Jak wymienić gumę pompki rozruchowej w gaźniku małego silnika?

 Wymiana gumy pompki rozruchowej według firmy Briggs and Stratton

Guma pompki rozruchowej to ważny element, ponieważ pomaga ona wlewać do gaźnika prawidłową ilość paliwa. Spełnia ona to zadanie, pobierając paliwo przez przewód paliwowy.

Naprawa lub wymiana gumy pompki rozruchowej może być wymagana w przypadku gdy:

 • guma nie wytwarza prawidłowego ssania,
 • guma jest pęknięta lub
 • guma nie wytwarza ciśnienia po jej wciśnięciu.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Paliwo i jego opary są niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie.

W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skorzystać z pomocy autoryzowanego dealera lub skontaktować się z firmą Briggs & Stratton.  Poznaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z silników.

Zdejmowanie gumy pompki rozruchowej

 1. Wcisnąć z obu stron wgłębienia gumy pompki rozruchowej, aby zwolnić zapadki ustalające.
 2. Podważyć ustalacz i wyciągnąć gumę z rowka w gnieździe pompki rozruchowej.
 3. Wyciągnąć gniazdo pompki rozruchowej za pomocą szydełka lub innego haczyka. Wypadnie kulka ze sprężyną. UWAGA: Nie należy rozciągać, zginać ani dociskać sprężyny pompki rozruchowej.
 4. Gumę pompki rozruchowej można szybko i łatwo zdemontować, korzystając z naszego przyrządu do wymiany gumy pompki rozruchowej (część o numerze 19461).

Jak wymienić gumę pompki rozruchowej

 1. Włożyć sprężynę i kulkę w otwór zaworu pompki rozruchowej.
 2. Wcisnąć gniazdo pompki rozruchowej w otwór tak, aby rowek przewidziany na tym gnieździe był skierowany na zewnątrz.
 3. Włożyć gumę pompki rozruchowej w ustalacz i nawilżyć tę gumę po obwodzie, od wewnątrz.
 4. Wcisnąć we wgłębienie pompki rozruchowej, ustawiając wypustki blokujące równo ze szczelinami blokującymi we wgłębieniu.
 5. Docisnąć tak, aby obie wypustki znalazły się ponownie w szczelinach blokujących.
 6. Instalację gumy pompki rozruchowej można uprościć, korzystając z naszego przyrządu do instalacji tej gumy (część o numerze 19462).

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z dealerem produktów firmy Briggs & Stratton .