Pozbądź się owadów z trawnikaChociaż po Ziemi pełza ponad 800 000 różnych gatunków owadów, większość z nich nie wyrządza murawie żadnej krzywdy. Jednak kilka gatunków lubi ucztować na bujnym, zielonym trawniku. Poniższe sugestie mogą pomóc właścicielom domów wyrwać swoje trawniki z rąk tych gości, którzy wpraszają się do nich na obiad.

Spryt przeciwko przewadze liczebnej

Ponieważ na typowym akrze ziemi występuje szacunkowo 40 milionów owadów, ich całkowite usunięcie jest niemożliwe. I dobrze, ponieważ większość owadów uważa się za pożyteczne, gdyż zjadają one inne szkodliwe owady i stanowią pożywienie dla ptaków oraz innych zwierząt. W związku z tym najlepszą strategią jest określenie i selektywna kontrola owadów mających niszczycielski wpływ na murawę. 

Większość owadów powoduje szkody na trawie tylko w pewnych momentach swojego życia. Po określeniu, które owady są szkodliwe, najlepszym rozwiązaniem jest wytępienie ich na takim etapie rozwoju, gdy są najbardziej wrażliwe – zwykle dotyczy to wczesnego stadium ich rozwoju lub stadium larwalnego. 

Należy pamiętać, że problem z owadami zwykle (lecz nie zawsze) bierze się z niewłaściwego utrzymania trawnika. Trawa poddawana obciążeniom jest bardziej podatna na inwazję szkodników. Zdrowe trawniki są w stanie koegzystować z większymi inwazjami owadów, a więc przed zastosowaniem pestycydów należy zapoznać się z praktykami w zakresie koszenia, nawożenia, podlewania oraz hodowli, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że pestycydy przyczyniły się do tego problemu i tak samo będzie kolejnym razem.

Typowi sprawcy problemów

Owady niszczące murawę mogą atakować ją w trzech różnych miejscach: na górnej powierzchni liści, w miejscu połączenia darni z glebą lub pod murawą w glebie. Owady występujące nad trawą żują jej źdźbła lub wysysają płyny z części roślin. Jeżeli owady występują pod ziemią, żywią się korzeniami. Trzy z najczęściej występujących gatunków owadów niszczących murawę w Stanach Zjednoczonych to: oprzędnice, pluskwiaki i larwy. Poniżej znajduje się opis każdego z tych gatunków wraz z sugerowanymi sposobami ich kontroli.

Oprzędnice

Są to gąsienice ciem, które często można spotkać wieczorem w pobliżu domów. Żyją one w jedwabnych kokonach w darni i są zagrożeniem dla traw rosnących w klimacie chłodnym. 

Owad ten atakuje trawnik w porze nocnej, zjadając liście i łodygi traw. W przypadku zdrowej trawy szkody są trudne do zauważenia, niemniej jednak można spotkać niewielkie obszary, w których łodygi roślin są bardzo krótkie, szczególnie na uszkodzonych lub „uśpionych” połaciach trawników. Na pierwszy rzut oka miejsca, w których rośliny są uszkodzone, mogą przypominać obszary, w których trawa znajduje się w stanie „uśpienia”, jednak po deszczu trawa pozostanie brązowa. 

Chociaż szkody wyrządzone przez oprzędnice są często mylone ze szkodami powodowanymi przez zwierzęta domowe, obecność owada można rozpoznać po przeżutych liściach i łodygach traw. W pierwszej kolejności należy sprawdzać zbocza południowe lub obszary, w których trawa jest poddana szczególnym obciążeniom. Zaleca się sprawdzenie nocą, czy nad trawnikiem nie latają ćmy. Jeśli tak, oznacza to, że składają one jaja; w takim przypadku po 10-14 dniach wyklują się z nich gąsienice. 

Najlepszą metodą zwalczania oprzędnic jest wykorzystanie owadów, które się nimi żywią. Dodatkowo odpowiednie nawożenie, przycinanie oraz nawadnianie trawnika pozwoli ukryć uszkodzenia i po pewnym czasie usunąć szkody. 

Jeśli jednak oprzędnice opanowały trawnik i wymagane jest użycie bardziej skutecznych metod, należy spryskać zaatakowany obszar środkiem przeciw tym szkodnikom. Środek ten należy zastosować późnym popołudniem lub wieczorem, przed pojawieniem się gąsienic. Produkty osiadające na powierzchni roślin są skuteczniejsze niż środki rozpuszczane w wodzie.

