Jak sprawdzać mały silnik pod kątem konieczności wymiany hamulcaPrzegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton

W przypadku większości kosiarek pchanych dobrze utrzymany układ hamulcowy powinien zatrzymać silnik i podłączone do niego urządzenie tnące w przeciągu trzech sekund od odejścia od urządzenia lub zwolnienia uchwytu hamulca. Jeżeli po włączeniu hamulca silnik będzie pracował dłużej niż trzy sekundy, konieczna może być wymiana lub regulacja wyłącznika albo okładziny/taśmy hamulca.

Postępować w sposób opisany w naszym szczegółowym przewodniku dotyczącym przeglądu i wymiany hamulca silnika (dotyczy wersji z okładziną oraz z taśmą) lub przejść poniżej do najbardziej właściwego punktu:

Serwisowanie okładzin hamulca silnika w kosiarkach i urządzeniach napędzających przeznaczonych do użytku na zewnątrz

Jak zdjąć okładziny hamulca w celu przeprowadzenia ich przeglądu
Jak sprawdzać i testować okładziny hamulca, aby stwierdzić, czy wymagają wymiany
Jak zmontować ponownie układ hamulcowy

Serwisowanie hamulca taśmowego silnika

Jak zdemontować i przeprowadzić przegląd hamulców taśmowych, aby sprawdzić, czy wymagają wymiany
Jak testować hamulce taśmowe
Jak zamontować hamulce taśmowe po przeglądzie

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji silnika

Serwisowanie okładzin hamulca silnika w kosiarkach i urządzeniach napędzających przeznaczonych do użytku na zewnątrz

Jak zdjąć okładziny hamulca w celu przeprowadzenia ich przeglądu
 
 • Krok 1: Zdjąć przewód świecy zapłonowej i zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. Następnie należy wymontować pozostałe elementy, które utrudniają dostęp do hamulca (np. osłona palca, zbiornik paliwa, rurka wlewu oleju, obudowa dmuchawy oraz rozrusznik rewersyjny).
 
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 2: Zdjąć pokrywę wspornika elementu sterowania hamulca, jeżeli jest ona przewidziana. Następnie odkręcić śrubę zacisku przewodu i zdjąć przewód hamulca z dźwigni sterującej.
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 3: Odłączyć sprężynę od kotwiczki hamulca, używając szczypców igłowych. Następnie zdjąć przewód wyłącznika, delikatnie ściskając wyłącznik i lekko pociągając za przewód tak, aby go wysunąć. Jeżeli silnik posiada rozrusznik elektryczny, należy odłączyć parę przewodów prowadzących do silnika rozrusznika.
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 1: Zdjąć wspornik hamulca, odkręcając śruby.

Jak sprawdzać i testować okładziny hamulca, aby stwierdzić, czy wymagają wymiany

 • Krok 1: Sprawdzić okładzinę hamulca pod kątem wyszczerbień, przecięć, osadów i innych uszkodzeń. Można to zrobić bez konieczności zdejmowania hamulca. Zmierzyć grubość okładziny linijką lub sprawdzianem szczękowym, aby sprawdzić, czy nie jest zużyta.
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • UWAGA: Zmierzyć tylko okładzinę, pomijając wspornik. Wymianę hamulca należy przeprowadzić, gdy grubość okładziny jest mniejsza niż 0,090".
 • Krok 2: Sprawdzić wyłącznik za pomocą multimetru lub omomierza, aby dowiedzieć się, czy po załączeniu wyłącznika obwód zapłonowy jest uziemiany.
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton

Gdy wyłącznik jest ustawiony w położeniu zatrzymania STOP, powinien wykazywać ciągłość (0 omów) z uziemieniem silnika, a po ustawieniu go w położeniu pracy RUN powinien on wykazywać brak ciągłości (∞). W przypadku znalezienia problemu należy sprawdzić, czy połączenia nie są obluzowane ani uszkodzone.
Po przeprowadzeniu przeglądu należy wymienić okładziny hamulca (w zależności od potrzeby). Jeżeli problemy będą nadal występowały, należy skontaktować się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton Dealer, aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z naprawą.

