänningen och ta bort fjädern

Ta bort överliggande ventiler

Konstruktionen med överliggande ventiler varierar mellan olika motormodeller. Delar och servicemoment för en cylinder med överliggande ventiler kan avvika från följande arbetssätt baserat på Briggs & Strattons Intek 6-hk encylindriga OHV. På Intek behöver ingen ventilfjäderspännare användas, vilket gör det enkelt att demontera och montera ventilerna.

 • Steg 1: Ta bort tändstiftet och säkra tändstiftskabeln på avstånd från tändstiftet.
 • Steg 2: Demontera luftrenare, bränsletank, oljefyllningsrör, fläktkåpa och snörstart, ljuddämparskydd, ljuddämpare, förgasare och alla andra delar som eventuellt blockerar åtkomsten av topplocket.
 • Steg 3: Ta bort skruvarna från ventilkåpan med en hylsnyckel eller mutterdragare.

 

Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Ta sedan bort ventilkåpan, vevhusventilationen (om sådan finns) och alla packningar.

 • Steg 4: Ta bort vipparmens bultar med en hylsnyckel eller mutterdragare. Ta sedan bort vipparmarna och styrstängerna.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 5: Ta bort ventilskaftlocken (om så utrustad). De sitter på ventilskaften.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 6: Använd tummarna för att trycka in fjäderhållaren och ventilfjädern över en av ventilerna. Ta bort hållaren med ventilfjädern hoptryckt.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Om din motor använder en nyckelhålshållare, ska du vrida upp den stora skåran i hållaren med ventilspindeln och frigöra fjädern långsamt så att skaftet slinker igenom den breda skåran. Upprepa denna metod även för den andra ventilen.

 • Steg 7: Ta bort tryckstångens styrbultar och tryckstångens styrning.
 • Steg 8: Ta bort topplocksskruvarna och ta bort topplocket genom att vicka det med händerna. Om nödvändigt, lossa topplocket genom att slå på det försiktigt med en nylonhammare. Du ska aldrig bända loss det, eftersom det kan skada topplocket.
 • Steg 9: Ta bort och kontrollera ventiler, styrningar och säten genom att följa stegen nedan. Insugs- och avgasventilerna består ofta av olika stållegeringar och kan ha olika färger.

Hur kontrollerar eller reparerar jag motorns ventiler?

Kontrollera ventilerna noga innan du försöker reparera dem. Rester på ventilerna kan hjälpa dig att identifiera ett specifikt motorproblem.

Klibbiga avlagringar på insugsventilen går hand i hand med försämrad motorprestanda, och beror ofta på gammal bensin. Hårda avlagringar på någon av ventilerna tyder på förbränd olja, vilket kan ha flera möjliga orsaker.

Följ stegen nedan för att kontrollera ventilerna och hitta de vanligaste felorsakerna.

 • Steg 1: Kontrollera ventilytan och om sätesmönstret är oregelbundet. Mönstret runt tätningsytan bör vara i höjd med ventilhuvudet och av samma tjocklek hela vägen runt. Ta bort eventuella hårda beläggningar på ventilen med stålborste och lösningsmedel, blötlägg delarna i flera timmar om nödvändigt för att lossa fastnade partiklar.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 2: Kör en nagel eller ett kreditkort längs ventilskaftet när du har rengjort det. Om du känner en ojämnhet, är ventilskaftet slitet och bör ersättas. Ventilstyrningen kan också vara sliten och i behov av ett byte.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Steg 3: Mät ventilhuvudets tjocklek (ventilhuvudmarginalen) med ett skjutmått (artikelnummer 19199).

Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 Byt ut ventilen om marginalen mäter mindre än 1/64"."
 • Steg 4: Undersök ytorna på ventilytan och sätet. Ett ojämnt slitagemönster tyder på att det är dags att byta ut dem eller ombearbeta sätesytan och byta ut ventilen.
 • Steg 5: Kontrollera att båda ventilfjädrarna är raka. Byt ut en eventuellt böjd fjäder.
 • ANM.: Avgasventilens fjäder kan använda tjockare tråd än insugsventilens fjäder.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Underhåll av ventiler: Slipning eller läppning av ventilerna

Om ventilerna under kontrollen inte visar några tecken på skador eller slitage kan du serva ventiler och säten så de tätar effektivt (även känt som ”läppning av ventiler”).