Pluskwiaki

Pluskwiaki są szkodnikami wysysającymi soki z liści traw i ich łodyg. Owłosione pluskwiaki atakują trawy rosnące w klimacie chłodnym; lubią szczególnie niewielkie rośliny należące do gatunku kostrzew oraz życicę trwałą, rosnące na otwartej, nasłonecznionej przestrzeni. Pluskwiaki południowe atakują gatunki traw rosnące w klimacie gorącym, jak np. trawa św. Augustyna. Żerują one zarówno we wczesnym stadium cyklu swego życia, jak i w stadiach późniejszych, zwykle w połowie lub pod koniec lata w czasie długich, suchych okresów. 

Murawa uszkodzona przez pluskwiaki często wydaje się być wysuszona, jednak nie odżywa ona po opadach deszczu lub nawodnieniu. Nieregularne, niewielkie obszary przypominające ugniecioną trawę będą się powiększać w miarę postępowania zniszczeń. 

Pluskwiaki są niewielkimi, trudnymi do zauważenia owadami (mają tylko 3 mm długości). Najlepszym sposobem na wykrycie ich obecności jest ich „wypłukanie”. W tym celu należy wziąć puszkę, np. po kawie, i usunąć jej dno oraz wieko. Następnie wbić puszkę na ok. dwa cale do ziemi, napełnić ją wodą i odczekać od trzech do czterech minut. Jeśli w trawie znajdowały się pluskwiaki, wypłyną one na powierzchnię. Jeśli w puszce będzie znajdować się większa liczba pluskwiaków niż pięć, konieczne jest podjęcie kroków mających na celu ich zwalczenie. 

Do zwalczania pluskwiaków nadaje się kilka insektycydów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed zastosowaniem środka płynnego lub granulowanego nawadniać trawnik przez 20-25 minut. Regularne nawadnianie trawnika pomaga zmniejszyć skalę zniszczeń, a niewielka ilość nawozu przyspieszy proces regeneracji.

Pędraki

Pędraki są stadium larwalnym chrząszczy. Pustoszą trawniki, zjadając korzenie trawy znajdujące się tuż pod powierzchnią ziemi. Istnieje wiele gatunków pędraków, m.in. popilia japońska, chrabąszcz czerwcowy i majowy czy nierówienka wschodnia. 

Cykl życia larw. jest złożony. Żuki składają jaja raz do roku w połowie lub pod koniec lata. Z jaj wykluwają się pędraki, które odżywiają się w okresie jesiennym, zanim zalegną w glebie na czas zimy. Wiosną dojrzałe pędraki odżywiają się, a następnie, wczesnym latem, przekształcają się w żuki. 

Ponieważ skunksy, szopy, ptaki i krety odżywiają się pędrakami, zwierzęta te mogą niszczyć trawnik, polując na nie. Trawa zniszczona przez pędraki przypomina zwiędłą, tworząc małe, zbrązowiałe martwe obszary, które jednak szybko się powiększają. Murawa staje się gąbczasta, ponieważ nie jest zakorzeniona w glebie. Opanowany przez pędraki trawnik można dosłownie zwinąć jak dywan, gdyż zniszczone zostały korzenie znajdujące się tuż pod powierzchnią ziemi. Jeśli liczebność pędraków wynosi więcej niż 15 osobników na stopę kwadratową, należy interweniować. 

Najlepszym sposobem przywrócenia trawnika do normalnego stanu po ataku pędraków jest regularne nawadnianie wspomagające wzrost korzeni. Jeśli podlewanie nie wyeliminuje problemu, należy użyć produktów zawierających środki chemiczne, jak Dylox (zaw. karbaryl) lub Sevin (zaw. trichlorfon). Rozwodnione środki działają najlepiej na młode pędraki, zaleca się więc stosowanie ich na początku sierpnia oraz, w przypadku północnych regionów kraju, w późniejszych okresach roku.

W przypadku obszarów narażonych na atak pędraków (zwłaszcza popilii japońskiej i chrabąszcza majowego) najbardziej efektywne są podjęte we właściwym czasie odpowiednie środki zapobiegawcze. Trawniki należy spryskiwać pestycydami Merit czy Mach II od połowy czerwca do połowy lipca. Środki te zabijają pędraki w czasie ich sierpniowego wylęgu, zanim spowodują one jakiekolwiek szkody, nie szkodząc przy tym innym pożytecznym owadom. 

Opisane sposoby prawidłowej pielęgnacji trawnika pomogą utrzymać kontrolę nad populacją owadów, a co najważniejsze, zapobiegną powodowanym przez nie szkodom. Jeśli konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, właściwy środek owadobójczy sprawi, że pójdą stołować się w innym miejscu.