Jak zmontować ponownie układ hamulcowy

 • Krok 1: Zainstalować zespół hamulca na cylindrze.Dokręcić śruby mocujące z momentem 40 funtów na cal, używając klucza dynamometrycznego.
Sprawdzić zamiennik hamulca małego silnika
 • Krok 2: Zainstalować przewód wyłącznika, zginając jego końcówkę o 90°
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 3: Zainstalować obudowę dmuchawy i inne części silnika, które zdemontowano na czas serwisu hamulców.
 • Krok 1: Sprawdzić hamulce, obracając dźwignię. Upewnić się, czy dźwignia porusza się swobodnie, a okładzina styka się całkowicie z kołem zamachowym.
 • Krok 5: Zaczepić sprężynę hamulca szczypcami igłowymi i podłączyć przewód hamulca
 • Krok 6: Sprawdzić układ hamulcowy, uruchamiając silnik, a następnie zwalniając uchwyt hamulca. W przeciągu trzech sekund powinno dojść do zatrzymania silnika oraz ostrza lub innego wyposażenia.

Serwisowanie hamulca taśmowego silnika

Jak zdemontować i przeprowadzić przegląd hamulców taśmowych, aby sprawdzić, czy wymagają wymiany

Na którymś końcu taśmy hamulca zamontowanej na drążku nieruchomym i ruchomym znajdują się pętle.

 • Krok 1: Za pomocą przyrządu do gięcia trzpienia wygiąć trzpień dźwigni sterującej na zewnątrz, odsuwając go od pętli hamulca taśmowego
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 2: Zwolnić sprężynę hamulca, używając szczypców
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 3: Podnieść i zdjąć taśmę hamulca z drążka nieruchomego i ruchomego
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 1: Sprawdzić i wymienić opaskę, jeżeli znajdują się na niej nacięcia lub przecięcia.
 • Krok 5: Sprawdzić zużycie, mierząc grubość opaski linijką bądź sprawdzianem szczękowym
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton
 • UWAGA: Należy mierzyć tylko okładzinę hamulca, bez metalowej taśmy. Wymianę taśmy hamulca należy przeprowadzić, gdy grubość okładziny jest mniejsza niż 0,030."

Jak testować hamulce taśmowe

Moc hamowania hamulca taśmowego należy sprawdzić, odłączając przewód świecy zapłonowej i zabezpieczając go tak, aby nie stykał się ze świecą. W przypadku silników z rozruchem elektrycznym należy odłączyć i wyciągnąć akumulator.

 • Krok 1: Po załączeniu hamulca obrócić sprzęgło rozrusznika za pomocą adaptera tego sprzęgła i klucza dynamometrycznego.
Przegląd małego silnika i wymiana hamulców według firmy Briggs and Stratton

Jeżeli podczas równomiernego obracania koła zamachowego w prawą stronę odczytywana wartość momentu obrotowego jest niższa niż 45 funtów na cal, może to oznaczać zużycie lub uszkodzenie podzespołów silnika bądź konieczność ich wyregulowania.

 • Krok 2: Sprawdzić wyłącznik za pomocą multimetru lub omomierza, aby ustalić, czy po jego aktywacji obwód zapłonu jest uziemiany. W przypadku ustawienia wyłącznika w położeniu STOP powinien on wykazywać ciągłość (0 omów) z uziemieniem silnika, a po ustawieniu go w położeniu RUN (PRACA) ciągłość ta nie powinna być wykazywana (∞). W przypadku wykrycia problemu należy sprawdzić, czy jakieś połączenia nie są obluzowane bądź wadliwe.

Skontaktować się ze dealera produktów firmy Briggs & Stratton w przypadku konieczności wyregulowania hamulców lub rozwiązania problemów z połączeniami. Zapoznać się z naszym zestawem często zadawanych pytań dotyczących problemów z układem zapłonowym, aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie konserwacji i naprawy.

Jak zamontować hamulce taśmowe po przeglądzie

 • Krok 1: Zainstalować ponownie przewód wyłącznika na wsporniku sterowania. W przypadku starszych systemów przewód ten należy zainstalować w zacisku tego przewodu na wsporniku sterowania.
 • Krok 2: Założyć hamulec ręczny drążek nieruchomy i zaczepić go o koniec drążka ruchomego tak, aby maksymalnie opuścić taśmę.
 • UWAGA: Po zakończeniu montażu, materiał hamulca, przewidziany na stalowej taśmie, musi znaleźć się po stronie koła zamachowego. W przypadku starszych systemów hamulec taśmowy należy zainstalować na słupku nieruchomym i ruchomym.
 • Krok 3: Zgiąć trzpień ustalacza tak, aby znalazł się nad pętlą hamulca taśmowego, co zapobiegnie wyparciu tej pętli. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy materiał hamujący, przewidziany na metalowej taśmie, jest skierowany w stronę koła zamachowego.