Jak sprawdzać i usuwać problemy z układem zapłonowym w małym silniku?Czy silniku w Twojej kosiarce, odśnieżarce lub urządzeniu zasilającym przeznaczonym do użytku na zewnątrz nie ma iskry? Postępuj w sposób opisany w niniejszym przewodniku, aby przeprowadzić test układu zapłonowego – w tym cewki, przełącznika i modułu – aby określić problemy i przeprowadzić naprawy.

Jeżeli wiesz, jaki problem występuje, przejdź do odpowiedniego punktu, aby zapoznać się ze szczegółowymi wskazówkami.

Jak działają układy zapłonowe w małych silnikach i kosiarkach?
Serwisowanie świec zapłonowych w przypadku wystąpienia problemów
Jak przeprowadzić test cewki zapłonowej w małym silniku
Testowanie & wymiana wyłącznika
Awaria modułu zapłonowego
Jak przeprowadzić przegląd koła zamachowego i wpustu

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Jak działają układy zapłonowe w małych silnikach & kosiarkach?

Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton

Układ zapłonowy to układ odpowiedzialny za uruchamianie małego silnika. Bez względu na to, czy do uruchamiania silnika służy linka, czy też kluczyk przewidziany na elektrycznym silniku rozruchowym, układ zapłonowy musi wytworzyć iskrę w komorze spalania.

Części układu zapłonowego małego silnika

 • Koło zamachowe z magnesami
 • Cewka lub twornik
 • Układ rozruchowy z przyciskiem lub linką (w zależności od typu silnika)
 • Przewód świecy zapłonowej
 • Świece zapłonowe

Podczas uruchamiania kosiarki lub małego silnika koło zamachowe zaczyna się obracać, a jego magnesy przechodza przez cewkę (lub twornik). Powoduje to powstanie iskry. Układ zapłonowy zapewnia odpowiednią regulację, dzięki której iskra powoduje zapłon mieszanki powietrzno-paliwowej w komorze spalania, gdy tylko osiągnie ona maksymalny stopień sprężenia w każdym cyklu pracy silnika – co z kolei przekłada się na maksymalną moc silnika.

Po uruchomieniu silnika koło zamachowe nadal się obraca, magnesy nadal przechodza przez cewkę, a świeca nadal wywołuje zapłon zgodnie z określoną regulacją.

Typy układów zapłonowych

 • Układy półprzewodnikowe: układy te są bardziej nowoczesne i posiadają niewielki tranzystor umieszczony w cewce lub tworniku, który odpowiada za zwieranie obwodu elektrycznego, przechodzącego przez przewód do świecy zapłonowej lub świec zapłonowych.
 • Układy z przerywaczami: stosowane w silnikach produkowanych do roku 1980, wyposażone w mechaniczny przełącznik zastępujący tranzystor, którego zadaniem jest zwieranie obwodu elektrycznego, służącego do wytwarzania iskry.

Często występujące problemy z kołem zamachowym

Jeżeli doświadczasz problemów z regulacją zapłonu, najczęstszą przyczyną jest ścięcie wpustu koła zamachowego. Można także przeprowadzić test magnesów koła zamachowego, aby sprawdzić, czy nie powodują one żadnych problemów.

Informacje dotyczące tej kwestii można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dotyczące przeglądu koła zamachowego i wpustu.

Często występujące problemy ze świecą zapłonową

 

Jak przeprowadzić test cewki zapłonowej w małym silniku

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Podczas uruchamiania silnika lub urządzenia nie należy zbliżać się do żadnych obracających się ani ruchomych części, jak również do obszarów niebezpiecznych.

Cewka to prawdopodobnie najłatwiejsza rzecz do sprawdzenia, dlatego należy sprawdzić ją w pierwszej kolejności w przypadku rozwiązywania problemów z układem zapłonowym.

Testowanie cewki lub twornika

 • Krok 1: Zaczepić jeden koniec testera iskry (część serwisowa o numerze 19368) o przewód zapłonowy, a drugi, uziemiony koniec, o głowicę cylindrów, jak pokazano poniżej.
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton
 • Krok 2: Obracać koło zamachowe z dużą prędkością (przynajmniej 350 obr./min.) i obserwować, czy w oknie testera pojawi się iskra.

Jeżeli iskra przeskoczy przerwę w testerze, będzie to oznaczało, że cewka jest sprawna. W przeciwnym razie będzie trzeba ją wymienić.

Silnik gaśnie podczas pracy? Zaczepić tester pomiędzy przewodem zapłonowym a świecą zapłonową i uruchomić silnik. Spojrzeć na okno, gdy silnik wyłączy się.

Błędy często popełniane podczas testowania cewek

 • Należy pamiętać o odczepieniu cewki od wiązki przewodów sprzętu oraz wiązki przewodów silnika i skorzystać z testera iskry. Wielu techników dokonuje błędnej wymiany dobrej cewki na skutek zwarcia przewodu uziomowego tej cewki z blachą lub elementem metalowym.
 • W ramach tego testu NIE należy zakładać testera na świecę zapłonową. Może dojść do uruchomienia silnika. Jego wyłączenie nie będzie możliwe na skutek braku zainstalowanego przewodu uziomowego.

