Vad är den bästa typen av bränsle för gräsklippare och små motorer?Letar du efter bästa gräsklipparbensinen eller bränslet för din kraftutrustning för utomhusbruk? Briggs & Stratton experter delar med sig av sina tips för att välja rätt typ av bränsle och korrekta förvaringstips för att din lilla motor skall fortsätta att fungera med högsta prestanda.

Vilken bensin är bäst för små motorer eller gräsklippare?
Säkerhetstips för bränsleförvaring

  VARNING!: Bränsle och bränsleånga är mycket brandfarligt. Hantera alltid bränsle med yttersta försiktighet. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Vilken bensin är bäst för små motorer eller gräsklippare?

Bränsle för din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk måste uppfylla dessa krav:

  • Rent, friskt, blyfritt
  • Minst 87 oktan/87 AKI (91 RON). Om man arbetar på hög höjd, se nedan
  • Bensin med högst 10 % etanol (gasohol) eller högst 15 % MTBE (metyltertiärbutyleter) är godtagbar. Vissa bensinstationer säljer nu bensin med upp till 15 % etanol. Denna E15 produkt är vare sig rekommenderad eller godkänd för användning i små motorer.
  • Ett bränsle i dunk som Briggs & Strattons avancerade formel med etanolfritt bränsle kan också användas. Detta bränsle kombinerar etanol- och blyfri bensin med en bränslestabilisator för att förlänga bränslets livslängd.

Anm.: Se efter innan du fyller på! Använd inte en icke-godkänd bränsletyp (till exempel E85 etanolbensin) eller ändra din Briggs & Stratton motor för att köra på alternativa bränslen. Dessa åtgärder kan orsaka skada på små motorer och kommer att medföra att din Briggs & Stratton garanti inte gäller.

Allt bränsle är inte likadant. Om det blir problem med starten eller prestandan för din gräsklippare eller utrustning, byt bränsleleverantör eller byt märke.

Bränslerekommendationer för klimat på hög höjd

För höjder över 1 500 m (5 000 fot), är minst 85 oktan/85 AKI (89 RON) bensin godtagbart. För att uppfylla utsläppsbestämmelserna, krävs justering för hög höjd. Användning utan denna justering leder till försämrad prestanda, högre bränsleförbrukning och ökade utsläpp.

Användning av motorn på höjder under 760 m (2 500 fot) med höghöjdssatsen monterad är inte rekommenderat.

Blandning av olja och bränsle för små motorer

  • Förbränningsmotorer med 4-taktscykel: Blanda inte olja i bensinen för att köra motorn på annat än specificerat bränsle. Detta skadar motorns delar och gör garantin ogiltig.
  • Förbränningsmotorer med 2-taktscykel: Använd alltid med en högkvalitativ 2-taktsolja, t.ex. Briggs & Stratton olja för gräsklippare med blandningsförhållande 1:50.

Vet du inte vilken typ av motor du har? Se din Briggs & Stratton handbok eller kontakta din lokala serviceåterförsäljare..

Bränsleförvaringstips för små motorer

Bränsletyp för gräsklipparmotor från Briggs & Stratton

Bensin kommer att bli avslagen om du ställer undan din gräsklippare eller kraftutrustning för mer än 30 dagar. Avslaget bränsle kan orsaka skador på motorn från syra och avlagringar av klibbiga substanser som bildas i bränslesystemet eller förgasaren. Skador på förgasaren eller motorn på grund av dåligt bränsle kommer att ogiltigförklara motorgarantin. Håll motorklipparbensin färsk genom att använda Briggs & Strattons bränslestabilisator, som är speciellt utformad för små motorer.

Med bränslebehandling, behöver du inte tömma ut dyrbar bensin från din lilla motor för att ställa undan din utrustning på ett säkert sätt. Följ bara dessa steg för korrekt förvaring:

  • Steg 1: Tillsätt bränslebehandling enligt instruktioner
  • Steg 2: Kör motorn under 2 minuter för att cirkulera stabilisatorn genom bränslesystemet
  • Steg 3: Förvara gräsklippare eller utrustning på en ren, torr plats för upp till 24 månader

Om bensin i den lilla motorn inte har behandlats med en bränslestabilisator, måste den tömmas i en godkänd behållare. Kör motorn tills den stannar av brist på bränsle.

Vi rekommenderar användning av bränslestabilisator i förvaringsbehållaren för att bränslet ska förbli intakt. Det är också rekommenderat att bränsle köps i mängder som kan användas inom 30 dagar. Detta kommer att säkerställa bränslets färskhet och flyktighet anpassat till säsongen.

För ytterligare information om typ av bränsle, kontakta Briggs & Strattons motorexperter nära dig!