Dlaczego rozrusznik silnika w kosiarce nie uruchamia się?Brak możliwości uruchomienia kosiarki lub rozrusznika małego silnika może być frustrujący, ale istnieją pewne rozwiązania, dzięki którym możesz zapobiec problemom z rozrusznikiem lub je usunąć. Niniejszy przewodnik powinien pomóc Ci dowiedzieć się, jak można znaleźć i usunąć często występujące problemy z rozrusznikami, takie jak:

Zbyt wolne obracanie silnika przez rozrusznik
Brak obrotów silnika
Silnik rozrusznika kręci się, ale nie obraca silnikiem
Rozrusznik kręci się, ale nie zatrzymuje

Jeżeli nie można uruchomić silnika, należy najpierw dokładnie sprawdzić sam silnik, aby usunąć często pojawiające się problemy z tym urządzeniem (np. brudna świeca zapłonowa lub problemy z paliwem), które utrudniają uruchamianie.

OSTRZEŻENIEPrzed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Pierwszym krokiem podczas diagnozowania problemów z częściami rozrusznika kosiarki jest sprawdzenie, czy silnik obraca się prawidłowo. W tym celu należy wyciągnąć świece zapłonowe i powoli, ręcznie obrócić wał korbowy. Należy także dokładnie sprawdzić, czy wałek zębaty rozrusznika nie jest brudny i nasmarować go niewielką ilością smaru na bazie litu.

Problemy i naprawa przekładni rozrusznika w kosiarce

Zdiagnozować problemy z 12-woltowym układem rozruchowym, używając poniższej listy. W przypadku badania części za pomocą multimetru należy uzyskać odczyt wynoszący 12 wolt.
UWAGA: Aby przedłużyć żywotność rozrusznika, należy stosować krótkie cykle rozruchu (maks. pięć sekund). Pomiędzy cyklami rozruchu zawsze odczekać jedną minutę.

Jeżeli rozrusznik obraca silnik zbyt wolno, prawdopodobnie występuje problem z…

 • Dodatkowe obciążenie mające wpływ na pracę silnika. Jeżeli sytuacja taka nie występuje, gdy silnik pracuje z mniejszym obciążeniem, należy skontaktować się z serwisem firmy Briggs & Stratton, aby dowiedzieć się, jak można poprawić wydajność.
 • Rozładowany akumulator, wadliwe połączenie elektryczne (obwód akumulatora), zbyt długie przewody akumulatora lub przewody akumulatora o zbyt małej średnicy bądź niewłaściwy rozmiar akumulatora (zbyt mały). Aby zająć się tymi kłopotami, należy sprawdzić akumulator i układ ładowania pod kątem występujących problemów.
 • Niewłaściwa lepkość oleju dla danej temperatury. Zapoznać się z zestawem często zadawanych pytań dotyczących olejów zalecanych do małych silników, aby uzyskać informacje dotyczące wybierania właściwego środka smarnego do kosiarki lub produktów zasilających przeznaczonych do użytku na zewnątrz.
 • Brudny lub zużyty komutator silnika rozrusznika, zużyte łożyska, słabe magnesy itp.
 • Zużyte szczotki lub słabe sprężyny szczotek.

W przypadku brudnych lub zużytych części należy skorzystać z naszego narzędzia do wyszukiwania części do naprawy, aby znaleźć odpowiednie zamienniki. Lokalny dealer produktów firmy Briggs & Stratton może również pomóc znaleźć i wymienić uszkodzone części małego silnika.

Jeżeli silnik nie obraca się, prawdopodobnie masz problem z…

 • Rozładowany/uszkodzony akumulator lub wadliwe połączenia elektryczne. Aby zająć się tymi kłopotami, należy sprawdzić akumulator i układ ładowania pod kątem występujących problemów.
 • Wadliwe części: prawdopodobnie blokady bezpieczeństwa, przełącznik silnika rozrusznika (otwarty obwód) lub cewka zapłonowa.
 • Zawieszone szczotki itp.

W przypadku tego rodzaju naprawy zaawansowanej zalecamy skorzystanie z instrukcji napraw zapewnianej przez firmę Briggs & Stratton, w której podane będą pełne i szczegółowe wskazówki dotyczące testowania wadliwych części. Można również skontaktować się z serwisem firmy Briggs & Stratton.

Jeżeli silnik rozrusznika obraca się, ale nie obraca silnika, prawdopodobnie występuje problem z…

 • Uszkodzony lub nieprawidłowo działający akumulator. Aby zająć się tymi kłopotami, należy sprawdzić akumulator i układ ładowania pod kątem występujących problemów.
 • Niewłaściwy kierunek obrotów spowodowany odwrotnym podłączeniem elektrycznym rozrusznika lub odwrotnymi podłączeniami akumulatora – wszystkie rozruszniki powinny obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony mniejszego koła przekładni zębatej. Jeżeli silnik obraca się z kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, należy ponownie podłączyć akumulator.
 • Problemy z mniejszym kołem przekładni zębatej – zapiekanie się na skutek zabrudzenia/uszkodzenia wypustu śrubowego lub uszkodzenia mniejszego koła przekładni bądź wieńca zębatego. Korzystając z instrukcji i ilustrowanego wykazu części firmy Briggs & Stratton, wyszukać odpowiednie części i przeprowadzić kontrolę pod kątem zabrudzenia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wyczyścić i/lub wymienić części.
 • Poślizg na sprzęgle rozrusznika. Aby rozwiązać ten problem, należy zdemontować sprzęgło, wyczyścić podstawę i łożyska kulkowe środkiem do czyszczenia gaźnika, a następnie ponownie zamontować sprzęgło.

Jeżeli silnik rozrusznika obraca się, ale nie zatrzymuje się, prawdopodobnie występuje problem z…

 • Uszkodzenie przełącznika rozrusznika
 • Uszkodzenie cewki

Używając instrukcji obsługi silnika i multimetru cyfrowego, można przeprowadzić test przełącznika rozrusznika i/lub cewki, aby sprawdzić, czy są one sprawne. Zalecamy korzystanie z zaawansowanej instrukcji napraw, w której podane są wszystkie wskazówki dotyczące sprawdzania każdej części. Można również skontaktować się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton, który pomoże dokonać naprawy.