Ogräsbekämpning: ”Hur man...”-guidenLåt inte ogräset dominera i gräsmattan den här säsongen. Olika typer av ogräs, allt från maskrosor till kvickrot, kan enkelt förebyggas eller avlägsnas med en speciellt avsedd behandling.

I denna vägledning från Briggs & Stratton får du information om ogrästyper som du kan finna i gräsmattan och olika lösningar för bekämpning av ogräs.

En sund gräsmatta förhindrar ogräs

Ogräsbekämpning bidrar till att uderhålla en vacker gräsmatta. Tjockt, friskt gräs förhindrar ogräs från att stjäla de näringsämnen som behövs för att trivas: vatten och solljus. Dessutom:

 • Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, oavsett om du använder en åkgräsklippare eller en gågräsklippare som drivs av en Briggs & Stratton motor. Detta säkerställer en jämn klippning och kommer att förhindra problemet som kallas skalpering. Skalpering kan orsaka irreparabel skada på gräsmattan för hela säsongen och främjar tillväxt av ogräs.

 • Vattna gräsmattan tidigt på morgonen, ett par gånger i veckan med upp till 25 mm vatten. Längre, friskare gräs är mer motståndskraftigt mot ogräs.

 • Gödsla din gräsmatta för att skapa ett robust gräsrotsystem som gör det svårt för ogräs att växa och frodas. En idealisk frekvens är fyra till fem gånger per år, men beror på vilken typ av ingredienser du använder.

 • Vid förekomst av fröplantor och grästorv fläckvis, är din gräsmatta i fara för ogräs. Kunskap om gräsmattans ogräs och näringstillförsel skyddar ungt gräs från att trängas bort av ogräs.

Ogräsmedel och ogräsbekämpning

En välskött och sund gräsmatta är en bra början, men ogräsgroddar kan fortfarande dyka upp. Och ogräsmedel är ett sätt att styra ett utbrott.

 • De tre huvudsakliga ingredienserna i ogräsmedel är Mecoprop, 2  4-D, Dikamba. När de används i olika kombinationer, dödar dessa ingredienser ogräs och ger generell ogräsbekämpning.
 • De tuffaste typerna av ogräs såsom blodhirs, halvgräs och bredbladiga ogräs, kan effektivt bekämpas/förebyggas med produkter som använder quinclorac som aktiv ingrediens.

 • För att döda allt grönt, bland annat gräs, använd glyfosat, det icke-selektiva ogräsmedlet. Bäst för sprickor i trottoaren eller uppfarten.

 • Följ noga alla säkerhetsanvisningar för alla ogräsmedel som används.

Medan ogräsmedel är ett alternativ, är ett annat alternativ för ogräsbekämpning att ta bort det med en rak skruvmejsel och dra upp ogräs ur marken för hand. Även om detta kräver en viss ansträngning, ger det en effektiv kontroll och bidrar till att hindra ogräs från att sprida sig.

Typer av ogräs i gräsmattan

Bredbladiga örtogräs och gräsogräs är de två grundläggande typerna av oönskade växter som du hittar i din trädgård. Dessa kan elimineras genom att kombinera ogräsmedel och gräsmatteunderhåll i olika kombinationer. Kom Ihåg att hösten är den bästa tiden för bekämpning av bredbladiga ogräs och våren för gräsogräs.

kontrollera in olika typer av gräsmatteogräs för att identifiera vad som växer i din trädgård:


Typer av ogräs i gräsmattan 
Beskrivning  Ogräsbekämpning 
Årlig ängsgröe 
 • Gul/ljusgrön färg
 • Båtformade blad
 • Växer i klungor 
Du kan välja att hantera årlig ängsgröe snarare än att försöka utrota det. Eftersom den tydligaste skillnaden mot gräset är den gulaktiga färgen, kan regelbunden gödsling av gräsmattan bidra till att maskera förekomsten. Alla döda fläckar i gräsmattan måste besås snabbt för att förhindra att årlig ängsröe kommer tillbaka.
Virginia button (diodia virginiana) 
 • Lågväxande
 • Flerårigt ogräs
 • Långa, spetsiga blad på var sida av stammen och andra blad 
Om någon del av stjälken blir kvar under jord efter uppdragning för hand eller behandling med ogräsmedel, kan den producera en ny planta. För bekämpning av virginia button med ogräsmedel krävs oftast mer än en behandling under en säsong. 
Fingerhirs 
 • Ljusgrön
 • Under den varma årstiden
 • Flerårigt ogräs 
Applicera ogräsmedel på våren innan jordtemperaturen ökat till den mest lämpliga för tillväxt. Om fingerhirs redan har börjat att växa, krävs en annan typ av ogräsmedel, avsett för mogna växter.
Kvickrot  
 • Mörkgrön
 • Groddar i gräset 
Kvickrot växer och trivs i svalare klimat och frodas i undergödslade gräsmattor. Den kan snabbt sprida sig från närliggande trädgårdar men kommer ofta via leveranser från plantskolan eller med förorenad gödsel och matjord. Det finns inga ogräsmedel avsedda för kvickrot. Om du ser det, ta bort det direkt eller punktspraya med ogräsmedlet glyfosat (som dödar allt grönt). 
Fläcktörel 
 • Bredbladiga ogräs
 • Sprider sig snabbt i täta gräsmattor
 • Röda fläckar på bladen 

Fläckörteln är vanlig i högtrafikerade områden, en bra indikator på packad jord och växer även i sprickor på trottoarer om den har tillräckligt med fukt. Den trivs under hela våren och sommaren. Genom eliminering av kompakt jord och med lämplig klipphöjd, skapar man en sund gräsmatta som är motståndskraftig mot detta ogräs. Ogräsmedel på våren kan förhindra den tidiga tillväxten och är effektivt när ogräset är ungt.  

Blodhirs
 • Flerårigt
 • Ljusgrön färg
 • Trivs i en tät gräsmatta
Applicera ogräsmedel på våren innan jordtemperaturen ökat till den mest lämpliga för tillväxt. Om fingerhirs redan har börjat att växa, krävs en annan typ av ogräsmedel, avsett för mogna växter. Borttagning av mogna växter i slutet av sommaren är mycket svårt, men de dör med den första frosten.
Bredbladiga groblad
 • Breda, skedformade blad
 • Små selleriliknande stjälkar
Bredbladiga groblad är svåra att dra upp från marken på grund av den tjocka pålroten. Även om bredbladiga groblad behandlas med ogräsmedel, innehåller rötterna stora kolhydratreserver som kan få den att överleva. Bladen kan skrumpna och försvinna efter behandling med ogräsmedel, men ogräset kan växa upp igen inom ett par veckor.
Maskros
 • Ljusgula blommor
 • Vita, håriga och boll-liknande fröställningar
 • Lätt fjäderstruktur som kan förflytta sig långa sträckor med svaga vindar
Applicera ogräsmedel under hösten, precis innan eller efter att trädens löv faller. Ogräsmedlets aktiva ingredienser går direkt till rotsystemet som är den enda delen av ogräset som fortfarande växer vid den här tiden på året. Du ser inte många maskrosor dö under hösten eftersom växten lagrar energi för kommande vår, men du kan vara säker på att ogräsmedlet dödar rotsystemet.
Tvillinghirs
 • Bredbladigt
 • Växer i klungor
 • Stor diameter
 • Utvecklar en kraftig stjälk om den får växa ifred

Hirsgräs är ett tufft ogräs att åtgärda när det väl har börjat växa i din trädgård. Det finns mycket få ogräsmedel, särskilt sådana som är tillgängliga för husägare, som selektivt bekämpar hirsgräs bland andra gräsarter som växer under den varma årstiden. De aktiva ingredienserna foramsulfuron och sulfosulfuron har visat sig kunna ge vissa resultat.

Se i diagrammen över ogräs i gräsmattan under hela säsongen för kontroll över oönskade växter. För att lära dig mer om hur man upprätthåller en sund, ogräsfri gräsmatta, hitta en Briggs & Stratton återförsäljare i ditt område idag!