Jak wymienić olejKroki do lepszego zabezpieczenia silnika

Aby zapewnić optymalną wydajność, olej w małym silniku należy wymienić po pierwszych pięciu godzinach pracy, a następnie co roku lub co 50 godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi szybciej).

  • Wszystkie nasze silniki wymagają stosowania oleju Briggs & Stratton SAE 30W  o temperaturze przekraczającej 4°C.
  • Regularnie sprawdzać poziom oleju.
  • Silniki chłodzone powietrzem spalają około 28 g oleju na cylinder na godzinę.
  • Wlać zgodnie ze znakiem na miarce oleju. NIE PRZEPEŁNIAĆ.

Przewodnik dotyczący wymiany oleju

Krok 1: Pierwsza naprawa silnika

Krok 1: Rozpoczęcie wymiany oleju według firmy Briggs & Stratton

Uruchomić silnik i zaczekać, aż się nagrzeje. Wyłączyć silnik. OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że przewód świecy zapłonowej jest odłączony i zabezpieczyć go z dala od świecy, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika. Oczyścić obszar wokół wlewu oleju oraz korka spustowego, co zapobiegnie przedostaniu się zanieczyszczeń oraz kamieni do skrzyni korbowej (patrz zdjęcie po prawej stronie). Wyciągnąć wskaźnik poziomu, jeżeli jest przewidziany.

Krok 2: Spuszczanie oleju

Krok 2: Spuszczanie oleju według firmy Briggs & Stratton

Przechylić korpus kosiarki zawierający filtr powietrza lub świecę zapłonową i umieścić gazety oraz miskę lub inny pojemnik na olej pod kosiarką. Za pomocą klucza nasadowego 3/8" i przedłużki (bez gniazda) obrócić korek w lewą stronę (patrz zdjęcie po prawej stronie), spuszczając stary olej. Jeśli korek ten służy również do napełniania (zwykle oznaczony kolorem żółtym lub białym), wówczas mogą znajdować się na nim dwa występy umożliwiające odkręcenie go ręką lub za pomocą śrubokrętu bądź klucza imbusowego zwiększającego moment dokręcający.

Założyć ponownie korek spustowy, obracając go w prawą stronę i dokręcając kluczem nasadowym lub nastawnym. Pominąć ten krok, jeżeli silnik nie posiada filtra oleju.

Krok 3: Silniki z filtrami oleju

Krok 3: Silnik z filtrami oleju firmy Briggs & Stratton

Jeżeli w silniku jest przewidziany filtr oleju, należy wymieniać go przynajmniej raz na sezon.

  • Wyjąć filtr oleju, przekręcając go w lewo za pomocą klucza do filtrów lub rur.
  • Sprawdzić, czy na powierzchni uszczelniającej adaptera filtra oleju nie znajdują się zanieczyszczenia lub pozostałości uszczelki. W razie potrzeby wyczyścić.
  • Delikatnie nasmarować uszczelkę filtra czystym olejem silnikowym. Zainstalować nowy filtr, wkręcając go ręcznie tak, aby uszczelka zetknęła się z adapterem filtra (patrz zdjęcie po prawej stronie). Dokręcić filtr jeszcze o 1/2 do 3/4 obrotu.

Krok 4: Wlewanie nowego oleju

Wlać do silnika odpowiednią ilość zatwierdzonego oleju, zgodnie z niniejszą tabelą pojemności układu olejowego lub posiadaną instrukcją obsługi. Jeżeli na każdym boku silnika znajduje się korek wlewu oleju (razem dwa, zwykle w kolorze żółtym i białym), w celu dolania oleju należy odkręcić któryś z nich. NIE należy wlewać oleju do silnika bez użycia właściwego urządzenia pomiarowego, jak przedstawiono w instrukcji obsługi.

Zalecenia dotyczące oleju

Zalecenia firmy Briggs & Stratton dotyczące oleju do małego silnika

Aby osiągnąć najlepszą wydajność, zaleca się stosowanie olejów z certyfikatem gwarancji firmy Briggs & Stratton.  Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jakości olejów detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyższych.  Nie stosować dodatków specjalnych.

Temperatury zewnętrzne wyznaczają właściwą lepkość oleju dla silnika.  Najlepszą lepkość dla zakresu temperatur zewnętrznych należy wybrać przy użyciu wykresu.  W większości urządzeń zasilających użytkowanych na zewnątrz silniki działają dobrze z olejem syntetycznym 5W30.  W przypadku urządzeń użytkowanych w wysokich temperaturach najlepszą ochronę zapewnia olej syntetyczny Vanguard™ 15W50.

*  Jeśli olej SAE 30 zostanie użyty w temperaturze poniżej 4°C, wystąpią trudności z uruchomieniem silnika.

** W temperaturach powyżej 27°C stosowanie 10W30 może spowodować zwiększone zużycie oleju.  Należy częściej sprawdzać poziom oleju.


Nadal masz pytania?

Obejrzyj ten przewodnik ułatwiający wymianę oleju w silniku.