Hur testar man laddningssystemet, batteriet och generatorn på en liten motor?



Om du använder en nyckel för att starta din gräsklippare, snöslunga eller kraftutrustning för utomhusbruk, har den lilla motorn ett elektriskt laddningssystem med ett batteri och en generator.

Vanliga problem med det elektriska laddningssystemet

 • Hör du ett klick eller stånkande när du startar elstart-motorer
 • Inbyggd elektronik fungerar inte som den ska
 • Batteriet går inte att ladda eller laddas ur för snabbt
Test av elsystem hos små motorer från Briggs and Stratton

När de här problemen dyker upp, kan du behöva utföra tester för att fastställa om ditt batteri är dött eller om det är din generator som inte fungerar som den ska. Följ dessa anvisningar för att kontrollera ditt elektriska laddningssystem.

Är batteriet på gräsklipparen eller den lilla motorn urdraget?
Generatortest på din lilla motor

VARNING: Läs alltid motor- och utrustningshandbokeninnan du startar, använder eller servar din motor eller utrustning, för att undvika personskador eller skada på egendom. Besök en auktoriserad återförsäljare eller kontakta Briggs & Stratton om du är osäker på något förfarande eller har ytterligare frågor. Hitta alla motorsäkerhetsvarningar

Felaktig användning av batteriet och laddaren kan leda till explosion och risk för brännskador. Följ de instruktioner som tillhandahålls av batteriets och batteriladdarens tillverkare

 • Använd alltid skyddsglasögon
 • Serva batterier på väl ventilerat plats, på avstånd från eld, gnistor och andra antändningskällor
 • Tippa inte batteriet och ta inte bort något ventillock

Är batteriet på gräsklipparen eller den lilla motorn urdraget?

Om ditt batteri inte håller en laddning, anslut det till laddaren. Om det inte är fulladdat inom 8 timmar, är ditt gräsklipparbatteri slut och du måste byta ut det.

Om ditt batteri laddas upp helt, bör laddningen inte förbrukas om batteriet inte används. Felsök fortsatta problem med hjälp av en multimeter för att se om ditt batteri förbrukar ström när det inte används. Om det håller laddningen genom testet, kan du ha ett problem med generatorn.

Generatortest på din lilla motor

Generatorer ger ström för motorns gång och håller batteriet laddat genom att återföra elenergi till elsystemet.

Tänd bara strålkastarna på din gräsklippare eller kraftutrustning för utomhusbruk för att på enklaste sätt testa generatorn. Stanna sedan motorn. Om strålkastarnas ljus dämpas fungerar generatorn. Om inte, gör den det inte.

Om detta inte är ett alternativ kan följande steg användas för att testa generatorer.

Steg 1: Fäst en multimeter på din motor

Multimeter från Briggs & Stratton

Anslut multimetern till din motor baserat på din generatortyp.

Du kan avgöra detta genom färgen på kablarna - antingen växelström eller likström. Dessa kablar sträcker sig under fläktkåpan och är anslutna till statorn. För Briggs & Stratton motorer, kan du matcha kablarnas och generatorns konfiguration med hjälp av ditt Identifieringsdiagram för Generatorer. När du hittar en match, hitta AC/DC-inställningen i det övre högra hörnet (som beskrivs här i rött).

Om du behöver hjälp med att identifiera typ av generator installerad på din motor, vänligen se vår Generatorspecifikationer (PDF) ladda ner din sprängskiss eller kontakta en Briggs & Stratton återförsäljare eller den berörda produktens tillverkare.

När du väl har din korrekta inställning identifierad:

 • Ställ in multimetern på växelström eller likström.
 • Sätt in multimeterns svarta ledare i testarens COM-kontakt.
  • För växelström, anslut den andra änden till jord, till exempel en motorbult eller cylinderfläns.
  • För likström, anslut den andra änden till batteriets positiva terminal. (OBS! Batteriet måste vara jordat till utrustningens ram på motorblocket för att skapa en komplett krets.)
 • Sätt in multimeterns röda ledare i testarens kontakt (märkt AC VOLTS eller AMPS).
 • Anslut den röda ledaren till den relevanta statorns utgångsledning. Se illustrationer nedan för att se att din multimeter är korrekt ansluten

Växelströmstest

Växelströmstest av Briggs and Stratton

Steg 2: Läs av multimeterns spänningsavläsning

 • Starta motorn och låt den gå några minuter så att den når arbetstemperatur.
 • Ställ, med hjälp av en varvtalsräknare (serviceartikelnummer 19598), in motorns testhastighet och kontrollera avläsningen på multimetern. Om inte annat anges, bör alla tester utföras med motorn igång vid 3 600 rpm.
 • Jämför avläsningen på multimetern mot den rekommenderade spänningen (amp eller volt) som anges i Identifieringsdiagram för generatorer, Generatorspecifikationer eller utrustningens handbok.
 • Stanna motorn och koppla bort mätaren från utrustningen.

Om resultatet inte överensstämmer med specifikationerna, måste du byta ut generatorns stator i växelströmsgeneratorer. För likströmsgeneratorer, kan det vara nödvändigt att byta ut statorn, dioden eller regulatorn.