Hur går läppning av ventiler till

Du kan jämna ut små repor och ojämnheter på ventilernas och sätenas tätningsytor, för att återställa god tätning av cylindern, genom läppning av ventilerna. Kontrollera resultatet av läppningen ofta under arbetet, eftersom det är lätt att ta bort både sotavlagringar och metall, vilket kan skada ventilen eller sätet.

 • Steg 1: Applicera en liten mängd ventilläppningsmassa (artikelnummer 94150) (en finslipande pasta) på ventilytan och sätt in ventilen i ventilstyrningen.

 

 • Steg 1: Applicera en liten mängd läppningspasta för ventiler 
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 2: Fukta änden på läppningsverktygets sugkopp och placera den på ventilhuvudet. Rotera ventilen fram och tillbaka mellan händerna flera gånger. Lyft verktyget, rotera det 1/4 varv och rotera ventilen igen.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 3: Rengör ytan ofta och kontrollera resultatet. Läppa eller slipa ventilen just tillräckligt för att skapa ett konsekvent och jämnt mönster runt ventilytan.
 • Steg 4: När slipningen är klar ska du rengöra ventilerna noga med lösningsmedel för att se till att ALLA rester av slipmedlet tas bort. Eventuella partiklar som blir kvar kan snabbt skada ventilerna och andra motordelar.

 

Återinstallera ventiler efter reparation och underhåll

Hur man monterar tillbaka ventiler med stift eller hållare av bilmotortyp

Anm.: Använd skyddsglasögon medan du monterar tillbaka ventiler med tanke på risken för att fjädrar lossnar och kastas.

 • Steg 1: Placera ventilfjädern i ventilfjäderspännaren och rotera verktygets handtag tills fjädern är helt komprimerad.
 • Steg 2: Infoga den komprimerade fjädern i ventilkammaren.
 • Steg 3: Pensla ventilskaftet med ventilskaftssmörjmedel
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Sänk sedan ventilskaftet via fjädern.

Underhåll och reparation av ventiler på små motorer

Håll fjädern mot toppen av kammaren och ventilen i stängt läge.

 • Steg 4: Om stift används, för in vart och ett av dem med en spetstång. Om hållare av biltyp används, placera hållarna i ventilskaftets skåra.
 • Steg 5: Sänk fjädern tills hållaren passar in runt stiftet eller hållaren av biltyp. Dra sedan ut fjäderspännaren.
 • Steg 6: Montera tillbaka vevhusventilationen och andra motordelar.

Hur man monterar tillbaka ventiler med nyckelhålshållare

Åter igen, är skyddsglasögon absolut nödvändiga. Kom ihåg: En fjäder som är spänd kan kastas ut och flyga iväg genom luften.

 • Steg 1: För ventiler med nyckelhålshållare behövs ingen ytterligare hållare. Komprimera nyckelhålshållaren och fjädern med komprimeringsverktyget, med det stora hålet vänt mot öppningen i verktyget, tills fjädern sitter fast.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 2: Pensla ventilskaftet med ventilskaftssmörjmedel.
 • Steg 3: För in den komprimerade fjädern och hållaren i ventilkammaren
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 4: Sätt i ventilskaftet genom det stora hålet i hållaren.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 5: Montera tillbaka vevhusventilationen och andra delar.

