Jak przebudować lub wyremontować gaźnik w małym silniku?Jeżeli podstawowa regulacja gaźnika nie spowoduje usunięcia problemów z małym silnikiem ani nie poprawi wydajności kosiarki lub urządzenia zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz, konieczna będzie przebudowa gaźnika. Remontując gaźniki w małych silnikach należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Paliwo i jego opary są niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie.

W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Krok 1: Demontaż gaźnika
Krok 2: Demontaż gaźnika typu A Float
Krok 3: Przegląd gaźnika
Krok 4: Przegląd śrub do mieszanki powietrzno-paliwowej
Krok 5: Ponowny montaż gaźnika w małym silniku
Krok 6: Zakładanie gaźnika i filtra powietrza

Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton

Krok 1: Demontaż gaźnika

 • Odłączyć przewód świecy zapłonowej i zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. Następnie zdemontować zespół filtra powietrza.
   
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Wyłączyć zawór paliwa przewidziany na podstawie zbiornika paliwa. Jeżeli silnik nie posiada zaworu paliwa, należy zablokować wypływanie paliwa ze zbiornika za pomocą zacisku przewodu paliwowego, gdy gaźnik będzie odłączony od silnika.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Niektóre gaźniki posiadają urządzenie elektryczne – umieszczone u podstawy komory paliwa – którego zadaniem jest sterowanie samozapłonem. Urządzenie określane mianem cewki zapobiegającej samozapłonowi można odłączyć, wyciągając złącze przewodu z gniazda cewki.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Odkręcić śruby mocujące gaźnik, gdy będzie on nadal podłączony do regulatora obrotów. Jeżeli gaźnik jest połączony z blokiem silnika za pomocą rury łącznikowej, należy najpierw wykręcić śruby mocujące tę rurę. Następnie należy odłączyć gaźnik od rury, odkręcając nakrętki i zsuwając gaźnik ze śrub dwustronnych. Rozrysować położenie sprężyn regulatora obrotów przed ich odłączeniem, aby ułatwić sobie ich późniejsze założenie.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Następnie odłączyć sprężyny regulatora obrotów i zdjąć gaźnik, uważając szczególnie, aby nie wygiąć ani nie naprężyć łączników, sprężyn, czy też dźwigni sterujących.

Krok 2: Demontaż gaźnika typu A Float

W gaźniku znajduje się niewielka ilość paliwa. Przygotować czystą miskę w celu zebrania kapiącego paliwa i umieszczenia w niej małych części. Podczas demontażu należy sprawdzić, czy w komorze nie ma brudu ani innych zanieczyszczeń. Pozwoli to okreslić stan gaźnika.

 • Zdjąć komorę paliwa z korpusu gaźnika. Komora ta może być zamocowana śrubą lub śrubą do mieszanki do pracy z dużą prędkością.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Wybić sworzeń z zawiasu z korpusu gaźnika, używając małego sworznia lub punktaka. Należy pamiętać o uderzaniu tylko w sworzeń, aby nie uszkodzić korpusu gaźnika.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Zdemontować układ pływaka, zaworek igliczny na wlocie i uszczelkę komory paliwa.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Jeżeli w gaźniku jest przewidziana śruba do mieszanki wolnych obrotów, należy ją wykręcić wraz ze sprężyną.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Obrócić i ustawić płytkę przepustnicy w położeniu zamknięcia, wykręcić śruby tej płytki i zdjąć ją.
Przebudowa gaźnika w małym silniku
 • Zdjąć wałek płytki przepustnicy wraz z uszczelką gąbkową.
Przebudowa gaźnika w małym silniku
 • Następnie wyjąć płytkę i wałek przepustnicy ssania oraz podkładkę filcową lub piankową, postępując w ten sam sposób.
 • Za pomocą zestawu do naprawy gaźnika określić zaślepki wymienne. Uszczelki te służą do zakrywania otworów w gaźniku pozostałych po obróbce. Przyłożyć naostrzony punktak 5/32" do krawędzi każdej zaślepki, która wymaga usunięcia i uderzać w niego tak, aby uwolnić tę zaślepkę.
Przebudowa gaźnika w małym silniku
 • Odkręcić dyszę główną z boku podstawy gaźnika (jeśli jest przewidziana). Następnie odkręcić rurkę emulsyjną, która może być mocno wkręcona. Do tego zadania najlepiej używać śrubokrętu do gaźnika. Pasuje on do szczeliny przewidzianej na czole rurki emulsyjnej, dzięki czemu chroni przed uszkodzeniem gwintów, które znajdują się w podstawie tej rurki podczas jej odkręcania.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Wyjąć rurkę emulsyjną.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton

Krok 3: Przegląd gaźnika

 • Zanurzyć części gaźnika wykonane z metalu i tworzywa sztucznego w uniwersalnym środku do czyszczenia części na maksymalnie 15 minut, aby usunąć brud. Lub spryskać te części środkiem do czyszczenia gaźnika, korzystając z rękawic ochronnych. Następnie dokładnie zetrzeć rozpuszczalnik i inne pozostałości, używając czystej szmatki. Nie należy nigdy używać żadnych przyrządów ani drutu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie lub jeszcze większe zablokowanie otworów.
   
