Dlaczego przy filtrze powietrza i rurce odpowietrzającej w małym silniku pojawił się wyciek benzyny?Wycieki benzyny wokół filtra powietrza wskazują zwykle na problemy z zaworami w silniku oraz sposobem, w jaki jest w nim przetwarzana benzyna. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się, co konkretnie może powodować wyciek benzyny przez rurkę odpowietrzającą i filtr powietrza w kosiarce oraz małych silnikach.

OSTRZEŻENIE: Paliwo i jego opary są niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie. Nie należy nigdy uruchamiać ani korzystać z silnika lub maszyny w przypadku wycieku paliwa.

Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

 

Ewentualne przyczyny wycieków paliwa przy filtrze powietrza

Problemy z zaworem odcinającym paliwo

Wycieki paliwa z małego silnika firmy Briggs and Stratton

Wycieki benzyny wokół filtra powietrza w kosiarce mogą wskazywać na niewłaściwą pracę zaworów silnikowych. Jeżeli w silniku jest przewidziany zawór odcinający paliwo, należy sprawdzić, czy jest on zamknięty, gdy silnik jest wyłączony.

Sprawdzić, czy na zaworze nie ma oznak zużycia, przez które nie mógłby on zamykać się automatycznie po wyłączeniu silnika. Jeżeli zawór pozostaje otwarty i zapieka się, może to oznaczać jego zużycie i konieczność wymiany.

Kłopoty z gaźnikiem w małym silniku

Kolejną często występującą przyczyną wycieku benzyny wokół filtrów powietrza są problemy z gaźnikiem.

  • Problem z pływakiem paliwa: Zadaniem pływaka paliwa jest utrzymywanie ciśnienia w gaźniku poprzez zamykanie układu przy określonym poziomie paliwa, jednak pływak ten może się zablokować, powodując wyciek benzyny z gaźnika do rurki odpowietrzającej i filtra powietrza
  • Uszkodzone lub zabrudzone gaźniki: Jeżeli gaźnik silnika będzie brudny lub pęknięty, może również spowodować wyciek paliwa wokół filtra powietrza

Może to wymagać wyczyszczenia lub wymiany gaźnika bądź pływaka paliwa, jednak przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zapoznać się ze sposobem usuwania problemów z gaźnikami lub ich serwisowania.

Aby zorganizować przegląd silnika lub uzyskać pomoc w sprawie wycieku benzyny, należy skontaktować się z jednym z dealerów produktów firmy Briggs & Stratton, który działa w pobliżu.