JAK USUNĄĆ WĘGIEL NAGROMADZONY W MAŁYM SILNIKUJednym z produktów ubocznym spalania jest węgiel, czyli czarna sadza, która może się gromadzić i twardnieć na głowicy cylindrów, ścianie cylindra, tłoku oraz zaworach. Osady węgla występujące w komorze spalania mogą wpływać na osiągi silnika, powodując większe zużycie oleju oraz stukanie lub przegrzewanie się silnika.

Usuwanie osadów węgla w małych silnikach firmy Briggs and Stratton

Stosowanie benzyny bezołowiowej pomaga zmniejszyć ilość osadzającego się węgla. W ramach regularnej konserwacji małego silnika nadal należy wymontowywać cylinder co 100 roboczogodzin i zeskrobywać z niego węgiel, używając narzędzi i rozpuszczalników wymienionych w niniejszej sekcji. W przypadku ciężkiej eksploatacji silnika cylinder będzie wymagał częstszego czyszczenia.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się zautoryzowanym dealerem lub firmą Briggs & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa silnika..

Skorzystaj z poniższego przewodnika, aby dowiedzieć się, jak czyścić i usuwać węgiel nagromadzony na głowicy cylindrów, tłokach, ścianie cylindra oraz zaworach w małym silniku. Korzystając z poniższych łączy, może przejść do punktu, który najbardziej Cię interesuje.

Demontaż podzespołów silnika do czyszczenia
Usuwanie nagromadzonego węgla
Ponowny montaż głowicy cylindrów

Demontaż podzespołów silnika do czyszczenia

Pierwszym krokiem podczas czyszczenia głowicy cylindrów jest uzyskanie do niej dostępu. Konieczne może być najpierw zdemontowanie kilku innych podzespołów.

  1. Odczepić przewód świecy zapłonowej i zamocować go, wyciągając akumulatory, jeżeli są przewidziane.
  2. Zdjąć tłumik, osłonę tłumika i inne podzespoły, które blokują dostęp do cylindra.
  3. Śruby głowicy cylindrów, wkręcone w pobliżu tłumika i portu wylotowego, mogą być dłuższe. Przygotować szablon, aby się nie pomylić. Narysować przybliżone kontury głowicy cylindrów na kartonie i zrobić w nim otwory odpowiadające położeniu każdej śruby. Następnie wykręcić śruby głowicy cylindrów i włożyć je w odpowiednie otwory.
  4. Wykręcić każdą śrubę głowicy cylindrów i umieścić ją w odpowiedniej szczelinie w kartonie, w której powinny znajdować się do momentu ich ponownego wkręcenia w głowicę.
Demontaż podzespołów silnika do czyszczenia według firmy Briggs and Stratton

5. Podnieść i zdjąć głowicę cylindrów. Jeżeli głowica zapiekła się, należy uderzyć ją z boku młotkiem z powierzchnią nylonową. Powinno to spowodować odpowiednie poluzowanie głowicy i umożliwić jej delikatne podniesienie oraz zdjęcie z silnika. UWAGA: Nie należy podważać głowicy cylindrów. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni bloku silnika lub głowicy cylindrów.

6. Zdjąć i wyrzucić starą uszczelkę głowicy.

Uszczelka głowicy firmy Briggs and Stratton

Usuwanie nagromadzonego węgla

Podczas usuwania węgla należy zawsze stosować ochronę oczu i rękawice odporne na działanie rozpuszczalników. Zgłoś się do autoryzowanego dealera produktów firmy Briggs & Stratton z prośbą o zarekomendowanie rozpuszczalnika uniwersalnego, który nie wywiera szkodliwego działania na aluminium ani podzespoły z tworzywa sztucznego, a także nie pozostawia niechcianych zanieczyszczeń.

