Vilket år tillverkades min lilla motor?Hur tar man reda på motorns tillverkningsdatum

Se hur du hittar motorns tillverkningsdatum på alla modeller av Briggs & Stratton. Gå till aktuell motor genom att klicka nedan:

För motorer tillverkade efter 1965
För motorer tillverkade före 1965

Hur kan jag bestämma åldern på min motor? (För motorer tillverkade efter 1965)

Motorns kodnummer anger dess exakta tillverkningsdatum. Detta system erbjuder ett enkelt sätt att bestämma åldern på din lilla motor.

Det följande är ett exempel på tolkningen av datumkoden, 99011556:

  • De två första siffrorna (99) anger tillverkningsåret. I det här fallet är det 1999.
  • Nästa två siffror (01) ger månaden på året, vilket är januari.
  • De följande två siffrorna (15) är dagen i denna månad. I det här fallet den 15:e.
  • De två sista siffrorna anger tillverkningsanläggningen och monteringslinjen.

Den här motorn tillverkades med andra ord den 15:e januari 1999.

Hur gör jag för att avgöra tillverkningsdatumet för min motor om det tillverkades före 1965?

Tyvärr är processen för att fastställa tillverkningsdatum för äldre motorer inte densamma eftersom spårningssystemet med kodnumren inte var genomfört förrän 1965. En fantastisk källa för äldre och antika Briggs & Stratton-motorer kan hittas via andra webbplatser.

Anm.: Nedanstående webbplatser tillhandahålls endast som möjliga resurser för föråldrade/antika motorer och är inte direkt anknutna till Briggs & Stratton.