Hur fungerar en regulator på små motorer?Hur en regulator fungerar i små motorer från Briggs and Stratton

Regulatorsystemet är som ett system för kryssningskontroll. Det upprätthåller hastigheten hos din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk. När Briggs & Stratton regulatorerna är rätt inställda, håller de din hastighet stadig oavsett motorbelastning – den mängd arbete som motorn måste utföra.

Under driften av en gräsklippare, kan motorbelastningen påverkas av kuperad terräng eller gräshöjd. För en fräsmotor, kan belastningen bero på fräspinnarnas djup medan en flishuggs belastning kan påverkas av grenarnas tjocklek.

Utan en regulator, skulle du behöva justera spjället manuellt varje gång din gräsklippare kör över en plätt med tät gräsplätt. En regulator gör jobbet åt dig genom att detektera belastningsändringar och justera spjället som kompensation.

Typer av regulatorsystem

Din motor har antingen en pneumatisk regulator eller en mekanisk regulator. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur de känner av varvtalet.

Hur mekaniska motorregulatorer fungerar

Regulatorn i små motorer från Briggs and Stratton

För reglering av motorhastigheten används en mekanisk regulator med kugghjul och balansvikter i vevhuset som svarar på belastningsvariationer och justerar spjället motsvarande.

Om du använder din lilla motor med lätt belastning, behöver förgasaren bara leverera en relativt liten mängd luft-bränsleblandning till förbränningskammaren. Detta styrs helt av vevaxeln, som snurrar snabbt under lätt belastning och långsamt när motorn arbetar hårdare.

När vevaxeln snurrar snabbt, slungas balansvikterna ut, vilket sätter tryck på regulatorkopp och vev. Detta stänger spjället och begränsar därmed mängden luft-bränsle som släpps in i motorn.

När belastningen på motorn ökar, snurrar vevaxeln långsammare. Detta leder till att balansvikterna dras in och att spjället åter öppnas. Regulatorfjädrar håller spjället i läget för önskad maximal hastigheten.

Hur pneumatiska motorregulatorer fungerar

På en pneumatisk regulator används en rörlig luftvinge av metall eller plast för hastighetsavkänning. Denna lilla motordel känner av förändringar av lufttrycket runt det roterande svänghjulet.

Den pneumatiska regulatorn är också beroende av en eller två fjädrar som drar spjället mot öppet läge. Då belastningen minskar och motorhastigheten ökar, ökar även lufttrycket från svänghjulet, vilket gör att luftvingen drar gasspjället mot stängt läge för att hålla konstant motorhastighet. Den pneumatiska regulatorns konstruktion är delarna är lättare att komma åt.

Fler frågor om regulatorer på små motorer på gräsklippare och kraftutrustning för utomhusbruk?
Se  motorhandboken för att få veta om din gräsklippare eller kraftutrustning har en mekanisk eller pneumatisk regulator.

Kontakta en Briggs & Stratton återförsäljare nära dig för personlig hjälp!