Hur man rengör en liten motors förgasareFör jämn gång är det viktigt att motorns förgasare och reglagelänkar hålls rena och väl justerade.

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Steg 1: Kontrollera luftfiltret

Se till att luften som kommer in i förgasaren är ren och fri från skräp genom att kontrollera luftfiltret. Ett igensatt luftfilter är en vanlig orsak till svart rök som släpps ut från avgaserna.

Steg 2: Kontrollera länkagen

Länkagen på förgasarspjället och chokesjället kan kärva eller fastna om de blir smutsiga. Konstant vibration och slitage kan påverka inställningen av förgasarens blandningsskruvar (om sådana finns).

Steg 3: Använd förgasarrengöraring för att ta bort avlagringar, tilltäppningar och skräp

Motorservicesats av Briggs and Stratton

Med allt gräs, kvistar och annat skräp som en liten motor utsätts för, är det heller inte förvånande omkanalerna inuti förgasaren drabbas så småningom. Avlagringar i förgasaren kan täppa till bränsle- och luftpassager, reducera effekten eller hindra att motorn startar.

Som väl är kan du åtgärda många sådana problem snabbt och enkelt, ofta utan att ens demontera förgasaren. Förgasarrengöring finns i handeln i praktiska sprayburkar för regelbunden rengöring av förgasaren både in- och utvändigt.

Liksom för förgasaren, kan många problem med motorns prestanda ha med underhållsfaktorer att göra, t.ex. gammalt bränsle, smutsigt luftfilter, förorenat eller sotigt tändstift, och försämrad olja. Ett bra sätt att undvika dessa problem är att utföra en årlig motorservice med en Briggs & Stratton servicesats för små motorer.

Mer resurser för reparation av förgasare