De 5 bästa felsökningstipsen för klippareHur man fixar det själv snabbt!

Det händer oss alla, och det gäller också för de bästa av gräsklippare: Plötsligt får din viktigaste trädgårdsmedhjälpare ett problem. Regelbundet underhåll av gräsklipparen bidrar till att problem undviks och förlänger dessutom utrustningens livslängd. Även med god omvårdnad, leder normalt slitage från många timmars gräsklippning till ökad risk för att fel inträffar ibland.

Men först ett ord: Läs alltid bruksanvisningen innan du påbörjar några underhållsarbeten på din utrustning.

Här är några av de vanligaste formerna av avbruten gräsklippning och vad du kan göra om...

1. Startsnöret går strögt eller verkar ha fastnat:

En vanlig orsak till detta är att motorns svänghjulsbroms aktiveras (bygeln du håller i på handtaget som stoppar motorn släpps). Var noga med att föra ner bygeln helt mot handtaget innan du drar.

Detta kan också hända om ditt klippblad drar in gräs eller är igensatt med gräsklipp. Flytta din klippare från gräsmattan till en hård yta. Rensa bort överföädigt gräsklipp från klipparens undersida, med motorn avstängd och tändstiftskabeln bortkopplad. Inta sedan en säker arbetsposition och starta igen.

2. Din klippare startar inte:

Tro det eller inte, men många husägare upplever denna frustration av en mycket uppenbar anledning: bensintanken är tom. Se alltså till att fylla på den först. Gammal bensin kan också leda till startproblem. Om du har förra säsongens bensin i gräsklipparen, töm bränsletanken och fyll på med färsk bensin. Andra orsaker kan vara:

• Löst, smutsigt eller frånkopplat tändstift i din gräsklippare: kontrollera upp det, rensa bort skräp, dra åt och återanslut.
• Smutsigt luftfilter: Rengör eller byt ut.
• Bränslet når inte motorn Knacka försiktigt på sidan av förgasaren för att underlätta bensinflödet. Om detta inte fungerar kan du behöva ett nytt bränslefilter.

3. Du förlorar effekt mitt i klippningen:

Ah... det välbekanta ljud i grannskapet: en puttrande motor som plötsligt blir tyst. Här beskrivs varför detta händer och vad du kan göra:

• Smutsigt luftfilter på din gräsklippare: Rengör eller byt.
• Klipper högt gräs: Höj klipphöjden på din gräsklippare
• Smutsigt tändstift: Rengör eller byt.
• Ansamlat gräsklipp och skräp: Rengör undersidan av ditt klippaggregat enligt beskrivning ovan.

4. Klipparen har problem med att klippa gräset

• Ansamlat gräsklipp och skräp: Rengör undersidan av klippaggregatet (se instruktioner ovan). Kontrollera också att utkastrännan är fri.
• Slött, böjt eller löst klippblad: Skärp eller byt ut bladet.

5. Oj! Din klippare ryker:

Det här kanske ser lite skrämmande ut, men det är oftast inte allvarligt. Motorn på din gräsklippare kan ryka om det är för mycket olja i vevhuset eller om olja har läckt ut i ljuddämparen om du har tippat gräsklipparen åt sidan. Den förbränns medan motorn är varm. Om du upptäcker ljusare rök och har problem med att hålla motorn igång, är det dock dags att låta en verkstad undersöka gräsklipparen.

Det finns naturligtvis fall som kräver speciella verktyg eller kunskaper för att åtgärda, eller som man inte lyckas fixa själv. När det är dags att ringa ett proffs för att få jobbet gjort rätt kan du hitta en Briggs & Stratton serviceåterförsäljare nära dig.