Konserwacja i naprawa zaworów w małym silnikuZawory sterują przepływem oparów paliwa w komorze spalania oraz przepływem spalin, które są usuwane z silnika. Uszkodzone lub brudne zawory mogą się zapiec, a na ich powierzchniach mogą pojawić się wżery, pęknięcia lub rowki, przez które silnik stanie się słabszy i wzrośnie zużycie paliwa.

Bez względu na to, czy chcesz rozwiązać problem ze swoim silnikiem, czy też przeprowadzić rutynową konserwację zaworów, pamiętaj, aby wyposażyć się w nasz szczegółowy przewodnik dotyczący sprawdzania zaworów silnikowych. Zawiera on informacje dotyczące konserwacji zaworów w silnikach firmy Briggs & Stratton, począwszy od demontażu zaworu, a skończywszy na jego czyszczeniu na potrzeby przeglądu.
 

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skorzystać z pomocy autoryzowanego dealera lub skontaktować się z firmą Briggs & Stratton . Poznaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z silników.

 

Jeżeli poszukujesz określonego rozwiązania lub etapu naprawy zaworu, przejdź do części, w której podane są szczegółowe wskazówki.

Jak należy wymontować zawory z małego silnika w celu przeprowadzenia ich przeglądu
Jak sprawdzić lub naprawić zawory w moim silniku?
Konserwacja zaworów: Docieranie zaworów
Ponowna instalacja zaworów
Regulacja luzów popychacza i rozrządu górnozaworowego

Przed przeprowadzeniem działań serwisowych lub naprawczych dotyczących zaworów należy zdemontować podzespoły silnika, które kolidują z jego zaworem.

Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton

Jak wymontować zawory silnika, aby przeprowadzić ich przegląd

Aby przeprowadzić prawidłowy przegląd zaworów silnika w celu określenia, czy wymagają konserwacji, czy też naprawy, należy wymontować je z silnika. Znaleźć typ ustalacza zaworów silnika i postępować zgodnie z naszym szczegółowym przewodnikiem, który znajduje się poniżej.

Jak uzyskać dostęp do komory zaworu

UWAGA: Podczas demontażu i instalacji zaworów należy zawsze stosować środki ochrony wzroku.

 • Krok 1: Wyciągnąć świecę zapłonową, zabezpieczając przewód tej świecy tak, aby nie stykał się z nią.
 • Krok 2: Zdemontować tłumik, odpowietrznik skrzyni korbowej i wszelkie inne podzespoły, które blokują dostęp do komory zaworów.
Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton
Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 3: Wykręcić śruby głowicy cylindra i usunąć pozostałe śruby z podzespołów silnika, aby uzyskać dostęp do komory zaworu. W razie potrzeby śruby należy odpowiednio oznaczyć, aby można było je później prawidłowo zainstalować, ponieważ mogą one różnić się między sobą długością.
Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton

Demontaż zaworów: Ustalacze samochodowe lub sworzniowe

 • Krok 1: Wyciągnąć świecę zapłonową, zabezpieczając przewód tej świecy tak, aby nie stykał się z nią.
 • Krok 2: Po wyjęciu świecy zapłonowej i zabezpieczeniu jej przewodu tak, aby nie stykał się ze świecą należy wyregulować szczęki docisku sprężyny zaworu (część o numerze 19063) tak, aby dotknęły górnej i dolnej powierzchni komory zaworu

 

Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton
 • Krok 3: Wcisnąć przyrząd tak, aby szczęka górna przeszła nad górnym końcem sprężyny. Dokręcić szczęki, aby ścisnąć sprężynę
Konserwacja i naprawa małych zaworów według firmy Briggs and Stratton

Krok 1: Zdjąć ustalacze oraz podnieść i wyciągnąć zawory, dociski, a także sprężyny.

Demontaż zaworów: Ustalacze oczkowe

Demontaż zaworów ustalaczy oczkowych wymaga nieco cierpliwości. Należy pamiętać, że szczelina ustalacza, która przypomina kształtem klucz, pomoże zsunąć ustalacz z trzonka zaworu, nawet gdy ustalacz będzie zasłonięty przez docisk sprężyny zaworu.

