Jakiego typu paliwo sprawdza się najlepiej w kosiarkach i małych silnikach?Szukasz najlepszej benzyny do kosiarki lub paliwa do urządzenia zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz? Eksperci z firmy Briggs & Stratton dzielą się wskazówkami dotyczącymi wyboru właściwego typu paliwa i odpowiedniego przechowywania urządzeń, dzięki którym zapewnisz maksymalne osiągi swojego małego silnika.

Jakie paliwo pasuje najlepiej do kosiarki lub małego silnika?
Wskazówki dotyczące bezpiecznego przechowywania paliwa

  OSTRZEŻENIE: Paliwo i jego opary są niezwykle   łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie. Znajdowanie wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpiecznej eksploatacji silnika

Jakie paliwo pasuje najlepiej do kosiarki lub małego silnika?

Paliwo stosowane w kosiarce lub urządzeniu zasilającym przeznaczonym do użytku na zewnątrz musi spełniać następujące wymagania:

  • Czyste, świeże, bez ołowiu
  • Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). W przypadku pracy na wysokim pułapie, patrz poniżej
  • Dopuszczalne jest stosowanie benzyny o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub do 15% MTBE (eter metylowo-tert-butylowy). Na niektórych stacjach benzynowych sprzedawana jest teraz benzyna zawierająca maksymalnie 15% etanolu. Ma ona symbol E15 i nie jest zalecana ani zatwierdzona do stosowania w małych silnikach.
  • Można także stosować paliwo w puszkach, takie jak paliwo o zaawansowanej formule, bez zawartości etanolu firmy  Briggs & Stratton . Paliwo to stanowi mieszankę benzyny bezołowiowej, niezawierającej etanolu ze stabilizatorem paliwa, który wydłuża jego żywotność.

Uwaga: SPÓJRZ, ZANIM ZATANKUJESZ! Nie należy stosować paliwa niezatwierdzonego typu (takiego jak benzyna E85 zawierająca etanol) ani modyfikować silnika firmy Briggs & Stratton pod kątem zasilania paliwami alternatywnymi. Działania te mogą doprowadzić do uszkodzenia małych silników i unieważnienia gwarancji udzielonej przez firmę Briggs & Stratton.

Każde paliwo jest inne. Jeśli wystąpią problemy z rozruchem lub wydajnością kosiarki bądź innego urządzenia, należy zmienić dostawcę lub gatunek paliwa.

Paliwo zalecane do stosowania na dużej wysokości

Na wysokościach powyżej 1524 metrów dopuszczalna jest benzyna co najmniej 85-oktanowa/85 AKI (89 RON). Aby zachować zgodność z normami emisji, wymagana jest regulacja do pracy na dużych wysokościach. Praca bez takiej regulacji spowoduje obniżenie wydajności, zwiększenie zużycia paliwa i zwiększenie emisji spalin.

Nie zaleca się pracy silnika na wysokościach poniżej 762 metrów z zestawem dla dużych wysokości.

Mieszanie oleju i paliwa w przypadku małych silników

  • Iskrowe silniki czterosuwowe: Nie wolno mieszać oleju napędowego z benzyną ani modyfikować układu paliwowego silnika lub gaźnika w celu dostosowania do pracy z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Spowoduje to uszkodzenie podzespołów silnika i unieważni gwarancję na silnik.
  • Iskrowe silniki dwusuwowe: Mieszankę należy zawsze przygotowywać z użyciem wysokiej jakości oleju do silników 2-cyklowych, takiego jak olej do kosiarek firmy Briggs & Stratton (stosunek benzyny do oleju w mieszance: 50:1).

Nie wiesz, jaki masz rodzaj silnika? Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego urządzenia firmy Briggs & Stratton lub skontaktuj się z lokalnym serwisem.

Wskazówki dotyczące przechowywania paliwa do małego silnika

Typ paliwa do silnika w kosiarce firmy Briggs and Stratton

Przechowywanie kosiarki lub urządzenia zasilającego przez okres przekraczający 30 dni może skutkować zwietrzeniem benzyny. Zwietrzałe paliwo może powodować tworzenie się osadów kwasów i żywicy naturalnej w układzie paliwowym lub gaźniku, prowadząc do uszkodzenia silnika. Uszkodzenia silnika lub gaźnika spowodowane niewłaściwym stanem paliwa doprowadzą do utraty gwarancji na silnik. Zachowaj świeżość benzyny w kosiarce, stosując stabilizator paliwa firmy  Briggs &, opracowany specjalnie do małych silników.

Uszlachetnianie paliwa sprawia, że nie trzeba spuszczać drogiej benzyny z małego silnika, aby móc go bezpiecznie przechowywać. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami, które umożliwią właściwe przechowywanie urządzenia:

  • Krok 1: Dolać uszlachetniacza paliwa zgodnie ze wskazówkami
  • Krok 2: Włączyć silnik na 2 minuty, aby rozprowadzić stabilizator w układzie paliwa.
  • Krok 3: Schować kosiarkę lub urządzenie w czystym i suchym miejscu na maksymalnie 24 miesiące

Jeśli do benzyny znajdującej się w małym silniku nie dodano stabilizatora paliwa, benzynę należy spuścić do odpowiedniego pojemnika. Silnik należy pozostawić włączony do czasu, aż wyłączy się z powodu braku paliwa.

W celu zachowania świeżości paliwa zaleca się dodawanie stabilizatora do paliwa przechowywanego w kanistrze. Zaleca się także kupowanie paliwa w ilościach, które można zużyć w przeciągu 30 dni. Dzięki temu paliwo będzie świeże, a jego lotność będzie dostosowana do sezonu.

Dodatkowe informacje dotyczące typu paliwa można otrzymać, kontaktując się ze specjalistami w zakresie silników firmy Briggs & Stratton, którzy są dostępni w Twoim obszarze!