1. Ustawić tłok w położeniu górnego martwego punktu, aby zamknąć zawory. Następnie delikatnie zeskrobać węgiel z głowicy cylindrów za pomocą skrobaka wykonanego z drewna lub tworzywa sztucznego. Uważać, aby nie wbić skrobaka w powierzchnię aluminiową. W przypadku uporczywych osadów należy użyć szpachelki, szczotki drucianej lub wełny stalowej i uważać, aby nie naciskać zbyt mocno na powierzchnie metalowe.

Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton
Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton
Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton

2. Usunąć pozostały węgiel, używając rozpuszczalnika, i wygładzić nierówności za pomocą drobnej wełny stalowej. Możliwe jest także zanurzenie części metalowych na maksymalnie 15 minut w celu usunięcia uporczywych osadów. W razie potrzeby należy ponowie użyć skrobaka, aby obluzować uporczywy brud. Następnie dokładnie wyczyścić obszar rozpuszczalnikiem i odłożyć głowicę na bok.
W ten sam sposób należy usunąć osady węgla z tłoka i końca cylindra, gdy tłok będzie nadal ustawiony u góry cylindra, a zawory będą zamknięte.

Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton

3. Obrócić wał korbowy, aby otworzyć każdy zawór i ostrożnie usunąć osady węgla widoczne na zaworach oraz ich gniazdach, używając wyłącznie szczotki mosiężnej.
PRZESTROGA: Należy uważać, aby brud nie przedostał się do komór zaworów oraz pomiędzy tłok a ścianę cylindra.

Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton
Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton

4. Sprawdzić zawory i gniazda zaworów pod kątem pęknięć, nierówności oraz wypaczeń. Oddać uszkodzone części do autoryzowanego serwisu, który przeprowadzi ich przegląd przed ponownym zmontowaniem głowicy.
5. Używając skrobaka i/lub rozpuszczalnika, usunąć pozostały węgiel i inne zabrudzenia pozostawione przez uszczelkę głowicy na głowicy cylindrów i bloku silnika. Przed zainstalowaniem nowej uszczelki głowicy należy dokładnie wyczyścić powierzchnie. Wszelkie zanieczyszczenia lub olej pozostawione na głowicy cylindrów bądź bloku silnika mogą uniemożliwić odpowiednie uszczelnienie i spowodować ewentualne uszkodzenie silnika.

Ponowny montaż głowicy cylindrów

1. Sprawdzić powierzchnie bloku silnika, głowicy cylindrów i nowej uszczelki głowicy, aby upewnić się, czy są one czyste.
2. Umieścić nową uszczelkę głowicy w odpowiednim położeniu na bloku silnika. Nie stosować mas uszczelniających.
3. Ułożyć głowicę cylindrów na uszczelce głowicy, ustawiając ją równo z tą uszczelką oraz blokiem silnika.
4. Wyciągnąć każdą śrubę głowicy ze szczeliny w kartonowym szablonie. Następnie założyć tę śrubę w pierwotnie wyznaczonym na nią miejscu, nie dokręcając jej. Założyć pozostałe śruby w ten sam sposób. Pamiętać o założeniu obudów lub wsporników, które mocuje się śrubami głowicy.

Usuwanie nagromadzonego węgla według firmy Briggs and Stratton

5. Dokręcić najpierw śruby głowicy (ręcznie, bez używania klucza).
6. Dokręcać stopniowo śruby głowicy cylindrów, używając klucza dynamometrycznego (część serwisowa o numerze 19393). Obrócić każdą śrubę o kilka obrotów, a następnie przechodzić do kolejnych śrub, aż zostaną odpowiednio spasowane. Dokręcić śruby do końca, używając klucza dynamometrycznego. Dokręcać je stopniowo lub co mniej więcej 1/3 końcowego momentu dokręcenia. Wartość końcowego momentu dokręcenia śrub można znaleźć w instrukcji obsługi małego silnika. Nie dokręcać całkowicie jednej śruby przed dokręceniem pozostałych śrub. Nierówne dokręcenie śrub może spowodować wypaczenie głowicy cylindrów.