 • Krok 1: Wyciągnąć świecę zapłonową, zabezpieczając przewód tej świecy tak, aby nie stykał się z nią.
 • Krok 2: Wsunąć górną szczękę docisku sprężyny zaworu nad górną powierzchnię komory zaworowej, a dolną szczękę umieścić pomiędzy sprężyną a ustalaczem. Jeżeli budowa silnika nie pozwala na umieszczenie szczęki górnej nad górną powierzchnią komory zaworowej, należy włożyć ją do komory, nad górną część śruby tak, aby sprężyna znalazła się pomiędzy szczękami przyrządu
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 3: Obrócić uchwyt przewidziany na docisku sprężyny zaworu w prawą stronę, aby ścisnąć tę sprężynę. Następnie wysunąć ustalacz z zaworu, przesuwając go za pomocą szczypców igłowych tak, aby większa część oczka znalazła się bezpośrednio nad trzonkiem. Wyciągnąć ustalacz szczypcami z komory zaworu.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 1: Wyciągnąć narzędzie i sprężynę z komory, gdy docisk będzie dociskał sprężynę zaworu. Następnie powoli otworzyć ten docisk, obracając go, aby odciążyć i wyciągnąć sprężynę

Demontaż zaworów w silniku górnozaworowym

Poszczególne modele silników górnozaworowych mają różną konstrukcję. Części i etapy procesu serwisowania cylindra zaworu górnozaworowego mogą różnić się od poniższego opisu, który odnosi się do jednocylindrowego silnika górnozaworowego Intek 6-HP firmy Briggs & Stratton. Silnik Intek nie wymaga stosowania docisku sprężyny zaworu, upraszczając w ten sposób demontaż i instalację zaworu.

 • Krok 1: Wyciągnąć świecę zapłonową, zabezpieczając przewód tej świecy tak, aby nie stykał się z nią.
 • Krok 2: Wymontować zespół filtra powietrza, zbiornik paliwa, rurkę wlewu oleju, obudowę dmuchawy i rozrusznik rewersyjny, tłumik, osłonę, gaźnik oraz wszelkie inne części silnika, które blokują dostęp do głowicy cylindrów.
 • Krok 3: Wykręcić śruby z pokrywy zaworów, używając klucza nasadowego lub śrubokrętu.

 

Konserwacja i naprawy małych zaworów

Następnie wyjąć pokrywę zaworu, zespół odpowietrznika (jeśli jest przewidziany) i wszelkie uszczelki.

 • Krok 1: Wykręcić śruby ramion za pomocą klucza nasadowego lub śrubokrętu. Następnie zdjąć ramiona i popychacze.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 5: Zdjąć zaślepki zaworów (jeżeli są przewidziane). Są one osadzone na trzonkach zaworów.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 6: Wcisnąć kciukami ustalacz sprężyny oraz sprężynę zaworu na jeden z zaworów. Wymontować ustalacz przy ściśniętej sprężynie zaworu.
Konserwacja i naprawy małych zaworów

Jeżeli dla silnika przewidziany jest ustalacz oczkowy, należy ustawić dużą szczelinę ustalacza równo z trzonkiem zaworu i powoli zwalniać sprężynę, aby trzonek przeszedł przez tę szczelinę. Następnie zrobić to samo w przypadku drugiego zaworu.

 • Krok 7: Wykręcić śruby prowadnicy popychacza i zdjąć tę prowadnicę.
 • Krok 8: Wykręcić śruby głowicy cylindrów i zdjąć tę głowicę, bujając nią w rękach. W razie potrzeby należy poluzować głowicę cylindrów, uderzając w nią młotkiem nylonowym. Nie należy nigdy podważać głowicy, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
 • Krok 9: Wymontować i sprawdzić zawory, prowadnice oraz gniazda zgodnie z poniższymi krokami. Zawór ssący i wylotowy są często wykonane z różnych stopów i mogą mieć inny kolor.

Jak sprawdzić lub naprawić zawory w moim silniku?

Przed podjęciem próby naprawy zaworów należy je dokładnie przejrzeć. Osady na zaworach mogą pomóc określić konkretny problem z silnikiem.

Lepkie osady na zaworze ssącym idą w parze z pogorszeniem osiągów silnika i dzieje się tak często dlatego, że w silniku była stosowana stara benzyna. Twarde osady na którymś z zaworów świadczą o spalaniu oleju, za którym może kryć się kilka przyczyn.

Poniżej przedstawiono kroki, za pomocą których można sprawdzić najbardziej prawdopodobne źródła problemów z zaworami silnikowymi.

