Jak znaleźć, naprawić i zainstalować pompę paliwa w kosiarce?W ramach tego zestawu często zadawanych pytań, opublikowanego przez firmę Briggs and Stratton, przedstawiany sposób sprawdzania, naprawiania i instalowania pompy paliwa w kosiarce lub odśnieżarce.

Czym jest pompa paliwa i gdzie się znajduje?
Jak sprawdzać pompy paliwa w małych silnikach
Jak naprawić pompę paliwa w kosiarce lub odśnieżarce
Wskazówki dotyczące instalacji zamiennika pompy paliwa

Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton

Czym jest pompa paliwa i gdzie się znajduje?

Pompa paliwa jest stosowana w przypadku, gdy zbiornik benzyny znajduje się poniżej gaźnika, a grawitacyjne doprowadzanie benzyny do przewodu paliwowego nie jest możliwe. Korpus pomp paliwa firmy Briggs & Stratton jest wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego i wytwarza ciśnienie, wykorzystując podciśnienie występujące w skrzyni korbowej, które powstaje na skutek ruchu obrotowego tłoka. Złączka przewidziana na pokrywie skrzyni korbowej lub rurce wskaźnika poziomu odpowiada za przekazywanie ciśnienia do pompy paliwa.

Gdzie w małym silniku znajduje się pompa paliwa?

Pompa paliwa jest zwykle zamontowana na gaźniku, w pobliżu zbiornika paliwa lub pomiędzy zbiornikiem a gaźnikiem. Zapoznaj się z poniższym schematem.

Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton

Jak sprawdzać pompy paliwa w małych silnikach

 • Zamknąć zawór paliwa (jeśli jest przewidziany) na podstawie zbiornika, w miejscu podłączenia przewodu paliwowego. Jeżeli zawór paliwa nie jest przewidziany, przepływ benzyny należy zamknąć za pomocą zacisku przewodu paliwowego.
 • Odkręcić śruby mocujące i wyciągnąć pompę ze wspornika montażowego lub gaźnika.
Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton
 • Sprawdzić, czy na powierzchniach zewnętrznych pompy nie ma rys ani innych uszkodzeń. Jeżeli pompa jest uszkodzona, a jej korpus jest wykonany z metalu, należy ją wyrzucić i zastąpić nową pompą paliwa.
Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton

Jak naprawić pompę paliwa w kosiarce lub odśnieżarce

 • Wykręcić śruby mocujące, zamykając wcześniej zawór paliwa lub zaciskając przewód.
 • Następnie należy odłączyć przewody paliwowe, używając szczypców igłowych do poluzowania zacisków.
 • Wykręcić śruby i zdemontować pompę.
 • Sprawdzić korpus pod kątem pęknięć i innych uszkodzeń. Zanurzyć części metalowe w uniwersalnym środku do czyszczenia części. Korpus pompy można zanurzyć na maksymalnie 15 minut.
Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton
 • Sprawdzić węże pod kątem pęknięć, zmiękczenia lub stwardnienia i wymienić uszkodzone elementy.
 • Wyrzucić stare uszczelki, membrany i sprężyny, zastępując je częściami z oryginalnego zestawu naprawczego, oferowanego przez producenta.

Wskazówki dotyczące instalacji zamiennika pompy paliwa

Pompy będą różniły się między sobą konfiguracją, jednak niniejsze podstawowe wskazówki mogą pomóc Ci przejść przez proces instalacji zamiennej pompy paliwa. Na poniższym zdjęciu przedstawiono okrągłą pompę paliwa, która jest jednym z najczęściej spotykanych wariantów. Nie nadaje się ona do naprawy i trzeba ją zawsze wymieniać.

Można także zapoznać się z naszym dokumentem PDF dotyczącym wymiany pompy paliwa, w którym podanych jest więcej wytycznych w zakresie wymiany tej części małego silnika.

Instalacja pompy paliwa dla małego silnika firmy Briggs and Stratton
 1. Umieścić sprężynę tarczową, a następnie kielich na środku komory pompy. Włożyć także sprężynę zaworu.
 2. Zainstalować membranę, uszczelkę i pokrywę, mocując je śrubami pompy. Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym.
 3. Przymocować pompę do gaźnika lub wspornika mocującego za pomocą śrub do mocowania pompy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pompy paliwa, należy skontaktować się z lokalnym dealerem produktów firmy Briggs and Stratton lub zapoznać się z instrukcją małego silnika.