Jak mogę sprawdzić, czy konieczna jest wymiana wpustu koła zamachowego w moim silniku?Bez względu na to, czy chcesz dowiedzieć się, jak wymienić koło zamachowe, czy też masz pytania dotyczące jego przeglądu, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem w zakresie wpustu koła zamachowego firmy Briggs & Stratton.

Przeczytaj wszystkie najczęściej zadawane pytania lub przejdź do najważniejszych punktów:

Czym jest koło zamachowe małego silnika?
Jak zdjąć wpust koła zamachowego?
Jak sprawdzić i przeprowadzić przegląd wpustu koła zamachowego, aby określić, czy wymaga on wymiany?
Jak zainstalować nowe koło zamachowe?

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton.
Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy dostępne są właściwe narzędzia, które pozwolą przeprowadzić daną naprawę silnika:

Wymóg dotyczący wymiany i przeglądu koła zamachowego

Czym jest koło zamachowe małego silnika?

Koło zamachowe, stosowane w małym silniku, zostało początkowo opracowane pod kątem magazynowania pędu pochodzącego ze spalania, aby zapewniać obracanie się wału korbowego pomiędzy suwami rozprężania silnika.

Koła zamachowe w dzisiejszych małych silnikach pełnią jeszcze kilka innych ról. Łopatki pomagają chłodzić silnik, rozprowadzając powietrze w bloku silnika. Kierują one także strumień powietrza na łopatkę przewidzianą na pneumatycznym regulatorze obrotów, utrzymując w ten sposób żądaną prędkość silnika (patrz temat "Układ regulatora obrotów"). Magnesy założone na powierzchni zewnętrznej koła zamachowego są potrzebne do zapłonu. W przypadku silników z silnikami rozrusznika, światłami lub innymi urządzeniami, magnesy przewidziane w ich wnętrzu oraz na środku stanowią centrum instalacji elektrycznej.

Wreszcie, w przypadku gdy ostrze kosiarki lub glebogryzarki uderzy w kamień bądź krawężnik, wpust koła zamachowego będzie mógł czasami pochłonąć energię mogącą spowodować uszkodzenie tego koła, znacznie zmniejszając koszty naprawy. Należy zawsze przeprowadzać kontrolę uszkodzeń, zdejmując koło zamachowe, aby sprawdzić wpust i rowek wpustowy, a także szczelinę wpustową, która jest przewidziana na wale korbowym. Wpust wykonany z miękkiego metalu musi niwelować luz występujący pomiędzy kołem zamachowym a wałem korbowym.

Jak zdjąć wpust koła zamachowego?

  • Krok 1: Odłączyć przewód świecy zapłonowej i zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. Następnie odkręcić śruby mocujące osłonę i zdjąć tę osłonę.
  •  Krok 2: Jeżeli silnik posiada hamulec koła zamachowego, należy zdjąć pokrywę i odłączyć zewnętrzny koniec sprężyny hamulca 
Odłączanie sprężyny hamulca koła zamachowego
  • Krok 3: Jeżeli silnik posiada sprzęgło z kołem zamachowym, należy je zdjąć, trzymając koło zamachowe za pomocą uchwytu lub klucza taśmowego do koła zamachowego. Jeżeli na sprzęgle znajduje się nakrętka, należy użyć uchwytu koła zamachowego jako wspornika i zdjąć nakrętkę ustalającą za pomocą odpowiedniego gniazda.
Wymontowywanie koła zamachowego z silnika
  • Krok 1: Zainstalować ściągacz koła zamachowego, przy nakrętce tego koła założonej na wał korbowy, tak, aby śruby ściągacza weszły w otwory przy piaście koła zamachowego. Jeżeli w otworach tych nie ma gwintu, należy użyć samogwintującego ściągacza koła zamachowego lub wykonać w nich gwint 1/4 x 20.
Instalacja ściągacza koła zamachowego

PRZESTROGA! Nie należy nigdy uderzać w koło zamachowe. Nawet delikatnie uszkodzone koło zamachowe zagraża bezpieczeństwu i wymaga wymiany.

  • Krok 5: Obracać nakrętki ściągacza koła zamachowego równomiernie do momentu jego zwolnienia. Następnie zdjąć to koło razem z wpustem.

Jak sprawdzić i przeprowadzić przegląd wpustu koła zamachowego, aby określić, czy wymaga on wymiany? Przegląd koła zamachowego i wpustu

Przegląd koła zamachowego i wpustu

Krok 1: Sprawdzić wał korbowy pod kątem pęknięć lub połamanych łopatek. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń należy dokonać wymiany. Części stożkowe muszą być czyste i gładkie, a pomiędzy dwoma elementami nie mogą występować luzy.
Krok 2: Sprawdzić rowek wpustowy i koło zamachowe pod kątem uszkodzeń. Niewielkie zadziory można spiłować. Następnie należy sprawdzić, czy po założeniu koła zamachowego na wał korbowy nie występują żadne luzy ani bicie osiowe.
Krok 3: Sprawdzić wpust koła zamachowego. Wymienić go, jeżeli wykazuje oznaki ścinania lub w przypadku wątpliwości co do jego stanu. Procedura ta jest prosta i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Jak zainstalować nowy wpust lub nowe koło zamachowe?

Najpierw należy zaopatrzyć się w nowy wpust koła zamachowego, przeznaczony dla marki i modelu posiadanego silnika, który można kupić u autoryzowanych dealerów produktów firmy Briggs & Stratton.

Założyć koło zamachowe na wał korbowy i spojrzeć przez piastę tego koła, aby ustawić rowki wpustowe koła zamachowego i wału korbowego równo względem siebie.
Po odpowiednim założeniu koła zamachowego należy wsunąć wpust w rowek; wpust powinien dobrze zamocować się w rowku. Jeżeli wyczuwalny jest luz, należy sprawdzić, czy wpust nie jest odwrócony do góry nogami. Zanieczyszczenia mogą również uniemożliwić umieszczenie wpustu w rowku.
Po odpowiednim zamocowaniu wpustu i koła zamachowego należy ponownie założyć nakrętkę lub sprzęgło tego koła. Skonsultować się z autoryzowanymi dealerami, aby uzyskać wytyczne dotyczące momentu dokręcenia wymaganego dla posiadanej marki i modelu silnika.