Hur du kontrollerar om bromsen behöver bytas på en liten motorKontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer

På de flesta gågräsklippare stannar ett väl underhållet bromssystem motorn och all ansluten klipputrustning inom tre sekunder, om du skulle lämna utrustningen eller släppa bromsbygeln. Om motorn går efter mer än tre sekunder efter bromsning, kan stoppbrytaren, bromsbelägg eller bromsband behöva bytas eller justeras.

Följ steg-för-steg hur du kontrollerar och byter motorbroms med klossar eller bromsband, eller se mest relevant avsnittet nedan:

Service av motorns bromsbelägg på klippare och kraftutrustning för utomhusbruk

Hur man tar bort bromsbelägg för kontroll
Hur man kontrollerar om bromsbeläggen behöver bytas
Hur man monterar tillbaka bromssystemet

Serva motorns bandbroms

Hur man tar bort och kontrollerar bandbromsar för byte
Hur man testar bandbromsar
Hur man monterar bandbromsar efter kontroll

VARNING!: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Service av motorns bromsbelägg på klippare och kraftutrustning för utomhusbruk

Hur man tar bort bromsbelägg för kontroll
 
 • Steg 1: Ta bort tändstiftskabeln och säkra den på avstånd från tändstiftet. Ta sedan bort alla andra delar som hindrar åtkomst av bromsen, t.ex. fingerskydd, bränsletank, oljepåfyllningsrör, fläktkåpa eller snörstartmekanism.
 
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 2: Ta bort bromskontrollens konsolhölje, om så utrustad. Lossa sedan kabelklämmans skruv och demontera bromskabeln från reglagespaken.
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 3: Koppla ifrån fjädern från bromsankaret med näbbtång. Ta sedan bort brytarkabeln genom att försiktigt trycka på strömbrytaren och dra lite lätt på kabeln tills den släpps fri. Om motorn är utrustad med en elektrisk startmotor, koppla bort kabelparet som leder till startmotorn.
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 4: Ta bort bromsfästet genom att lossa skruvarna.

Hur man kontrollerar om bromsbeläggen behöver bytas

 • Steg 1: Kontrollera eventuella hack, skåror, smuts och andra skador på bromsbelägget. Detta kan göras utan att ta bort bromsen. Mät beläggets tjocklek med en linjal eller ett skjutmått för att kontrollera slitaget.
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • ANM.: Mät enbart belägget, inte fästet. Byt ut bromsenheten om beläggets tjocklek är mindre än ca 2 mm eller 0,090".
 • Steg 2: Testa stoppbrytaren med hjälp av en multimeter eller ohm-mätare och kontrollera att tändningskretsen jordas när stoppbrytaren trycks in.
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer

Stoppbrytaren ska visa kontinuitet (0 ohm) till motorjordning när brytaren är inställd på STOP, och ingen kontinuitet (∞) när den är inställd på RUN. Om du upptäcker ett problem, kontrollera efter lösa eller defekta anslutningar.
När du har genomfört kontrollen, byt bromsbelägg efter behov. Om du fortsätter att uppleva problem, ta en kontakt med din Briggs & Stratton återförsäljare för ytterligare reparationshjälp!

Hur man monterar tillbaka bromssystemet

 • Steg 1: Installera bromsenheten på cylindern.Dra åt monteringsbultarna till 4,52 Nm (40 inch. lbs.) med en momentnyckel.
Kontroll av bromsbyte på små motorer
 • Steg 2: Installera brytarkabeln genom att böja kabelns ände 90°
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 3: Montera fläktkåpan och andra motordelar som har demonterats för bromsservice.
 • Steg 4: Kontrollera bromsarna genom att dra i spaken. Se till att spaken rör sig fritt och att belägget kommer helt i kontakt med svänghjulet.
 • Steg 5: Fäst bromsfjädern med en näbbtång och anslut bromskabeln
 • Steg 6: Testa bromssystemet genom att starta motorn och sedan frigöra bromsbygeln. Motorn och bladet eller annan utrustning skall stanna inom tre sekunder.

Serva motorns bandbroms

Hur man tar bort och kontrollerar bandbromsar för byte

Bromsbandet har öglor i vardera änden, monterade på en fast och en rörlig bandpart.

 • Steg 1: Använd ett bockningsverktyg för att böja fliken på den kontrollerande hävstången utåt så att det frigör bandbromsens ögla
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 2: Frigör bromsfjädern med en tång
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 3: Lyft av bromsbandet från den stationära och rörliga bandparten
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • Steg 4: Kontrollera och byt ut bandklämman om du hittar hack eller hugg.
 • Steg 5: Kontrollera eventuellt slitage genom att mäta bandklämmans tjocklek med linjal eller ett skjutmått
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer
 • ANM.: Mät bara bromsbelägget, inte metallbandet. Byt ut bromsbandet om beläggets tjocklek är mindre än ca 0,8 mm

Hur man testar bandbromsar

Testa bandbromsens stoppkraft med tändstiftskabeln säkrad på avstånd från tändstiftet. Koppla bort och demontera batteriet på motorer med elstart.

 • Steg 1: Med bromsen anlagd, vrid startmotorns koppling med hjälp av avsedd kopplingsadapter och momentnyckel.
Kontrollera och byta broms på Briggs & Stratton små motorer

Om avläsningsvärdet av vridmomentet är lägre än 0,52 Nm (45 inch lbs.) när du vrider svänghjulet medurs i jämn takt, kan motordelarna vara slitna, skadade eller i behov av justering.

 • Steg 2: Testa stoppbrytaren med en multimeter eller ohm-mätare och kontrollera att tändningskretsen jordas när stoppbrytaren trycks in. Stoppbrytaren ska visa kontinuitet (0 ohm) till jordgrund när brytaren är inställd på STOP, och ingen kontinuitet (∞) när den är inställd på RUN. Om du upptäcker ett problem, kontrollera efter lösa eller felaktiga anslutningar.

Kontakta en Briggs & Stratton återförsäljare för bromsjustering eller för att åtgärda anslutningsproblem. Sök bland Vanliga frågor om problem med tändsystemet för att få ytterligare hjälp med underhåll och reparation.

Hur man monterar bandbromsar efter kontroll

 • Steg 1: Återinstallera brytarkabeln på kontrollpanelen. På äldre system, koppla in stoppbrytarkabeln igen till reglagepanelens stoppbrytaranslutning.
 • Steg 2: Placera bandbromsen på den stationära banddelen och haka fast den över änden på den rörliga banddelen tills bandet utjämnas.
 • ANM.: Bromsmaterialet på ett stålband måste vara på svänghjulssidan efter montering. På äldre system, installera bandbromsen på de stationära och rörliga banddelarna.
 • Steg 3: Böj hållarens flik tills den är placerad över bandbromsöglan så att slingan inte kan ryckas loss oavsiktligt. Efter montering, kontrollera att bromsmaterialet på metallbandet är vänt mot svänghjulet.