Varför och hur man byter ett bränslefilter i små motorer?Det finns många fördelar med att byta motorns bränslefilter. Ett bränslefilter är konstruerat för korrekt filtrering av bensinen innan den når förgasaren på gräsklipparen, snöslungan eller utrustningen.

Byte av bränslefilter är viktigt eftersom:

  • Det förhindrar att främmande partiklar kommer in i motorn
  • Smutsiga bränslefilter kan göra att motorn får för mager bränsleblandning, tappar effekt och går ojämnt
  • Rena filter buffrar den mängd bensin som behövs

Var sitter bränslefiltret?
Att hitta rätt bränslefilter till din motor
Hur man utför byte av bränslefilter

Byta bränslefilter på små motorer från Briggs and Stratton

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbok innan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla säkerhetsvarningar för motorer

Var sitter bränslefiltret?

Bränslefiltret kommer att vara beläget antingen i bränsletanken eller monterat i bränsleledningen mellan tanken och bränslepumpen.

Om du är osäker på var ditt bränslefilter är beläget, se i din Briggs & Stratton handbok för att bestämma placeringen.

Byta bränslefilter på små motorer från Briggs and Stratton

Att hitta rätt bränslefilter till din motor

Det rätta bränslefiltret för din motor beror på motorns design. Kontrollera din motors Sprängskiss eller rådfråga din lokala Briggs & Stratton återförsäljare för rätt bytesfilter.

Hur man utför byte av bränslefilter

Använd skyddsglasögon när du tar bort eller kontrollerar ett filter för att skydda dina ögon från flytande bränsle eller bränsleångor. Ha en torr trasa till hands för att hålla filtret och fånga upp eventuellt bränsle som kan droppa.

Om filtret är installerat inne i tanken, kommer du att behöva tömma den innan du kan ta bort filtret för kontroll eller byte.

1. Stäng av bränslekranen om så utrustad. Den sitter längst ner på  bränsletanken där bränsleledningen är ansluten. Om din tank inte är utrustad med en bränslekran, kläm till bränsleledningen med hjälp av en bränsleledningsklämma.
2. Om ditt filter är installerat i bränsleledningen, ta bort metallclipsen på varje sida av filtret med hjälp av en näbbtång, och dra ut filtret från bränsleledningen (Bild A)

Byta bränslefilter på små motorer från Briggs and Stratton

3. Skaka filtret över en ren trasa för att få bort allt kvarvarande bränsle. Använd sedan trasan för att torka bort eventuella rester från utsidan av filtret.
4. Håll filtret på säkert avstånd från ansiktet och titta genom en ände (Bild B).

Byta bränslefilter på små motorer från Briggs and Stratton

5. Du bör kunna se ljus skina igenom tydligt från den andra sidan. Om skräp täpper till nätskärmen, det veckade pappret eller insidan av höljet, byt det gamla filtret mot ett nytt bränslefilter.
6. Vid byte av bränslefiltret, var noga med att återansluta metallclipsen på båda sidorna av filtret.
7. Ta bort klämman på bränsleledningen eller öppna bränslekranen när bränslefiltret är säkrat.
8. kontrollera för läckor. Använd inte enheten om någon finns.