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Sprawdzić wszystkie podzespoły i obluzować uporczywy brud, używając dodatkowego środka do czyszczenia gaźnika, aby udrożnić przepływ.
 • Wymienić wszystkie części, które są uszkodzone lub zablokowane tak, że nie można ich udrożnić.

Krok 4: Przegląd śrub do mieszanki powietrzno-paliwowej

 • Śruby mosiężne do mieszanki służą do kontrolowania mieszanki powietrzno-paliwowej podczas pracy z dużą prędkością i pracy na biegu jałowym. Nadmierne dokręcenie tych śrub może spowodować uszkodzenie ich końcówek i uniemożliwić właściwą regulację.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Usunąć części, które nie są wykonane z metalu i zamoczyć śruby do mieszanki na 15 minut w środku do czyszczenia gaźnika.
 • Następnie sprawdzić je dokładnie pod kątem zużycia. Jeżeli końcówka śruby do mieszanki jest wygięta lub posiada występ, należy ją wymienić.

Krok 5: Ponowny montaż gaźnika w małym silniku

 • Założyć nowe zaślepki z zestawu naprawczego przy pomocy punktaka o średnicy nieco mniejszej od zewnętrznej średnicy zaślepki. Uderzać punktak młotkiem do momentu, aż zaślepka stanie się płaska (silne uderzenia młotkiem spowodują wgniecenie zaślepki). Następnie uszczelnić zewnętrzną krawędź zaślepki, używając lakieru do paznokci.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Zamontować zasysacz, wkładając sprężynę zwrotną w uszczelkę gąbkową i przesuwając sprężynę wraz z uszczelką na wałek zasysacza. Na płytkach zasysacza, które są wykonane z tworzywa sztucznego, znajduje się zaczep blokujący, umieszczony przy jednym końcu sprężyny; w przypadku metalowych płytek zasysacza przewidziane jest wycięcie, w którym mocowany jest haczyk przy jednym końcu sprężyny.
 • Włożyć wałek zasysacza do korpusu gaźnika i zaczepić sprężynę zwrotną. Jeżeli dla dźwigni zasysacza przewidziana jest sprężyna zapadkowa, której zadaniem jest sterowanie położeniem płytek zasysacza, sprężynę tę należy wprowadzić w szczelinę znajdującą się na dźwigni zasysacza. Umieścić płytkę zasysacza na wałku z pojedynczym wycięciem na brzegu skierowanym w stronę wlotu paliwa. Unieść nieco wałek i dźwignię zasysacza oraz przekręcać je w lewą stronę, dopóki ogranicznik na dźwigni nie zwolni gniazda sprężyny. Przesunąć wałek w dół.
 • Włożyć płytkę zasysacza w wałek zasysacza i zamocować ją śrubami tak, aby wgłębienia były skierowane w stronę wlotu paliwa do gaźnika. Wgłębienia pomogą umocować i dopasować wałek oraz płytkę zasysacza.
 • Zainstalować uszczelkę wałka przepustnicy kołnierzem w dół w korpusie gaźnika tak, aby górna część uszczelki była w jednej płaszczyźnie z górną częścią gaźnika. Następnie obracać wałek tak, aby mieć część płaską naprzeciw siebie. Przymocować śrubami płytkę przepustnicy do wałka tak, aby numery przewidziane na płytce były skierowane w stronę śruby regulacji składu mieszanki wolnych obrotów, a wgłębienia były skierowane do środka.
 • Zainstalować gniazdo zaworka iglicznego tak, aby rowek był skierowany w dół, używając popychacza tulei. Następnie zainstalować zaworek igliczny na pływaku i cały zespół w korpusie gaźnika.
 • Włożyć sworzeń zawiasu i środkowy. Następnie zainstalować gumową uszczelkę na gaźniku i zamocować komorę paliwa, podkładkę włóknistą oraz nakrętkę komory.

Krok 6: Zakładanie gaźnika i filtra powietrza

 • Ustawić gaźnik tak, aby krawędź ukośna pasowała do rury wlotu paliwa i zamocować gaźnik za pomocą nakrętek lub śrub (w zależności od potrzeby), nie dokręcając tych złączek, ponieważ zostaną one później dokręcone do końca kluczem dynamometrycznym. Informacje dotyczące właściwego momentu dokręcenia można otrzymać od autoryzowanego dealera produktów firmy Briggs & Stratton.
Przebudowa gaźnika w małym silniku według firmy Briggs and Stratton
 • Zainstalować zespół filtra powietrza, pamiętając, aby zaczepić wypustki przewidziane na dole tego filtra.

Więcej zasobów dotyczących naprawy gaźnika

Jak czyścić gaźnik w małym silniku