 • Krok 1: Sprawdzić, czy na powierzchni czołowej zaworu nie widać śladów nieodpowiedniego osadzenia tego zaworu w gnieździe. Wokół powierzchni czołowej powinien występować ślad równy ze śladem na głowicy zaworów i powinien on mieć jednakową grubość. W przypadku uporczywych osadów należy wyczyścić zawór szczotką drucianą i rozpuszczalnikiem, w razie potrzeby namaczając części na kilka godzin, aby osłabić stwardniały brud.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 2: Po wyczyszczeniu trzonka zaworu należy przesunąć po jego powierzchni paznokciem lub kartą kredytową. Jeżeli wyczuwalny będzie jakiś występ, będzie to oznaczało, że trzonek zaworu jest zużyty i wymaga wymiany. Prowadnica zaworu może być także zużyta i wymagać wymiany.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
Konserwacja i naprawy małych zaworów

Krok 3: Zmierzyć grubość grzybka zaworu, określaną mianem marginesu grzybka zaworu, używając sprawdzianu szczękowego (część o numerze 19199).

Konserwacja i naprawy małych zaworów
 Wymienić zawór, jeżeli obrzeże wynosi mniej niż 1/64"
 • Krok 1: Sprawdzić powierzchnię czołową i powierzchnię gniazda zaworu. Nierówne zużycie oznacza, że nadszedł czas na wymianę tych elementów lub odnowienie powierzchni gniazda i wymianę zaworu.
 • Krok 5: Sprawdzić, czy obie sprężyny zaworu są proste. Wymienić którąś z nich, jeżeli jest zgięta.
 • UWAGA: Sprężyna zaworu wylotowego może być wykonana z grubszego drutu niż sprężyna zaworu wlotowego.
Konserwacja i naprawy małych zaworów

Konserwacja zaworów: Docieranie zaworów

Jeżeli podczas przeglądu nie zostaną wykryte oznaki uszkodzenia ani zużycia zaworów, można je wyregulować wraz z gniazdami tak, aby zapewnić ich odpowiednie uszczelnienie (nazywa się to także „docieraniem zaworów”).

Jak docierać zawory

Drobne zarysowania i wżery na powierzchni czołowej oraz gnieździe zaworu można wygładzić, aby przywrócić zdolność zaworu do uszczelniania komory spalania, przeprowadzając proces docierania zaworów. Należy pamiętać o konieczności częstego sprawdzania postępów podczas docierania zaworów, ponieważ łatwo jest usunąć wraz z nagromadzonym węglem warstwę metalu, powodując jeszcze większe uszkodzenie zaworu lub gniazda.

 • Krok 1: Nanieść niewielką ilość środka do docierania zaworów (numer części 94150) – drobna pasta, która jednak ma właściwości ścierne – na powierzchnię czołową zaworu i włożyć ten zawór w prowadnicę.

 

 • Krok 1: Nanieść niewielką ilość mieszanki do docierania zaworów 
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 2: Zwilżyć końcówkę przyssawki docieraka i założyć go na głowicę zaworów. Obrócić zawór w rękach kilka razy do przodu oraz do tyłu. Podnieść przyrząd, wykonać 1/4 obrotu i ponownie obrócić zawór.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 3: Należy często czyścić powierzchnię i sprawdzać postępy. Zawór należy docierać tylko do takiego stopnia, aby uzyskać spójną i równą powierzchnię czołową tego zaworu.
 • Krok 1: Po zakończeniu docierania należy dokładnie wyczyścić zawory rozpuszczalnikiem, aby usunąć WSZYSTKIE pozostałości po ścieraniu powierzchni zaworów. Wszelkie cząstki, które nie zostaną usunięte, mogą bardzo szybko uszkodzić zawory i inne podzespoły silnika.

 

Ponowna instalacja zaworów po naprawie i konserwacji

Jak ponownie zainstalować zawory ze sworzniami lub ustalaczami samochodowymi

Uwaga: Podczas ponownej instalacji zaworów należy stosować ochronę oczu, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym wystrzeleniem sprężyny.

 • Krok 1: Włożyć sprężynę zaworu w docisk i obracać rączką przyrządu tak, aby całkowicie ścisnąć tę sprężynę.
 • Krok 2: Włożyć ściśniętą sprężynę do komory zaworu.
 • Krok 3: Nanieść środek smarny do trzonków zaworów na trzonek za pomocą pędzla
Konserwacja i naprawy małych zaworów

Następnie należy opuścić trzonek zaworu przez sprężynę.

