Hur du får en sund jord och en vacker gräsmattaJorden är grunden till en vacker, sund gräsmatta. Många husägare tänker inte på att jordens sammansättning kan hota gräsmattans hälsa. Dålig jord är oftare än något annat grundorsaken till många problem med gräset. Precis som motor driver din gräsklippare, innehåller jorden den kraft som får gräs och växter att växa.

Oavsett om du renoverar gräsmattan eller anlägger en ny, är det viktigt att tänka på vilken typ av jordpartiklar ditt gräs behöver för att växa.

Att välja den bästa jordsammansättningen för gräsmattan

För att få en sund gräsmatta, kommer din jord helst att vara skapad med en balans av sand, silt och lera. Detta kallas lerjord. Lerjord behåller fukten men dräneras också väl när du vattnar gräsmattan. Den kan behålla näringsämnen och tillåter luftflöde, vilket gör den till den perfekta jorden för växter.

 • Sand är den största jordpartikeln. Sandig jord dräneras bra, går snabbt att värma upp på våren och är lätt att odla. Sandig jord behåller dock inte vatten bra och torkar snabbt ut. Även om växtnäring tenderar att sköljas ut, kan det vara en produktiv jord med en noggrann skötsel.
 • Silt är en jordpartikel som är mindre än sand men större än lerpartiklar. Den känns smidig och finkornig.
 • Lera är den minsta jordpartikeln. Lerjord kallas ibland tung jord eftersom den är klibbig när det är vått, den håller kvar vatten och innehåller massor av näringsämnen.

Steg för att testa marken

Det nästa steget är att få reda på om din jord är sund genom att utföra jordtester. Ett jordtest används för bestämma pH-värde, näringsvärden och jordtyp.

 • Börja vid din lokala plantskola för att skaffa dig ett jordtestsats.
 • Välj 20 testplatser, med beaktande av sol, skugga, husdjur och ihålliga fundament.
 • Med många testplatser, kommer dina markprovsresultat att mäta markens tillstånd mer exakt.
 • Gräv upp lite jord med en liten skovel eller spade. Jordproverna måste vara 4-6 tum eller ca 10-15 cm djupa och ett par tum eller ca 5 cm breda.
 • Lägg de 20 jordproverna separat på en tidning för att lufttorka. När de väl har torkat, ska du grundligt blanda provet och fylla behållaren för jordtestet.
 • Skicka in eller ta provbehållarna till jordprovsanläggningen för resultat.

Vad är jordtestresultat

Nedan följer en uppdelning av jordtestresultat! Resultaten innefattar jordens pH-nivå, näringsinnehåll och jordtyp. Allt detta hat stor betydelse för en sund gräsmatta.

Jordens pH-värde

 • Jordens pH-skala går från 0 till 14. Neutralt pH är 7, i mitten av skalan. Alla nummer under pH 7 betyder surt och alla värden över pH 7 innebär basiskt.
 • De flesta blommor, trädgårdsgrönsaker och grässorter föredrar en något sur jord. Om du siktar på ett värde mellan pH 6 och pH 7, kan de flesta näringsämnena i jorden tas upp av gräs och andra växter.
 • Med alltför sur eller basisk jord, kan näringsämnena inte lösas upp för att senare tas upp av växternas rötter.
  Hur man åtgärdar problem med jordens pH-värde: Om du upptäcker att din jord är för sur, kan du tillsätta mald kalk för att få högre pH. Om jorden är för basisk, kan du tillsätta svavel, strimlade blad eller torv.

Jordens näringsämnen

 • Jorden näringsämnen är lika viktiga som jordens pH. Kväve, det viktigaste näringsämnet för växternas tillväxt, anges inte nödvändigtvis i resultaten av ditt jordtest.
 • Förändringar av markens kväveinnehåll ändras så snabbt att det inte tjänar mycket till att förlita sig till värdet för den dag då jordproverna togs.
 • Den mest användbara informationen i jordtestresultatet är jordtypen.
 • Helst ska du ha en jordblandning av lera/mylla med fosfor, kalium och andra näringsämnen.
  Hur man åtgärdar problem med markens näringsämnen: Det kan ta flera växtsäsonger att modifiera marken och att skapa en lerig jordsammansättning. Om du vill ändra sammansättningen, lägg till kompost och arbeta ner den på någon decimeters över flera säsonger.

Jordskiktning

 • Nybyggda bostäder eller nya gräsmattor kan ge problem med jordskiktning. Detta inträffar när matjord har skrapas bort för byggnation, ett tunt lager jord sedan har lagts tillbaka före anläggande av den nya gräsmattan.
 • Det finare jordlagret ovanpå jorden med grövre textur kan förhindra rotslagning och hindra att vatten och näring från att tränga igenom jordstrukturen.
  Hur man åtgärdar problem med jordskiktning: Lufta gräsmattan denna vår för att blanda jordlagren och släppa fram vatten och näringsämnen.

Att förstå din jord är bara det första steget mot en generellt sund gräsmatta. Briggs & Stratton har mer att erbjuda för att din gräsmatta ska väcka beundran hos grannarna, exempelvis Tips om gräsmatteunderhållInformation om gräsklipparmotorer, och Delar för små motorer för underhåll och reparation!

För alla andra frågor om underhåll av gräsmattan, vänd dig till en Briggs & Stratton återförsäljare i ditt område!