Jak bezpiecznie czyścić zbiornik paliwa do małych silników?Czyszczenie zbiornika paliwa do małego silnika firmy Briggs and Stratton

Zbiorniki paliwa są tak projektowane, aby utrzymywały paliwo przeznaczone dla silnika w czystości, zapewniały jego odpowietrzanie i zabezpieczały je we wszystkich kosiarkach, odśnieżarkach oraz produktach zasilających przeznaczonych do użytku na zewnątrz. W przypadku zauważenia zanieczyszczeń w zbiorniku paliwa lub wycieku benzyny konieczne jest przeprowadzenie konserwacji tego zbiornika. Nie należy nigdy naprawiać uszkodzonego zbiornika. Stwarza to ryzyko wycieku, pożaru lub zanieczyszczenia paliwa. W przypadku wymiany zbiornika paliwa należy korzystać wyłącznie z części zalecanych przez producenta silnika. Części te będzie można dobrze przymocować do silnika w wyznaczonych miejscach.

W wielu zbiornikach paliwa stosuje się korki wentylowane, dzięki którym w przewodzie paliwowym nie występuje podciśnienie. Problem z wyciekiem paliwa przez korek można rozwiązać, zakładając prawidłowo korek zamienny.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem, rozpoczęciem eksploatacji bądź serwisu silnika albo wyposażenia należy zawsze przeczytać instrukcje obsługi silnika i wyposażenia, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Paliwo i jego opary są niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie:

W przypadku braku pewności w stosunku do jakiejkolwiek procedury bądź w razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem lub firmą Briggs  & Stratton. Znaleźć wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa silnika.

Części do zbiornika paliwa

Czyszczenie zbiornika paliwa do małego silnika firmy Briggs and Stratton

Zbiorniki paliwa muszą być wykonane z materiału nieulegającego korozji lub zabezpieczone powłoką odporną na korozję, aby nie zostały uszkodzone przez wodę, alkohol oraz sól. W przypadku zbiornika w wersji wymagającej doprowadzania paliwa przez przewód paliwowy, w jego podstawie, w miejscu, w którym paliwo ze zbiornika wpływa do przewodu paliwowego, może znajdować się wypukły filtr paliwa. Filtr może także znajdować się na zewnątrz zbiornika, w połowie drogi wzdłuż przewodu paliwowego.

Jeżeli zbiornik będzie poddawany nadmiernym drganiom, w przypadku niektórych modeli można zastosować zbiornik labiryntowy. Zestaw labiryntowy, dostępny u dealera produktów firmy Briggs and Stratton, obejmuje komplet przegród i/lub wkładkę piankową, które ograniczają ruch i parowanie paliwa w zbiorniku.

Jak czyścić zbiornik paliwa w kosiarce lub małym silniku

1. Zdjąć przewód świecy zapłonowej i zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą.
2. Za pomocą zacisku przewodu paliwowego lub innego zacisku z gładką powierzchnią czołową odciąć całkowicie przewód paliwowy w miejscu, w którym jest on podłączony do gaźnika. Następnie odłączyć ten przewód od gaźnika, przytrzymać go nad wiadrem i poluzować zacisk. Bezpiecznie usunąć całe paliwo.
3. Używając latarki, sprawdzić, czy nie są widoczne żadne zanieczyszczenia ani plamki światła, które świadczą o dziurach lub pęknięciach. Luźne zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą gruszki. W przypadku wykrycia uszkodzeń należy wymienić zbiornik na nowy, oryginalny egzemplarz.
4. Sprawdzić filtr paliwa pod kątem zanieczyszczeń oraz osadów.
5. Ponownie zamontować zbiornik paliwa lub zainstalować nowy zbiornik, mocując go dobrze śrubami z łbem zmniejszonym. Jest to dobra okazja do wymiany przewodu paliwowego i filtra paliwa na nowe, oryginalne części.

Numery części serwisowych, określone dla zbiornika paliwa, można znaleźć w instrukcji małego silnika. Ważne jest, aby pamiętać, że do wyszukania listy części do silnika zwykle potrzebny jest cały numer modelu i numer typu, który składa się z 6 znaków. (Przykład: 12H702-0505-E1)

Aby wyświetlić prawidłowy ilustrowany wykaz części i określić numery części do konkretnego silnika, potrzebne będą numer typu, numer modelu oraz numer kodu silnika.