Konserwacja i naprawy małych zaworów

Przytrzymać sprężynę skierowaną w stronę górnej powierzchni komory i zamkniętego zaworu.

 • Krok 1: W przypadku stosowania sworzni należy włożyć każdy z nich za pomocą szczypców igłowych. W przypadku stosowania ustalaczy samochodowych należy umieścić je w rowku na trzonku zaworu.
 • Krok 5: Opuścić sprężynę tak, aby ustalacz dopasował się do sworznia lub ustalacza samochodowego. Następnie cofnąć docisk sprężyny zaworu.
 • Krok 6: Zainstalować ponownie odpowietrznik skrzyni korbowej i pozostałe podzespoły silnika.

Jak zainstalować ponownie zawory z ustalaczami oczkowymi

Przypominamy, że stosowanie sprzętu chroniącego oczy jest bezwzględnie konieczne. Pamiętaj: napięta sprężyna może wystrzelić w powietrze.

 • Krok 1: Zawory z ustalaczami oczkowymi nie wymagają stosowania dodatkowego ustalacza. Ścisnąć śrubę i ustalacz oczkowy za pomocą przyrządu do ściskania – duży otwór powinien być skierowany w stronę otworu przyrządu – tak, aby sprężyna było mocno dociśnięta.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 2: Nanieść środek smarny do trzonków zaworów na trzonek za pomocą pędzla.
 • Krok 3: Włożyć ściśniętą sprężynę z ustalaczem do komory zaworu.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 1: Włożyć trzonek zaworu przez dużą szczelinę ustalacza.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 5: Zainstalować ponownie odpowietrznik skrzyni korbowej i pozostałe elementy.

Jak zainstalować ponownie zawory w silniku górnozaworowym

 • Krok 1: Sprawdzić, czy na powierzchniach trzonków i prowadnic zaworów nie ma zanieczyszczeń ani zadziorów. Następnie delikatnie nasmarować trzonki zaworów środkiem smarnym do prowadnic zaworów i włożyć je do głowicy cylindrów, uważając, aby umieścić właściwy zawór we właściwej prowadnicy.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 2: Umieścić prowadnicę drążka popychacza na głowicy cylindrów i założyć śruby mocujące, dokręcając je kluczem dynamometrycznym. Nanieść na gwinty dwustronnych śrub wahaczy środek uszczelniający o właściwościach twardniejących i założyć te śruby, dokręcając je kluczem nasadowym.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Uwaga: Skonsultować się z autoryzowanym dealerem produktów firmy Briggs & Stratton, aby otrzymać informacje dotyczące właściwych momentów dokręcenia śrub mocujących i śrub dwustronnych.
 • Krok 3: Posmarować otwór uszczelki trzonka każdego zaworu (jeśli jest przewidziany) olejem silnikowym, a następnie zamontować uszczelki na trzonkach zaworów. Wcisnąć je w odpowiednie miejsce.
 • Krok 1: Zainstalować sprężynę zaworu z ustalaczem na każdym trzonku.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Docisnąć sprężynę kciukami tak, aby trzonek zaworu wysunął się ze szczeliny oczkowej (przez jej większą część). Sprawdzić, czy ustalacz jest całkowicie umieszczony w rowku na trzonku zaworu. Wykonać to samo w przypadku drugiego zaworu.
  Krok 5: Posmarować gwinty śrub głowicy cylindra środkiem smarnym do prowadnic zaworów. Założyć nową uszczelkę głowicy cylindrów na cylinder, włożyć śruby w cylinder i ustawić głowicę na cylindrze.
 • Krok 6: Dokręcać stopniowo śruby głowicy cylindrów za pomocą klucza dynamometrycznego. Obrócić każdą śrubę o kilka obrotów, a następnie przechodzić do kolejnych śrub, aż zostaną odpowiednio spasowane. Następnie dokręcić śruby do końca, obracając je stopniowo lub mniej więcej co 1/3 końcowego momentu dokręcenia.
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Uwaga: Wartości końcowego momentu dokręcenia można znaleźć w instrukcji obsługi. Nierówne dokręcenie śrub może spowodować wypaczenie głowicy cylindrów.
 • Krok 7: Zainstalować drążki popychaczy, przekładając je przez prowadnice popychaczy do popychaczy zaworowych.
 • Typ drążków popychaczy określany na podstawie silnika:
  Jednocylindrowe silniki górnozaworowe – w modelach serii 260700, 261700 górny drążek popychacza (w zaworze wydechowym) jest wydrążony. W modelach serii 28N700, 28Q700, 28U700, 28W700, 287707, 310700, 312700, 313700 drążek popychacza zaworu wydechowego jest wykonany ze stali i oznaczony namalowanym farbą czerwonym paskiem.
 • Silniki górnozaworowe Intek V-Twin – drążki popychacza zaworu ssącego są wykonane z aluminium.
 • Silniki Vanguard V-Twin – we wszystkich modelach (z wyjątkiem 540000, 610000) drążki popychacza zaworu wylotowego są wykonane z aluminium. W modelach serii 540000 i 610000 wszystkie drążki popychaczy są wykonane z aluminium.
 • Krok 8: Zainstalować zaślepki na końcach zaworów i zetrzeć środek smarny. Następnie zainstalować ramiona, przytrzymując je przy zaślepce i drążku popychacza zaworu.
  Instalowanie ramion
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 8: Zainstalować zaślepki na końcach zaworów i zetrzeć środek smarny. Następnie zainstalować ramiona, przytrzymując je przy zaślepce i drążku popychacza zaworu.

