Hur man byter oljaSteg till bättre motorunderhåll

För optimal prestanda bör du byta olja i din lilla motor efter de första fem driftstimmarna och därefter årligen, eller var 50:e driftstimme (det som inträffar först).

  • Använd Briggs & Stratton SAE 30W olja över 4°C (40°F) för alla våra motorer.
  • Kontrollera oljenivå regelbundet.
  • Luftkylda motorer bränner ca 30 ml (1 ounce) olja per cylinder, per timme.
  • Fyll till märket på mätstickan. FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET.

Guide för oljebyte

Steg 1: Komma igång

Steg 1: Starta ett oljebyte med Briggs & Stratton

Starta motorn och kör den tills den är varm. Stoppa motorn. VARNING!: Se till att koppla ifrån tändstiftskabeln, och säkra den på avstånd från tändstiftet för att förhindra en oönskad start. Rengör området runt oljepåfyllningslocket och tömningslocket för att förhindra att smuts och skräp faller ner i vevhuset (se fotot till höger). Ta bort oljemätstickan, i förekommande fall.

Steg 2: Urtappning av oljan

Steg 2: Tappa ur oljan av Briggs & Stratton

Luta klippaggregatet med luftfiltret eller tändstiftssidan upp och placera några tidningar och ett oljetråg eller en tillbringare under klipparen. Använd en 3/8" hylsnyckel och förlängning (ingen hylsa) för att skruva pluggen moturs (se bilden till höger), så att den gamla oljan töms ut. Om pluggen även fungerar som ett påfyllningslock (normalt gul eller vit), kan den ha två stift så att du kan lossa den för hand eller med en skruvmejsel eller en insexnyckel för extra vridmoment.

Byt ut avtappningspluggen genom att vrida medurs och dra åt med en hylsnyckel eller en reglerbar skiftnyckel. Om din motor inte har ett oljefilter, hoppa över detta steg.

Steg 3: Motor med oljefilter

Steg 3: Motor med oljefilter från Briggs & Stratton

Om din motor har ett oljefilter, byt ut det minst en gång per säsong.

  • Byt ut oljefiltret genom att vrida det moturs på stommen med en filternyckel eller en rörtång.
  • Undersök tätningsytan på oljefilteradaptern för att se om det finns skräp eller packningsmaterial. Rengör vid behov.
  • Olja filterpackningen lätt med ren motorolja. Installera ett nytt filter och skruva i det för hand tills packningen är i kontakt med filteradaptern (se bilden till höger). Dra åt filtret ytterligare 1/2 till 3/4 varv.

Steg 4: Fyll på med ny olja

Häll i rätt mängd och godkänd typ av olja för din motor, enligt denna oljevolymtabell, eller din bruksanvisning. Om du har en oljepåfyllningsöppning (normalt gula eller vita) på varje sida av motorn, kan du använda någon av dem för att fylla på olja till rätt nivå. Fyll INTE på olja i utan att använda den korrekta mätanordningen enligt illustration i brukksanvisningen.

Oljerekommendationer

Oljerekommendationer för små motorer från Briggs & Stratton

Vi rekommenderar användning av Briggs & Stratton garanticertifierade oljor för bästa prestanda.  Andra renande oljor av hög kvalitet är acceptabla om de är klassificerade för SF, SG, SH, SJ eller högre.  Använd inga speciella tillsatser.

Utomhustemperaturen avgör vilken oljeviskositet som passar för motorn.  Se tabellen för att välja rätt viskositet för förväntat intervall på utomhustemperaturen.  Motorer för praktiskt taget all kraftutrustning för utomhusbruk fungerar bra med en 5W-30 syntetolja.  För utrustning som används i hög temperatur ger syntetoljan Vanguard™ 15W-50 det bästa skyddet.

* Användning av SAE 30 olja vid temperaturer under 40 °F (4 °C) gör det svårt att starta.

**Över 80°F (27°C), kan användning av 10W-30 orsaka ökad förbrukning av olja.  Kontrollera oljenivån oftare.


Har du fler frågor?

Titta på denna enkla guide för att byta olja på din motor.