Jak działa regulator obrotów małego silnika?Jak działa regulator obrotów małego silnika firmy Briggs and Stratton

Regulator obrotów przypomina tempomat. Jego zadaniem jest utrzymywanie prędkości kosiarki lub zewnętrznych produktów zasilających. Prawidłowo wyregulowane regulatory obrotów firmy Briggs & Stratton zapewniają stabilną prędkość bez względu na obciążenie silnika – ilość pracy, jaką silnik musi wykonywać.

W przypadku silnika stosowanego w kosiarce na jego obciążenie może wpływać praca na wzniesieniach oraz wysokość trawy. W przypadku silnika stosowanego w glebogryzarce jego obciążenie może zależeć od głębokości zębów, natomiast na obciążenie obcinacza wpływa grubość gałęzi.

Gdyby regulator obrotów nie był stosowany, trzeba by było ręcznie regulować przepustnicę przy każdym wjechaniu kosiarką w gęstą trawę. Zadanie to wykonuje za Ciebie regulator obrotów, który wykrywa zmiany obciążenia i reguluje przepustnicę tak, aby je kompensować.

Rodzaje układów regulatora obrotów

Mały silnik posiada pneumatyczny lub mechaniczny regulator obrotów. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma modelami polega na sposobie, w jaki wykrywają one prędkość.

Jak działają mechaniczne regulatory obrotów silnika

Regulator obrotów małego silnika firmy Briggs and Stratton

Na potrzeby sterowania prędkością silnika mechaniczny regulator obrotów wykorzystuje koła zębate i ciężary wirujące, które znajdują się w skrzyni korbowej, aby wykrywać zmiany obciążenia, i odpowiednio reguluje przepustnicę.

W przypadku gdy mały silnik pracuje pod niewielkim obciążeniem gaźnik musi podawać względnie niewielką ilość mieszanki powietrzno-paliwowej do komory spalania. Odpowiada za wał korbowy, który obraca się szybko pod niewielkim obciążeniem i spowalnia w przypadku cięższej pracy silnika.

Gdy wał korbowy obraca się z dużą prędkością, ciężary wirujące otwierają się, wywierając nacisk na kielich i korbę regulatora obrotów. Powoduje to zamknięcie przepustnicy i ograniczenie mieszanki powietrzno-paliwowej, która jest przekazywana do silnika.

Zwiększenie obciążenia silnika powoduje spowolnienie ruchu wału korbowego. Prowadzi to do odciążenia ciężarów wirujących i ponownego otwarcia przepustnicy. Sprężyny regulatora obrotów utrzymują przepustnicę zgodnie z żądaną prędkością maksymalną.

Jak działają pneumatyczne regulatory obrotów silnika

Urządzenie wykrywające prędkość, przewidziane na pneumatycznym regulatorze obrotów, ma postać łopatki poruszanej przez powietrze i jest wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Zadaniem tej części małego silnika jest rejestrowanie zmian ciśnienia powietrza, do których dochodzi wokół obracającego się koła zamachowego.

Praca tego pneumatycznego regulatora obrotów jest powiązana także z jedną lub dwiema sprężynami, które ciągną przepustnicę do położenia otwarcia. Wraz ze zmniejszeniem obciążenia i wzrostem prędkości silnika zaczyna zwiększać się ilość powietrza wydmuchiwanego przez koło zamachowe, które powoduje przyciągnięcie przepustnicy do położenia zamknięcia przez łopatkę regulatora obrotów, a tym samym zachowanie równej prędkości silnika. Pneumatyczny regulator obrotów ma prostszą budowę i zapewnia łatwiejszy dostęp do swoich elementów.

Masz więcej pytań dotyczących regulatorów obrotów małego silnika do kosiarek i innych produktów zasilających przeznaczonych do użytku na zewnątrz?
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy w Twojej kosiarce lub produkcie zasilającym przeznaczonym do użytku na zewnątrz stosowany jest mechaniczny, czy też pneumatyczny regulator obrotów.

Skontaktuj się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton w swojej okolicy, aby otrzymać pomoc, której potrzebujesz!