Regulacja luzów popychacza i rozrządu górnozaworowego

Jak regulować luzy popychacza

Ponieważ docieranie zaworów powoduje usunięcie niewielkiej ilości materiału z powierzchni czołowej oraz gniazda zaworu, konieczne może być wyregulowanie luzów popychacza – odstęp pomiędzy trzonkiem zaworu a popychaczem – po zakończeniu docierania i ponownym zainstalowaniu zaworów. Poproś autoryzowanego dealera produktów firmy Briggs & Stratton, który działa w Twoim obszarze, o informacje dotyczące luzu popychacza, jaki jest wymagany w przypadku Twojego silnika.

Krok 1: Po zainstalowaniu każdego zaworu w odpowiednich prowadnicach w cylindrze należy obrócić wał korbowy (w prawo, patrząc od strony koła zamachowego wału korbowego), ustawiając go w górnym martwym punkcie. Oba zawory powinny być zamknięte. Następnie należy obrócić wał korbowy, ustawiając go poza górnym martwym punktem tak, aby tłok znalazł się 1/4" pod górną powierzchnią cylindra.
Uwaga: Procedurę tę należy przeprowadzić w przypadku każdego cylindra silnika Twin o tłokach przeciwbieżnych i silnika V-Twin.
Krok 2: Używając szczelinomierza, sprawdzić luz pomiędzy każdym zaworem a jego popychaczem.
Krok 3: Jeżeli luz będzie zbyt mały, należy wymontować zawór i odpowiednio zeszlifować lub spiłować koniec trzonka zaworu, aby zwiększyć ten luz. Długość należy często sprawdzać, ponieważ można z łatwością usunąć zbyt dużo metalu.
Krok 4: Po dokładnym wyczyszczeniu poszczególnych części zaworów należy nasmarować trzonki i prowadnice zaworów środkiem smarnym do prowadnic zaworów. Następnie należy sprawdzić, czy na końcach trzonków i popychaczy zaworów NIE ma środka smarnego.

Jak regulować zawory w silniku górnozaworowym

 • Krok 1: Zwolnić sprężynę hamulca. Następnie obrócić koło zamachowe, aby zamknąć oba zawory.
 • Krok 2: Włożyć wąski śrubokręt w otwór na świecę zapłonową i dotknąć tłok. Następnie obrócić koło zamachowe w prawą stronę, poza górny martwy punkt tak, aby opuścić tłok o 1/4". Zmierzyć śrubokrętem zakres ruchu tłoka.

 

Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • UWAGA: Procedurę tę należy przeprowadzić w przypadku każdego cylindra silnika V-Twin.
 • Krok 3: Sprawdź luz zaworowy, umieszczając szczelinomierz pomiędzy głowicą zaworu a ramieniem. Na dwóch zaworach będą występowały różne luzy wynoszące zwykle od 0,002 - 0,004" do 0,005 - 0,007".
Konserwacja i naprawy małych zaworów
 • Krok 1: Wyregulować luzy zgodnie z potrzebą, obracając śrubę ramienia. Po zakończeniu regulacji dokręcić nakrętkę ramienia.
 • Krok 5: Zainstalować pokrywę zaworu z nowymi uszczelkami (w zależności od potrzeby) i pamiętać o jej zamocowaniu.