Hur man monterar tillbaka överliggande ventiler

 • Steg 1: Kontrollera att ventilskaften och styrningarna är rena och fria från grader. Bestryk sedan lätt ventilskaften med smörjmedel för ventilskaft och sätt i dem i topplocket. Var noga med att placera rätt ventil i rätt ventilstyrning.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 2: Placera ventilstångstyrningen på topplocket och dra åt monteringsbultarna med en momentnyckel. Bestryk ventilföljarnas gängor med härdande tätningsmedel och montera dem med en hylsnyckel.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Anm.: Rådfråga din auktoriserade Briggs & Stratton återförsäljare för korrekt åtdragningsmoment för monteringsskruvar och bultar.
 • Steg 3: Smörj den invändiga diametern på varje ventiltätning (om så utrustad) med motorolja och montera tätningarna på ventilskaften. Tryck dem på plats.
 • Steg 4: Installera en ventilfjäder och spärr över varje skaft.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Använd båda tummarna för att trycka samman fjädern tills ventilskaftet kommer ut genom den breda änden av nyckelhålets skåra. Kontrollera att hållaren sitter ordentligt i ventilskaftets skåra. Upprepa detta steg för den andra ventilen.
  Steg 5: Bestryk topplocksbultarnas gängor med smörjmedel för ventilstyrningar. Installera en ny topplockspackning på cylindern, sätt in bultarna i cylindern och placera topplocket på cylindern.
 • Steg 6: Dra åt topplocksbultarna i steg med hjälp av en momentnyckel. Vrid varje bult ett par varv, gå sedan vidare till nästa bult tills varje bult sitter ordentligt. Fortsätt för slutlig åtdragning i steg om ungefär en tredjedel av det slutliga åtdragningsmomentet.
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Anm.: kontrollera din bruksanvisning för slutmomentets specifikationer. Ojämn åtdragning kan leda till att topplocket deformeras.
 • Steg 7: Installera styrstängerna genom styrstångsstyrningarna och in i lyftarna.
 • Typ av styrstång beror på motor:
  Encylindrig OHV - Modellserier 260700, 261700 övre styrstång (avgas) är ihålig. Modellserier 28N700, 28Q700, 28U700, 28W700, 287707, 310700, 312700, 313700 avgas-styrstång har ett rött färgband för identifiering och består av stål.
 • Intek V-Twin OHV - Insugets styrstänger består av aluminium.
 • Vanguard V-twin (tvåcylindrig motor i v-form) - Alla modellers (utom 540000, 610000), avgasventilens styrstänger består av aluminium. Modellserier 540000 och 610000, alla styrstänger består av aluminium.
 • Steg 8: Sätt på locken på ventiländarna och torka bort allt smörjmedel. Installera sedan vipparmsenheterna medan du håller vipparmarna mot ventillocket och styrstången.
  Installera vipparmsenheter
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 8: Sätt på locken på ventiländarna och torka bort allt smörjmedel. Installera sedan vipparmsenheterna medan du håller vipparmarna mot ventillocket och styrstången.

Justering av ventillyftarnas spel & Toppventiler

Hur man justerar lyftarspel

Eftersom en liten mängd material tas bort från ventilytorna och ventilsätena vid läppningen kan ventillyftarspelet behöva justeras (utrymmet mellan tryckstången och lyftaren) efter läppning och återmontering av ventilerna. Fråga en auktoriserad Briggs & Stratton återförsäljare nära dig om korrekt lyftarspel för din motor.

Steg 1: För varje ventil som monteras i respektive ventilstyrning, vrider du vevaxeln (medurs sett från svänghjulsänden) från det övre ändläget. Båda ventilerna ska vara stängda. Vrid sedan vevaxeln förbi övre dödpunkten tills kolven är 1/4" under cylinderns topp.
Anm.: Denna procedur ska upprepas för varje cylinder på tvärställda Twin och V-Twin motorer.
Steg 2: Kontrollera spelet mellan varje ventil och motsvarande lyftare med ett bladmått
Steg 3: Om spelet är otillräckligt, ta bort ventilen och slipa eller fila ventilstångens fyrkantiga ände för att öka spelet. Kontrollera längden ofta under arbetet eftersom det är lätt att slipa för mycket.
Steg 4: När varje ventildel har rengjorts grundligt, smörj ventilstängerna och styrningarna med smörjmedel för ventilstyrningar. Se därefter till att INGET smörjmedel finns på ventilskaftens ändar eller på lyftarna.

Hur man justerar överliggande ventiler

 • Steg 1: Frigör bromsfjädern. Vrid sedan svänghjulet för att stänga båda ventilerna.
 • Steg 2: Sätt in en smal skruvmejsel i tändstiftshålet och vidrör kolven. Vrid svänghjulet medurs förbi den övre dödpunkten tills kolven har flyttats ner 1/4". Använd skruvmejseln för att mäta kolvens rörelseräckvidd.

 

Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • ANM.: Denna procedur ska utföras för varje cylinder i V-Twin motorer.
 • Steg 3: Kontrollera ventilspelet genom att placera ett bladmått mellan ventilhuvudet och vipparmen. Spelen skiljer sig åt för de två ventilerna och varierar normalt från 0,051 mm - 0,102 mm (0,002 - .004") till 0,127 mm - 0,178 mm (0,005 - 0,007").
Underhåll och reparation av ventiler på små motorer
 • Steg 4: Justera spelet, om så krävs, genom att vrida vipparmsskruven. När justeringarna väl är gjorda, dra åt vipparmsmuttern.
 • Steg 5: Installera ventilkåpan med nya packningar om det behövs och se till att kåpan sitter fast ordentligt.