Varför baktänder eller eftertänder min motor?Gör din lilla motor på din gräsklippare, snöslunga eller kraftutrustning för utomhusbruk höga ljud? Denna Vanliga frågor från Briggs & Stratton kommer att hjälpa dig att identifiera problemet och hitta lösningar.

Vad är bak- och eftertändning?

Baktändning är ett tillstånd som beskrivs som en kraftig smäll, knall, explosion osv., medan motorn är igång eller när du stänger av den. Eftertändning inträffar efter det att motorn har stängts av. Anm.: Bak- och eftertändning genom förgasaren kommer inte att skada motorn på något sätt!

Hitta de vanligaste orsakerna till och möjliga lösningar för motorns bak- och eftertändning.

Orsaker till baktändning i små motorer och möjliga lösningar
Orsaker till eftertändning i små motorer och möjliga lösningar

Vad är det som gör att en liten motor baktänder och hur åtgärdar jag det?

Baktändning inträffar vanligen vid snabb motorretardation.
Vanliga orsaker till baktändning:

 • För snabb minskning av motorns varvtal
 • Bensin med en högre halt av alkohol
 • Förgasarjustering inställd på för mager blandning
 • Ljuddämparens konstruktion kan framkalla baktändning
 • Högre motortemperaturer än normalt
 • Vissa förgasare kan framkalla baktändning på grund av känslighet i inre övergångskanaler
  (Detta tillstånd kan inte korrigeras).

Möjliga åtgärder mot baktändning:

 • Sänk motorhastigheten långsamt
 • Följ bränslerekommendationerna för små motorer och/eller byt till märken med lite eller ingen alkohol
 • Justera förgasaren för optimal prestanda
 • Hör med utrustningstillverkaren om att öka luftvolymen för att minska motortemperaturen
   

Vad är det som gör att en liten motor eftertänder och hur fixar jag det?

Eftertändning inträffar efter det att motorn har stängts av.
Vanliga orsaker till eftertändning:

 • Stänga av motorn på högt varvtal vilket gör att bränsle pumpas genom motorn för antändning
 • Bensin som innehåller alkohol har en tendens att tända lättare, vilket kan orsaka eftertändning
 • Typ och tillverkning av ljuddämpare för små motorer
 • Förgasarjustering är kanske inte riktigt utförd för korrekt motorprestanda
 • Solenoiden som motverkar eftertändning kanske inte fungerar som den skall

Möjliga lösningar för eftertändning:

 • Låt motorn svalna genom att låta den gå ner i varv med rätt hastighet (15-30 sekunder)
 • Byt till ett annat bränsle utan alkohol eller ett välkänt märke med alkohol
 • Säkerställ korrekt förgasarjustering för optimal motorprestanda
 • Kontakta utrustningstillverkaren för uppdaterade designer när det gäller luftkontroll med bafflar, ljuddämpare, osv.
 • Kontrollera att solenoiden som motverkar eftertändning fungerar korrekt
  Anm.: Om motorn är utrustad med en solenoid som förhindrar eftertändning, stäng av motorn i fullgas

I alla fall, din bästa källa till information skulle vara att rådfråga din lokala Briggs & Stratton återförsäljare.