SäsongsförvaringSkydda din investering

Utför några enkla underhållsåtgärder för säsongsförvaring och uppstart under våren, hösten eller närhelst du ställer undan din utrustning för längre tidsperioder. 

Checklista för förvaring av utrustning

Bränsle
Fyll upp bränsletanken före förvaring. 

Att fylla tanken hindrar att fukt kondenserar i bränsletanken och ger upphov till rost och avlagringar.

Tillsätt Briggs & Stratton bränslestabilisator i bränslet* innan du tankar. Låt sedan motorn gå i några minuter så att tillsatsen cirkulerar genom förgasaren. Bränslestabilisatorn förhindrar att klibbiga avlagringar bildas i bränslesystemet eller viktiga delar av förgasaren. 

* Anm.: Om du inte använder Briggs & Strattons bränslestabilisator eller om bränsle med alkohol används, t.ex. gasohol, måste bränslet tömmas ut ur tanken och motorn köras tills den stannar av bränslebrist. 

Olja
Byt oljan medan motorn och oljefiltret (om sådant finns). är varma. 

Briggs & Stratton olja för 4-taktsmotorer finns hos din lokala återförsäljare eller verkstad.

Batteri
Koppla bort kabeln från batteriets minuspol på enheter som har det. 

Ta bort batteriet. Batteriet bör förvaras på en sval, torr plats. 

Rengör batteripolerna med Briggs & Stratton Battery Terminal Cleaner och bestryk batteripolerna med Briggs & Stratton Terminal Protector.

Rengöring av din utrustning
Förvara inte motorn smutsig. Rengör motorn utvändigt från skräp och gräs. 

Med tändstiftskabeln borttagen från motorn, kan du använda en trädgårdsslang för att skölja bort resterande gräsklipp. 

När merparten av gräsklippet är borta är det lättare att hitta eventuella gräsklumpar som kan störa bladets rörelse. 

Använd en träpinne eller liknande, men inte händer eller fötter, för att ta bort det störande materialet och tvätta klippaggregatet noga.