Varför är det en bensinläcka vid den lilla motorns luftfilter och utluftningsrör?Bensinläckor runt luftfiltret brukar normalt tyda på ventilproblem i din motor och hur den bearbetar bensinen. Läs nedan för att lära dig vad som speciellt kan vara orsaken till att din gräsklippare och lilla motor läcker bensin genom utluftningsröret och luftfiltret.

VARNING!: Bränsle och bränsleånga är mycket brandfarligt. Hantera alltid bränsle med yttersta försiktighet. Försök aldrig starta eller använda en motor eller en maskin som har en bränsleläcka.

Läs alltidmotor- och utrustningshandbokeneller handböckerna innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

 

Möjliga orsaker till bensinläckor från luftfiltret

Problem med bränsleavstängningsventilen

Bensinläcka i små motorer från Briggs & Stratton

Bensinläckor runt gräsklipparens luftfilter kan vara tecken på att motorns ventiler inte fungerar som de ska. Om din motor har en avstängningsventil för bränslet, se till att ventilen är stängd när motorn inte används.

Kontrollera eventuella tecken på skador på ventilen som hindrar at den sluter tätt automatiskt när motorn stannar. Om den förblir öppen och fastnar, kan ventilen vara utsliten och behöva bytas ut.

Förgasarproblem på små motorer

En annan vanlig orsak till bensinläckage omkring luftfiltret är problem med förgasaren.

  • Flottörproblem: Flottören är avsedd för att upprätthålla trycket i förgasaren genom att stänga vid en viss bränslenivå, och kan fastna vilket leder till bensinläckage från förgasaren till avluftningsröret och luftfiltret
  • Skadade eller smutsiga förgasare: Om motorns förgasare är smutsig eller sprucken, kan det också leda till bränsleläckage runt luftfiltret

Det kan vara nödvändigt att rengöra eller byta ut förgasaren eller flottören, men ta reda på hur du felsöker eller servar förgasaren innan du vidtar någon åtgärd.

Kontakta en Briggs & Stratton återförsäljare nära dig för att få hjälp med motorkontroll eller bränsleläckage.