Förvaring av din utrustningFörvaring av gräsklippare och utrustning

Utför några enkla underhållsåtgärder för säsongsförvaring och uppstart under våren, hösten eller när du ställer undan din utrustning för längre tidsperioder. Använd våra praktiska checklista för förvaring av din utrustning för att hjälpa dig att lagra den på rätt sätt.

Förvaring av utrustning – checklista

Bränsle

  • Fyll upp bränsletanken före förvaring.
  • Att fylla tanken hindrar att fukt kondenserar i bränsletanken och ger upphov till rost och avlagringar.

Tillsätt Briggs & Stratton:s avancerade och specialformulerade & bränslestabilisator till bränslet före tankning*. Låt sedan motorn gå i några minuter så att tillsatsen cirkulerar genom förgasaren. Bränslestabilisatorn förhindrar att klibbiga avlagringar bildas i bränslesystemet eller viktiga delar av förgasaren.

Olja

Batteri

  • Koppla bort kabeln från batteriets minuspol på enheterna (om sådan finns).
  • Ta bort batteriet. Batteriet bör förvaras på en sval, torr plats.
  • Rengör batteripolerna med hjälp av rengöringsspray för batteripoler och bestryk dem med fett. Batteripolrengöring och polskydd finns hos din lokala Briggs & Stratton återförsäljare eller bildelsbutik.

Rengöring av din utrustning

  • Förvara inte din motor smutsig. Rengör motorn utvändigt från skräp och gräs.
  • Med tändstiftskabeln borttagen från motorn, kan du använda en trädgårdsslang för att skölja bort resterande gräsklipp.
  • När merparten av gräsklippet är borta är det lättare att hitta eventuella gräsklumpar som kan störa bladets rörelse.
  • Använd en träpinne eller liknande, men inte händer eller fötter, för att ta bort det störande materialet och tvätta klippaggregatet noga.

* Anm.: om du inte väljer att använda Briggs & Stratton bränslestabilisator eller om alkoholhaltigt bränsle används till motorn, till exempel gasohol, måste du tömma ut all bränsle ur tanken och köra motorn tills den stannar av bränslebrist.