Wymiana tworników lub cewek zapłonowych

Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton

Twornik zapłonowy wymaga ustawienia w ściśle określonej odległości od koła zamachowego. W instrukcji napraw danego silnika będzie podana wymagana przerwa. Przerwy te wynoszą często od 0,006 do 0,010" oraz od 0,010 do 0,014". Tworniki często posiadają podkładkę regulacyjną, która ułatwia ustawianie przerwy. Karty wskazujące właściwą grubość również dobrze się sprawdzają.

 • Odłączyć i zobaczyć przewód świecy zapłonowej, wyciągając akumulatory, jeżeli są wykorzystywane.
 • Wykręcić śruby mocujące starą cewkę zapłonową (twornik).
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton
 • Następnie należy odłączyć przewód wyłącznika od hamulca koła zamachowego i wyjąć cewkę.
 • Zamocować cewkę zamienną, kupioną od producenta oryginalnego sprzętu, używając śrub mocujących.
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton
 • Następnie należy odsunąć cewkę (twornik) od koła zamachowego i dokręcić jedną śrubę.
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku
 • Obrócić koło zamachowe tak, aby magnesy znalazły się po przeciwnej stronie cewki zapłonowej (twornik).
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku
 • Włożyć odpowiednią podkładkę regulacyjną pomiędzy krawędź koła zamachowego a twornik zapłonowy. Przytrzymując tę podkładkę, obracać koło zamachowe do momentu, aż magnesy znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie twornika.
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton
 • Odkręcić mocno dokręconą śrubę, aby magnesy mogły przyciągnąć twornik układu zapłonowego do koła zamachowego i podkładki regulacyjnej. Następnie dokręcić obie śruby mocujące i obracać koło zamachowe do momentu, aż podkładka regulacyjna będzie ślizgała się swobodnie.
 • Podłączyć ponownie wyłącznik.
Posiadasz starszy układ zapłonowy z przerywaczem?
 
Układy te cieszyły się popularnością do roku 1982. Niezawodność jednocylindrowych silników firmy Briggs & Stratton, wyposażonych w przerywacze i podwójny twornik, można zwiększyć, instalując zestaw do konwersji półprzewodnikowego układu zapłonowego (część serwisowa o numerze 394970), który pozwala obejść punkty (zestaw ten nie pasuje do twornika potrójnego).
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton

Dodatkowe pytania? Skonsultuj się z serwisem firmy Briggs & Stratton w sprawie zestawu do przebudowy i jego instalacji.

Testowanie i wymiana wyłącznika

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Podczas uruchamiania silnika lub urządzenia nie należy zbliżać się do żadnych obracających się ani ruchomych części, jak również do obszarów niebezpiecznych.

 • Krok 1: Włożyć przewód świecy zapłonowej w jeden koniec testera iskry i zaczepić zacisk krokodylkowy testera o uziemienie, takie jak śruba w silniku (patrz poniższe zdjęcie).
Naprawa układu zapłonowego w małym silniku firmy Briggs and Stratton
 • Krok 2: Ustawić element sterujący wyłącznika urządzenia w położeniu wyłączenia OFF lub zatrzymania STOP. Jeżeli silnik nie jest podłączony do urządzenia, przewód wyłącznika należy uziemić, podłączając go do cylindra.
 • Krok 3: Spróbować uruchomić silnik za pomocą linki rozrusznika lub kluczyka (jeśli jest przewidziany).
  Iskra nie powinna występować. Jeżeli iskra pojawi się, należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia wyłącznika. Jeżeli okaże się, że wyłącznik jest uszkodzony, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 • Krok 4: Ustawić element sterujący wyłącznika w położeniu pracy RUN lub uruchomienia START.
  Jeżeli silnik nie jest podłączony do urządzenia, należy pamiętać, aby przewód wyłącznika nie był uziemiony.
 • Krok 5: Spróbować uruchomić silnik.

W testerze powinna być widoczna iskra. Jeżeli iskra nie pojawi się, należy sprawdzić, czy nie doszło do pęknięcia przewodów, zwarcia, połączenia z uziemieniem lub awarii wyłącznika.

Po upewnieniu się, że wyłącznik jest sprawny należy ponownie podłączyć przewód świecy zapłonowej.

Jeżeli konieczna jest wymiana układu zapłonowego lub układu uruchamiania silnika za pomocą przycisku, należy skontaktować się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton działającym w pobliżu.

Awaria modułu zapłonowego

Z uwagi na to, że moduł zapłonowy jest elektroniczny i nie posiada żadnych ruchomych elementów, jest to zwykle jedna z najbardziej niezawodnych części silnika. Jeżeli jednak dojdzie do awarii, jej przyczyną będzie zwykle ciepło generowane na skutek niewłaściwego podłączenia przewodu uziomowego do napięcia akumulatora.

Jeżeli w silniku nie ma iskry, przed zajęciem się modułem zapłonowym jako źródłem awarii (patrz powyżej) należy sprawdzić pozostałe obszary układu zapłonowego.

Jeżeli w obszarach tych nie zostanie wykryta żadna usterka, konieczne może być sprawdzenie samego modułu zapłonowego. Aby jak najlepiej określić przyczynę awarii, należy skonsultować się z autoryzowanym dealerem.