Varför aktiveras inte min gräsklippares startmotor?Det kan vara frustrerande när din gräsklippare eller lilla motors startmotor inte aktiveras, men det finns lösningar som du kan vidta för att förhindra och rätta till startproblem. Denna guide bör hjälpa dig att ta reda på hur du hittar och åtgärdar vanliga problem med startmotorer, såsom:

Startmotorn vevar motorn för långsamt
Motorn startar inte
Startmotorn roterar men får inte igång motorn
Startmotorn roterar men stoppar inte

Om din motor inte startar, bör själva motorn noggrant kontrolleras först för att eliminera vanliga motorproblem (som ett smutsigt, sotigt eller förorenat tändstift eller bränsleproblem) som orsaken till att den är svårstartad.

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandboken innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Det första steget för att diagnostisera problem med gräsklippares startmotordelar är att se till att motorn kan rotera på ett korrekt sätt genom att ta bort tändstiften och vrida runt vevaxeln långsamt för hand. Kontrollera också för smuts eller skräp i startmotorns kopplingsaxel och applicera lite litium-baserat fett på axeln.

Startmotor hos gräsklippare med drevproblem och reparation

Använd listan nedan för att diagnostisera problem för 12 volt startsystem. Om du testar delar med en multimeter, bör du få ett mätvärde på 12 volt.
ANM.: För att förlänga startmotorns livslängd, använd bara korta startcykler (max. fem sekunder). Vänta en minut mellan startcyklarna.

Om startmotorn vevar motorn för långsamt, har du sannolikt ett problem med...

 • Extra belastning som påverkar motorns prestanda. Om detta inte inträffar vid lättare belastning, kontakta en Briggs & Stratton serviceåterförsäljare för att lära dig hur man kan förbättra motorns prestanda.
 • Urladdat batteri, defekt elektrisk anslutning (batterikrets), för långa batterikablar, för liten kabeldiameter eller felaktig storlek på batteriet (för litet). Börja i dessa fall med att kontrollera eventuella problem med batteriet och laddningssystemet.
 • Fel oljeviskositet för förväntad temperatur. Använd Rekommenderad olja för små motorer, Vanliga frågor för att få veta hur du väljer rätt smörjmedel för din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk.
 • Smutsig eller sliten kollektor, lager, svaga magneter osv. på startmotorn.
 • Slitna borstar eller svaga borstfjädrar.

För smutsiga eller slitna delar, se Söka reservdelar för att hitta de lämpliga ersättningsdelarna. Din lokala Briggs & Stratton återförsäljare kan också hjälpa dig med att hitta och ersätta defekta delar i små motorer.

Om motorn inte kommer igång att veva, har du troligen ett problem med...

 • Urladdat/defekt batteri eller felaktiga elektriska anslutningar. Börja i dessa fall med att kontrollera eventuella problem med batteriet och laddningssystemet.
 • Defekta delar: möjligtvis säkerhetsspärr/startspärr, startmotorbrytare (öppen krets) eller solenoid.
 • Borstar som fastnar, osv

För denna typ av avancerad reparation rekommenderar vi Briggs & Stratton reparationshandbok med detaljerade instruktioner för felsökning, eller att du kontaktar en Briggs & Stratton serviceverkstad för att få hjälp.

Om startmotorn snurrar men inte vevar motorn, har du troligen ett problem med...

 • Defekt eller skadat batteri. För att åtgärda dessa problem, kontrollera batteri och laddningssystem för problem.
 • En felaktig rotation p.g.a. omkastad motorpolaritet eller omvända batterianslutningar - alla motorer roterar moturs sett från kuggdrevet. Om din motor går medurs, prova att återansluta batteriet.
 • Kuggdrevsproblem - fastnat på grund av smutsig eller skadad spårning eller skadat kugg- eller krondrev. Använd din Briggs & Stratton handbok och sprängskiss för att hitta de rätta delarna och kontrollera om det finns smuts eller skador. Rengör och/eller byt vid behov.
 • Startmotorns koppling slirar. För att åtgärda detta problem, ta isär kopplingen, rengör basen och kullager med förgasarrenare och montera ihop den igen.

Om startmotorn snurrar, men inte slutar har du sannolikt ett problem med...

 • Defekt startströmbrytare
 • Defekt solenoid

Med din motorhandbok och en digital multimeter kan du testa startströmbrytaren och/eller solenoiden och säkerställa att de fungerar korrekt. Vi rekommenderar en avancerad reparationshandbok med detaljerade instruktioner om kontroll av varje del eller att du vänder dig till en återförsäljare av Briggs & Stratton för att få hjälp.